Articole

10
Mar

Modificări în reglementarea dispozitivelor medicale

Modificări în reglementarea dispozitivelor medicale: REGULAMENTUL (UE) 2017 / 745 Deși a fost adoptat în 2017, Regulamentul (UE) 2017 / 745 privind dispozitivele medicale (MDR) devine aplicabil din mai 2021, intrarea sa în vigoare fiind amânată în contextul pandemiei. Astfel, față de Directiva 93 / 42 / CEE, Regulamentul se va aplica direct, fără a fi necesară transpunerea sa în

Read more

10
Mar

Plata creanțelor curente în procedura falimentului

Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, denumită în continuare “Legea nr. 85/2014”,  instituie două proceduri de plată în cazul falimentului: (i) procedura de plată a creanțelor garantate și (ii) procedura de plată a creanțelor curente. Potrivit dispozițiilor art. 159 din Legea nr. 85/2014, pentru creanțele garantate se aplică regula plății cu prioritate a acestor creanțe față de orice alte creanțe

Read more

5
Mar

Posibile modificări privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing

Posibile modificări privind Ordonanţa Guvernului Nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing Proiectul de lege care își propune modificarea Ordonanţei Guvernului Nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing a trecut recent de filtrul de constituționalitate și urmează sa fie promulgat de Președintele României și să apară în Monitorul Oficial pentru a putea opera modificările

Read more

3
Mar

Atribuțiile de control ale polițiștilor locali

Societățile, pentru a funcționa în mod legal, trebuie să îndeplinească o serie de condiții, să dețină diferite avize, autorizații sau aprobări din partea autorităților publice. În situațiile în care entitățile nu dețin aceste documente, dar și în situația în care nu au încheiate anumite contracte impuse de lege, autoritățile, în urma cotroalelor organizate, au posibilitatea să dispună diverse măsuri sancționatorii.

Read more

26
Feb

Noile recomandări ale Consiliului Concurenței

Noile recomandări ale Consiliului Concurenței pentru implementarea programelor de conformare la nivelul asociațiilor de companii Consiliul Concurenței a elaborat la data de 01.02.2021 Ghidul privind conformarea cu regulile de concurență de către asociațiile de companii ( ”Ghidul” ) cu scopul de a crește gradul de conștientizare în ceea ce privește conformarea cu normele din domeniul concurenței și de a oferi

Read more

23
Feb

Ce urmează după implementarea GDPR?

Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date prevede că nu este suficient ca operatorul să implementeze măsurile tehnice și organizatorice care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal. Regulamentul prevede obligația operatorului de a demonstra responsabilitatea în implementarea acestor măsuri. Art. 5 alin. (2)

Read more

22
Feb

Promovarea echității și a transparenței pentru firmele utilizatoare de servicii de intermediere online

Punerea in aplicare a Regulamentului privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online – Regulamentul (UE) 2019 / 1150   Începând cu data de 12 iulie 2020, Regulamentul (UE) 2019/1150 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online a intrat în vigoare și este direct aplicabil în România.

Read more

20
Feb

Situația creanțelor născute după data deschiderii procedurii insolvenței

Cadrul legislativ al creanțelor născute după data deschiderii procedurii insolvenței îl reprezintă Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, denumită în continuare “Legea nr. 85/2014”. Așadar, potrivit dispozițiilor art. 5 pct. 21 din Legea nr. 85/2014 „creditor cu creanțe curente sau creditor curent este acel creditor ce deține creanțe certe, lichide și exigibile, născute în timpul procedurii de insolvență și care

Read more

19
Feb

Reguli noi pentru marketplace-uri

Având în vederea creșterea accelerată a vânzărilor în mediul online din ultimii ani, nevoia de reglementare pe anumite segmente a fost resimțită din ce în ce mai mult. Dacă relația B2C este deja, în linii mari, foarte clară, consumatorul cunoscându-și, în prezent, foarte bine drepturile pe care legea i le recunoaște, relația B2B nu este la fel de clară, în

Read more

18
Feb

Cum rămâne cu declarația de beneficiar real în 2021?

Odată cu adoptarea Legii nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și până în prezent a fost dezbătută tema beneficiarului real și a obligației de depunere a declarației privind beneficiarul real la diferite instituții precum ONRC sau Ministerul Justiției. Legea nr. 129 a

Read more