Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Activitatea PFA-urilor va fi considerată vechime în muncă

Începând cu data de 9 mai 2022, activitatea prestată de către persoanele fizice autorizate va fi luată în considerare ca vechime în muncă.

Prin Legea 125/ 2022 se modifică Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, având un singur articol menit să încurajeze activitatea desfășurată de către PFA.

Însă pentru ca activitatea desfășurată în cadrul acestei activități să fie luata în considerare la calculul vechimii în munca, este necesar să fie îndeplinite cumulativ următoarele două condiții:

  • activitatea economică pe care o desfăşoară a produs venituri nete în anul supus recunoaşterii vechimii a căror valoare este cel puţin egală cu nivelul a de 12 ori salariul minim brut pe ţară garantat în plată stabilit potrivit legii în anul respectiv;

 

  • este înregistrată la registrul comerţului cu un singur cod CAEN de activitate sau cu codul CAEN principal de activitate pentru care se doreşte recunoaşterea vechimii.

Pe de altă parte, este necesar ca perioada a cărei contabilizare se dorește să fi fost însoțită de prestarea activității și de plata contribuțiilor și taxelor aferente, conform art. 181. alin. 2 al prezentei legi:

Vechimea în muncă şi, după caz, vechimea în specialitate este considerată perioada în care PFA a desfăşurat activitate economică şi a achitat contribuţiile, taxele şi impozitele legale, nefiind luată în considerare perioada în care PFA nu a avut activitate generatoare de venit sau a avut activitatea suspendată.

Deși ordonanța al cărei cuprins este modificat are în vedere și întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, această prevedere a articolului 181 va fi aplicabilă numai persoanelor fizice autorizate.

Astfel, este reglementată o situație care a ridicat polemici în decursul anilor, având în vedere că atât persoanele care își desfășoară activitatea în baza unui contract de munca, cât și cele care prestează muncă independentă, contribuie la bugetul statului prin plata taxelor și impozitelor.

Este necesar să precizam faptul că O.U.G. nr. 44/2008 nu se aplică și profesiilor liberale, ori altor activităţi economice a căror desfăşurare este organizată şi reglementată prin legi speciale, astfel că și actuala modificare va exclude aceste categorii.

Avocat Diana Dulamă

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *