Articole

5
Jan

Particularitățile obligației de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Particularitățile obligației de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul unui proces decizional automatizat, incluzând crearea de profiluri Art. 13 alin. (2) lit. f) din Regulementul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește  prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

Citește mai mult

19
Dec

Actul constitutiv al societății cu răspundere limitată

Actul constitutiv reprezintă o manifestare de voinţă exprimată în formă scrisă a unor persoane fizice sau juridice de a constitui o societate comercială. Indiferent de forma juridică, societatea comercială ia naştere prin încheierea actului constitutiv de către asociaţi. Societatea cu răspundere limitată se constituie prin contract de societate şi statut. Există posibilitatea de a se constitui şi prin actul de

Citește mai mult

13
Dec

Buna-credință în legea 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale

Libera concurență se manifestă atunci când două sau mai multe societăți comerciale desfășoară activități asemănatoare cu același rezultat, obținerea de profit prin câștigarea clientelei. Importanța liberei concurențe este dată de existența protecției prin intermediul legii fundamentale. Astfel, articolul 135 alineatul (2) litera b din Constituție instituie obligația statului de a proteja concurența loială. Această reglementare a apărut ca urmare a

Citește mai mult

13
Dec

Protejarea mărcilor în cadrul procedurilor vamale

Mărfurile cele mai susceptibile să aducă atingere unui drept de proprietate intelectuală sunt mărfurile contrafăcute și… Cadrul legal care reglementează protejarea mărcilor în procedurile vamale este reprezentat atât de Legea nr. 344 din 29 noiembrie 2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire, cât și de Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului

Citește mai mult

13
Dec

Termenii și Condițiile magazinelor online

Termenii și Condițiile magazinelor online sau drepturilor consumatorilor la achizițiile online În contextul extinderii, la acest moment, a pieței de e-commerce din România, operatorii economici trebuie să își securizeze magazinele online, fiind absolut necesar să se alinieze sub toate aspectele legislației ce reglementează raporturile juridice de drept al consumatorilor. Anumite erori de informare, omisiuni privind condițiile de retragere din contractul

Citește mai mult

29
Nov

Clauza de hardship

Clauza de impreviziune, așa-numita clauza de “hardship” este stipulația dintr-un contract de lungă durată prin care părțile se obligă să-l adapteze cu promptitudine și echitabil prin renegocierea contractului în situația în care ulterior încheierii contractului apar împrejurări de natură a afecta în mod serios echilibrul dintre contraprestații. Impreviziunea este reglementată în art.1271 din Noul Cod Civil, iar ca regulă, părțile

Citește mai mult

29
Nov

Munca la domiciliu și telemunca

Noile realități sociale care s-au dezvoltat în contextul tehnologizării accentuate au determinat implementarea unor modalitați moderne de realizare a muncii, fiind vorba despre munca la domiciliu si telemunca. Munca la domiciliu este reglementată în prezent de Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii în articolele 108-110. Articolul 108 definește salariatul la domiciliu ca fiind acela care desfășoară ,,la domiciliu, activitățile specifice

Citește mai mult

29
Nov

Obligaţia de garanţie pentru vicii a vânzătorului

Una dintre cele mai importante obligaţii pe care vânzătorul şi-o asumă în contractul de vânzare este garanţia contra viciilor. Aceasta decurge din obligaţia acestei părți de a asigura stăpânirea utilă a bunului vândut, adică bunul vândut să fucţioneze în parametrii la care s-a aşteptat în mod rezonabil cumpărătorul în momentul în care s-a angajat să plătească preţul. Viciile bunului reprezintă

Citește mai mult

29
Nov

Conflictul de interese în contractul de mandat

Contractul de mandat este un contract de încredere care se încheie între două persoane, una dintre ele numindu-se mandatar (persoana care încheie propriu-zis un act juridic cu un terţ) şi cealaltă numindu-se mandant (persoana în numele căreia se încheie un anumit act juridic). Astfel, mandantul are încredere deplină în mandatar, lasându-l să încheie acte juridice pe seama lui (art. 2009

Citește mai mult

17
Nov

Prevenirea contravențiilor

Proiectul Legii prevenirii a fost adoptat de Senatul României la data de 31 octombrie 2017, reprezentând o prioritate legislativă prin care se urmărește sprijinirea mediului de afaceri. În acest proiect de act normativ se reglementează următoarele instrumente pentru prevenirea savârșirii de contravenții:     1.  Măsuri concrete privind informarea, instruirea și îndrumarea Informarea. Instruirea. Conform proiectului, toate autoritățile/instituțiile publice cu atribuții

Citește mai mult