Înființarea unei societăți cu răspundere limitată

Înființarea unei societăți cu răspundere limitată – condițiile ce trebuie respectate pentru a fi asociat

Înainte de a transpune în practică orice inițiativă legată de înființarea unei societăți și construirea unei afaceri, orice antreprenor trebuie să cunoască criteriile minime esențiale ce trebuie respectate pentru a deține calitatea de asociat. Acestea sunt ilustrate în mod expres în cuprinsul Legii nr. 31/1990 privind societățile.

Pe scurt, condițiile ce trebuie respectate si a căror încălcare conduce la interzicerea deținerii calității de asociat de un anumit segment de persoane pot fi împărțite în două mari categorii, prima dintre acestea vizând persoana asociatului iar cea de-a doua acțiunile sale:

1) INCAPABILUL NU POATE FI ASOCIAT

Având în vedere că la momentul înființării societății persoanele care vor dobândi calitatea de asociat trebuie să aibă discernământ pentru a putea avea reprezentarea clară a riscurilor la care pot fi expusi, legea interzice în mod expres ca o persoană incapabilă să dețină calitatea de asociat. Incapabilul este minorul care nu a împlinit 14 ani precum și persoanele care sunt declarate astfel ca urmare a pronunțării unei hotărâri judecătorești.

2) PERSOANA CONDAMNATĂ PENTRU INFRACȚIUNI DE NATURĂ ECONOMICĂ NU POATE FI ASOCIAT

Infracțiunile sunt menționate exhaustiv prin intermediul art. 6 (2) al Legii 31/1990 fiind limitate la următoarele categorii: infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, cele de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, sau pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege.

Astfel cum poate fi observat, categoriile de infracțiuni vizate de lege se referă exclusiv la cele ce au natură economică.

Persoanele preferă de cele mai multe ori să îndeplinească în fața notarului formalitățile necesare pentru a declara că sunt îndeplinite condițiile pentru a deține calitatea de asociat autentificând în acest sens declarația sau în fața avocatului prin atestarea acesteia.

Un alt aspect important precizat în cadrul art. 14 din Legea 31/1990 privind societățile este că o persoana fizică sau juridică poate fi asociat unic doar într-o singură societate cu răspundere limitată. Desigur, o persoană poate fi asociat în mai multe societăți cu răspundere limitată, deținând părțile sociale împreună cu alt/alți asociați.  Nu în ultimul rând, nu poate avea calitatea de asociat unic o altă societate cu răspundere limitată alcătuită dintr-o singură persoană.

Lasă un comentariu