Recuperarea taxei judiciare de timbru în cazul admiterii contestației la executare

Persoana interesată sau vătămată prin executarea silită poate formula contestație împotriva oricărui act de executare silită, în temeiul art. 712 din Codul de procedură civilă.

Aflată în această postură, persoana vătămată prin executare trebuie să se conformeze tuturor obligaţiilor procesuale ce derivă din calitatea de contestator.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată pe care aceasta trebuie să le angreneze în demersul judiciar, trebuie ţinut seama că acestea pot consta, în principiu, în cheltuielile efectuate cu taxa judiciară de timbru şi cheltuielile reprezentând onorariul avocatului.

Contestatorul are dreptul la recuperarea acestor cheltuieli în cazul în care contestaţia sa este admisă printr-o hotărâre definitivă, însă recuperarea acestor cheltuieli se realizează pe căi procedurale distincte.

Dispoziţiile legale cu caracter general în materia cheltuielilor de judecată sunt cuprinse în cadrul art. 453 din Codul de procedură civilă. Principiul în această materie stabileşte obligaţia de acordare a cheltuielilor de judecată în sarcina părţii care a pierdut procesul. În virtutea principiului disponibilităţii ce caracterizează procesul civil, acordarea cheltuielilor de judecată  se face la cererea părţii care a câştigat procesul, astfel că nu trebuie neglijată solicitarea acestora.

Aplicat situaţiei la care facem referire, principiul presupune că intimatul-creditor, care a solicitat şi obţinut încuviinţarea executării silite, să fie obligat la plata cheltuielilor de judecată.

Totuşi acest principiu nu este aplicabil cererii prin care se solicită restituirea taxei judiciare de timbru ocazionate de introducerea contestaţiei la executare, deoarece art. 45 alin. (1) litera f) din O.U.G. nr. 80/2013 instituie o cale specială în acest sens, diferită de art. 453 din Codul de procedură civilă în baza căruia se pot recupera cheltuielile ce constau în onorariu avocatului.

Conform dispoziţiilor art. 45 alin. (1) litera f) şi alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013, taxa judiciară de timbru plătită în cazul contestaţiei la executare se restituie proporţional cu admiterea contestaţiei prin hotărâre rămasă definitivă.

Pe lângă diferenţa de temei juridic ce se remarcă, relevant pentru a nu fi respinsă cererea de restituire a taxei judiciare de timbru este debitorul obligaţiei de restituire.

Interpretând coroborat dispoziţiile cuprinse în art. 45 din O.U.G. nr. 80/2013, observăm că debitorul acestei obligaţii a fost stabilit cu putere de lege, fiind vorba tocmai de stat, reprezentat  prin unitatea administrativ-teritorială la care a fost achitată taxa.

Fiind impusă pentru plata serviciilor prestate de instanţele judecătoreşti, Ministerul Justiţiei şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, taxa judiciară de timbru urmează a fi restituită contestatorului de către beneficarul care a încasat-o, în cazul în care contestaţia la executare a fost admisă.

Considerăm că fundamentul acestei obligaţii de restituire rezidă în particularităţile fazei procesuale a executării silite, procedura ce se realizează cu concursul executorului judecătoresc, care este investit să îndeplinească un serviciu de interes public. În consecinţă, în situaţia în care contestaţia la executare se dovedeşte întemeiată, se cuvine ca statul să restituie taxa judiciară de timbru încasată, iar nu intimatul care a pierdut procesul.

În jurisprudenţă, s-a reţinut că O.U.G. nr. 80/2013 instituie o cale specială de recuperare a taxei judiciare de timbru de către contestatorul care a câştigat procesul, instanţa menţionând că taxa judiciară de timbru nu mai poate fi inclusă în cheltuielile de executare silită la suportarea cărora este obligată partea căzută în pretenţii.

Concluzionăm prin a sublinia necesitatea de a formula cererea de restituire a taxei judiciare de timbru de către contestator în concordanţă cu dispoziţiile art. 45 din O.U.G. nr. 80/2013, iar nu împotriva intimatului. Cererea de obligare a intimatului la plata cheltuielilor de judecată reprezentând taxa judiciară de timbru ar trebui respinsă de instanţă ca neîntemeiată. Astfel, de aceste dispoziţii se poate prevala chiar intimatul în cadrul procesului ce are ca obiect contestaţia la executare pe care a iniţiat-o, fiind în interesul acestuia diminuarea cheltuielilor pe care le are de achitat dacă pierde.

Apreciem că dreptul de a solicita restituirea taxei judiciare de timbru poate fi exercitat atât în cadrul cererii privind contestaţia la executare, cât şi pe cale separată, cu menţiunea că acest drept se prescrie în termen de 1 an de la data naşterii sale, adică de la data la care a rămas definitivă hotărârea prin care a fost admisă contestaţia la executare.

3 Comentarii

 1. December 18, 2017 at 11:19 pm

  În urma unei sentinţe civile definitive s-a dispus restituirea taxei judiciare de timbru de 605 lei ca urmare a admiterii în totalitate a contestaţiei la executare.
  Procedând la depunerea(în termen)a documentaţiei legale la primărie,aceasta îmi restituie(în contul meu bancar)doar 55% din suma dispusă respectiv 332,75 lei iar pentru suma rămasă sunt trimis să mă adresez administraţiei financiare pentru revendicare…Dacă am achitat suma respectivă într-un singur loc este normal ca la revendicare să fiu trimis la mai multe entităţi financiare de unde să-mi ridic procentual suma ce mi se cuvine de drept ? Oare s-a desfiinţat procedura compensărilor între persoane juridice şi nu numai ? Menţionez că nu am debite de achitat la nici o instituţie a statului…
  Vă mulţumesc pentru ajutor.

  • Grecu si Asociații-Reply
   December 19, 2017 at 9:54 am

   Buna ziua!

   Taxa judiciară de timbru se face venit atât la bugetul local, cât și la bugetul de stat. Totuși, pentru restituirea acesteia nu trebuie să vă adresați decât unităţii administrativ-teritoriale, adică organului fiscal local. Organul fiscal local este cel care transmite organului fiscal central competent documentația depusă de către dumneavoastră, conform Ordinului nr. 1918 /2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru.
   Având în vedere că ați indicat contul bancar în cererea de restituire, urmează ca și organul fiscal central să efectueze restituirea în acest cont, după parcurgerea procedurii de restituire.

   Avocat Roxana Cosma

   • December 20, 2017 at 8:47 pm

    Vă mulţumesc frumos pentru răspunsul calificat pe care mi l-aţi dat, dorindu-vă sărbători de sfârşit de an lipsite de griji şi evenimente deosebite.

Lasă un comentariu