Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
Andreea BögöziArticoleDecember 19, 20230

Acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor

Fiind menite să ofere o cale eficientă de remediere colectivă a intereselor consumatorilor, aceste acțiuni în reprezentare formează, în prezent, obiectul unui proiect de lege care a fost adoptat de ambele camere ale Parlamentului și care se află în așteptarea promulgării de către președintele statului. În acest sens, proiectul de lege are drept obiectiv descurajarea practicilor ilegale, respectiv minimizarea prejudiciilor aduse consumatorilor, fiind astfel consolidate mecanismele de protecție acordate la nivelul intereselor colective ale consumatorilor, iar nu exclusiv la nivel individual.

Astfel, viitoarea lege urmărește să transpună în ordinea juridică națională directiva[1] europeană privind drepturile consumatorilor, cu toate că termenul-limită a fost depășit, transpunerea trebuind a se fi realizat până la decembrie 2022.

În esență, proiectul de lege oferă posibilitatea unor entități calificate – indiferent dacă sunt autorități publice sau organisme private, însă independente – de a solicita în numele mai multor consumatori încetarea sau interzicerea unei conduite ilicite a unui comerciant. În acest sens, categoria remediilor care pot fi cerute de către aceste entități calificate înglobează obținerea de despăgubiri, reparări, înlocuiri, reduceri ale prețului, încetări ale contractului ori rambursări ale prețului plătit, după caz. Astfel, se urmărește asigurarea unui nivel înalt de protecție al intereselor persoanelor fizice care au suferit prejudicii atât ca urmare a unor încălcări produse la nivel național, cât și la nivel transfrontalier.

Reprezentarea colectivă a intereselor consumatorilor de către entitatea calificată va putea fi realizată numai în masura în care fiecare dintre consumatori furnizează acordul în acest sens, în scris, în termen  de 30 de zile de la introducerea acțiunii în justiție. Acordarea consimțământului echivalează cu imposibilitatea pentru consumatorii respectivi de a introduce o altă acțiune în justiție împotriva aceluiași comerciant, având același obiect, atât în mod individual, cât și la nivel colectiv.

Pentru o claritate deplină, în conținutul proiectului de lege este definită noțiunea de „entitate calificată”, respectiv orice organizație sau organism public care reprezintă interesele consumatorilor și care a fost desemnată de un stat membru al Uniunii Europene calificată să introducă acțiuni în reprezentare în conformitate cu prezenta lege. În concret, acestea vor fi asociațiile de consumatori, inclusiv cele care au membri din cel puțin două state membre ale UE. De asemenea, în domeniul în care acestea dețin atribuții, pot fi entități calificate inclusiv autoritățile și organismele publice cu atribuții în aplicarea textelor de lege privind, printre altele, contractele încheiate cu comercianți, profesioniști sau furnizori/ prestatori de servicii.

Comerciantul și entitatea calificată au posibilitatea de a demara negocieri cu privire la natura despăgubirilor ce urmează să fie acordate consumatorilor afectați. În ipoteza în care rezultatul negocierilor este considerat inechitabil, instanța de judecată îl poate respinge. În caz contrar, ințelegerile devin obligatorii atât pentru comerciant, cât și pentru entitatea calificată.

În fine, proiectul de lege prevede și sancțiunile care pot fi aplicate comercianților – amenzi cu valori de până la 100.000 de lei – în cazul în care aceștia din urmă nu respectă hotărârile judecătorești ca urmare a unei acțiuni introduse de o entitate calificată ce urmărește protecția intereselor colective ale consumatorilor.

Cu toate acestea, proiectul de lege nu este, cel putin în prezent, aplicabil. Pentru a produce efecte juridice, acesta trebuie să fie întâi promulgat prin decret prezidențial și ulterior publicat în Monitorul Oficial.

Pentru mai multe informații sau orice întrebări suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați:

➡ Telefon: (+4) 031 426 0745
📧 Email: office@grecupartners.ro

Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a oferi suportul nostru legal la toate situațiile dumneavoastră.
Așteptăm cu nerăbdare să discutăm cu dumneavoastră.

Andreea Bögözi

[1] Directiva (UE) 2020/1828 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *