Acreditarea firmelor de HR ca agenții de plasare a forței de muncă

În zilele în care ne desfășurăm activitatea, sunt tot mai des întâlnite companiile care desfășoară servicii de recrutare personal, acestea constituindu-se în foarte multe cazuri în adevărate departamente externalizate de HR – recrutare pentru o foarte mare parte dintre actorii economici.

Aceste companii de recrutare se dovedesc a fi o resursă foarte importantă pentru firmele din piața din România, întrucât sunt capabile de a efectua o selecție, dar în același timp și un proces de identificare a celor mai potriviți candidați pentru a umple locurile goale în câmpul muncii, scutind în același timp potențialii angajatori de bătăile de cap cauzate de lipsa de candidați sau nepotrivirea efectivă a acestora.

Totuși, este un fapt mai puțin cunoscut acela că aceste companii de recrutare, pentru a putea funcționa în mod legal, au nevoie să fie acreditate de către Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, prin structurile teritoriale (municipale și județele) ale acesteia,  în principal și în mod obligatoriu pentru prestarea de servicii de mediere pe piața muncii și, dacă este cazul, pentru servicii de informare și consiliere a personalului în căutare de locuri de muncă.

Astfel, acreditarea se realizează în principal în baza Legii nr. 76/2002 și în baza HG nr. 277/2002.

Legea descrie serviciile menționate astfel:

Informare și consiliere:

Informarea și consilierea profesională constituie un ansamblu de servicii acordate în mod gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă, care au ca scop:

a) furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor;

b) profilarea și încadrarea în nivelul de ocupabilitate: ușor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil și foarte greu ocupabil;

c) dezvoltarea abilității și încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră;

d) instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă;

e) îndrumarea pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă.

Medierea muncii pe piața internă:

Serviciile de mediere pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă se acordă gratuit de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă și constau în:

a) informații privind locurile de muncă vacante și condițiile de ocupare a acestora prin publicarea, afișarea, organizarea de burse ale locurilor de muncă;

b) mediere electronică având ca scop punerea automată în corespondență a cererilor și ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul;

c) preselecția candidaților corespunzător cerințelor locurilor de muncă oferite și în concordanță cu pregătirea, aptitudinile, experiența și cu interesele acestora.

Atât activitatea de informare (consiliere), cât și cea de mediere trebuie să treacă prin procedura prealabilă de acreditare.

Criteriile care trebuie îndeplinite de furnizori sunt relativ similare, atât pentru activitatea de informare,  cât și pentru activitatea de mediere, fiind prevăzute în cadrul art. 3 din HG nr. 277/2002:
 1. să aibă prevăzut ca obiect de activitate serviciul pentru care se solicită acreditarea (în ambele cazuri, cod CAEN 7810);
 2. să dispună de bază materială, după caz, pentru:
 3. a) evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale;
 4. b) efectuarea de teste de aptitudini, dezvoltarea abilității și încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;
 5. c) instruire în tehnici și metode de căutare a unui loc de muncă și de prezentare la interviuri în vederea ocupării;
 6. d) mediere electronică;
 7. cel puțin 25% din personalul cu atribuții în prestarea serviciilor de ocupare să aibă studii superioare în una dintre specialitățile: psihologie, pedagogie, drept, consiliere, precum și experiență de minimum 3 ani in domeniul serviciului pentru care se solicită acreditarea.
Acreditarea se obține prin depunerea unui dosar la structura teritorială a Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, care trebuie să fie constituit din următoarele elemente, sub sancțiunea respingerii:
 1. Cerere motivată;
 2. Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului;
 3. Actul constitutiv în ultima formă depusă la Registrul Comerțului;
 4. Declaratie pe proprie răspundere din partea administratorului, din care să rezulte faptul că acesta nu a săvârșit infracțiuni în România;
 5. Declarație pe proprie răspundere a administratorului, în numele societății, din care să rezulte faptul că aceasta nu se află în procedura insolvenței, în vreo procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare sau adminstrare speciale, nu are activitatea suspendată și că nu există hotărâri definitive prin care să fi fost constată încălcarea legislației privind prestarea serviciilor de ocupare sau că nu se află în situații similare;
 6. Actul în baza căruia este deținut/închiriat spațiul în care se va desfășura activitatea;
 7. Declarație pe proprie răspundere a administratorului, în numele societății, din care să rezulte faptul că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru a desfășura activitatea de informare și consiliere, adică existența în patrimoniul societății a bateriilor de teste, care să aibă licență de autorizare, precum și dovada în acest sens (factură de achiziție și copie de pe licență) sau, după caz, pentru activitatea de mediere (existența în patrimoniul societății a dreptului de folosință asupra site-ului web prin care se desfășoară activitatea)
 8. Declarație pe proprie răspundere a administratorului, în numele societății, din care să rezulte descrierea serviciului oferit, modul de organizare și obiectivele stabilite, precum și la grupurile țintă. În declarație se va face referire la persoanele care vor asigura serviciile pentru care se solicită acreditarea  (minim 25% din personalul angajat al societății), cu specializare în psihologie, pedagogie, drept, consiliere, precum și cu experiență de minim 3 ani în domeniul pentru care se solicită acreditarea.
 9. Dovada obținută de la DITL și de la ANAF, de unde să rezulte că societatea nu are niciun fel de datorii către bugetele local sau de stat.

Ulterior primirii acceptului din partea Autorității cu privire la documentele depuse la dosarul cauzei, se  va stabili o vizită a reprezentanților instituției la sediul profesionistului care va presta serviciul pentru care se solicită acreditarea, pentru a verifica în mod concret îndeplinirea obligațiilor legale, urmând ca, în situația în care se constată că aceste condiții sunt îndeplinite, să se dispună eliberarea acreditării pe o perioadă nelimitată.

2 Comments

 1. OANA DOBRE-Reply
  September 8, 2020 at 2:41 pm

  Buna ziua,
  1.In vederea acreditarii, ma intereseaza daca se poate inlocui specializarea in psihologie, pedagogie, drept, consiliere cu un curs acreditat in unul din aceste domenii, in conditiile in care cei 25% din angajati au studii superioare.
  2.Referitor la sediul profesionistului, angajatii vor lucra de acasa, activitatea de recrutare desfasurandu-se doar online (ca in cazul ejobs). Un sediu inchiriat exista, dar acesta va fi folosit doar pentru facilitarea intalnirii dintre clientii nostri si persoanele recrutate, daca va fi cazul. Vizita Autoritatii de Acreditare se poate face la acest sediu?
  3. “Actul în baza căruia este deținut/închiriat spațiul în care se va desfășura activitatea” – cum am specificat mai sus, angajatii vor lucra de acasa. Cum expun acest lucru in dosarul de acreditare?
  Va multumesc anticipat.

  • Grecu si Asociații-Reply
   September 23, 2020 at 9:16 am

   Buna ziua,

   Intrebarea nr. 1: Este obligatoriu ca persoana responsabila sa detina o diploma de licenta emisa de o institutie de invatamant superior in domeniul psihologie, pedagogie, drept, consiliere. Un curs acreditat nu va putea sa inlocuiasca diploma de licenta.

   Intrebarea nr. 2: Sediul fizic in cadrul caruia societatea isi va desfasura activitatea este obligatoriu. Toate etapele recrutarii trebuie sa fie desfasurate la sediul societatii, nu in mediul online.

   Intrebarea nr. 3: Pentru a face dovada dreptului de folosinta asupra spatiului, va trebui sa atasati contractul de inchiriere/comodat in baza caruia a fost inregistrat sediul social/punctul de lucru la ONRC.
   Daca va putem asista in obtinerea acreditarii, va rugam sa ne contactati pe adresa office@greculawyers.ro.

   Multumim,
   Echipa Grecu si Asociatii

Leave a Reply to Grecu si Asociații Cancel reply