Articole

26
Feb

Noile recomandări ale Consiliului Concurenței

Noile recomandări ale Consiliului Concurenței pentru implementarea programelor de conformare la nivelul asociațiilor de companii Consiliul Concurenței a elaborat la data de 01.02.2021 Ghidul privind conformarea cu regulile de concurență de către asociațiile de companii ( ”Ghidul” ) cu scopul de a crește gradul de conștientizare în ceea ce privește conformarea cu normele din domeniul concurenței și de a oferi

Read more

23
Feb

Ce urmează după implementarea GDPR?

Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date prevede că nu este suficient ca operatorul să implementeze măsurile tehnice și organizatorice care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal. Regulamentul prevede obligația operatorului de a demonstra responsabilitatea în implementarea acestor măsuri. Art. 5 alin. (2)

Read more

22
Feb

Promovarea echității și a transparenței pentru firmele utilizatoare de servicii de intermediere online

Punerea in aplicare a Regulamentului privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online – Regulamentul (UE) 2019 / 1150   Începând cu data de 12 iulie 2020, Regulamentul (UE) 2019/1150 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online a intrat în vigoare și este direct aplicabil în România.

Read more

19
Feb

Reguli noi pentru marketplace-uri

Având în vederea creșterea accelerată a vânzărilor în mediul online din ultimii ani, nevoia de reglementare pe anumite segmente a fost resimțită din ce în ce mai mult. Dacă relația B2C este deja, în linii mari, foarte clară, consumatorul cunoscându-și, în prezent, foarte bine drepturile pe care legea i le recunoaște, relația B2B nu este la fel de clară, în

Read more

18
Feb

Cum rămâne cu declarația de beneficiar real în 2021?

Odată cu adoptarea Legii nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și până în prezent a fost dezbătută tema beneficiarului real și a obligației de depunere a declarației privind beneficiarul real la diferite instituții precum ONRC sau Ministerul Justiției. Legea nr. 129 a

Read more

9
Feb

Calea de atac în materia achizițiilor publice

Calea de atac în materia achizițiilor publice – contestația la CNSC Achizițiile publice reprezintă modalitatea în care autoritățile statului ori alte entități care beneficiază de finanțare (completă sau nu) din partea statului, pot cumpăra bunuri sau servicii de la entități private. De altfel, respectarea normativelor prevăzute de legislatia achizițiilor publice reprezintă singura metodă prin care autoritățile contractante au posibilitatea de

Read more

5
Feb

Audierea martorilor

Audierea martorilor – Hotărârea din 6 octombrie 2020 în Cauza GIURGI împotriva ROMÂNIEI   În 14 ianuarie 2021 a fost publicată Hotărârea Curtii Europene a Drepturilor Omului pronunțată în cauza Giurgi împotriva României. În esență, Curtea a reținut faptul că neascultarea unui martor, mai ales în situația în care era vorba despre singura mărturie a unei persoane care asistase direct

Read more

21
Jan

Reguli speciale privind comercializarea suplimentelor alimentare, validate de CCR

În ceea ce privește reglementarea etichetării, promovării și comercializării suplimentelor alimentare, Parlamentul României a adoptat un proiect de lege, ce a făcut obiectul controlului de constițuționalitate de către Curtea Constituțională, în urma obiecției făcute de către Președintele României, prin care se susține încălcarea principiului bicamerismului. Curtea Constituțională, în cadrul controlului anterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată,

Read more

19
Jan

Obligații noi GDPR pentru agricultori

Obligații noi GDPR pentru comercianții de substanțe din categoria “precursori de explozivi restricționați” și pentru agricultori   Începând cu 1 februarie 2021 se va aplica Regulamentul UE cu nr. 2019/1148 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi. În cazul în care are motive rezonabile să creadă că o anumită substanță care nu

Read more

18
Jan

Principalele modificări ale Codului de procedură fiscală și ale Codului Fiscal

Principalele modificări ale Codului de procedură fiscală și ale Codului Fiscal, aplicabile începând cu data de 24 decembrie 2020 La finalul anului 2020 a fost adoptată Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 ( Codul de procedură fiscală) și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (”Legea nr. 295/2020”), prin care au fost aduse o serie de modificări și

Read more