5
Mar

Informări obligatorii către Agenţiile de ocupare a forţei de muncă.

Informări obligatorii către Agenţiile de ocupare a forţei de muncă. Când sunt necesare şi sub ce sancţiune? Atât angajatorii, cât si şomerii care beneficiază de indemnizaţie de șomaj au obligaţia legală de a face o serie de informări către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, după caz, a Municipiului București. Neindeplinirea obligatiilor de informare poate atrage aplicarea unor amenzi

Citește mai mult…

26
Feb

Rolul mărcilor comerciale în publicitatea comparativă

Mărcile comerciale joacă un rol importat în publicitate, în special în publicitatea comparativă. Adesea, strategiile de marketing inspirate sedimentează în mintea cumpărătorului produsul mai ales prin mărcile adecvat asociate mesajului care pot influența în mod sensibil alegerea acestuia. De multe ori operatorii economici din piață urmăresc în mod intenționat să creeze asocieri în percepția publicului în scopul de a facilita

Citește mai mult…

31
Jan

Directiva U.E. privind protecția know-how-ului și a secretelor de afaceri

Directiva protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale. La nivelul Uniunii Europene, este acordată o atenție sporită protejării drepturilor de proprietate industrială, printre acestea regăsindu-se brevetele, drepturile asupra desenelor și a modelelor sau drepturile de autor. În acest sens, există o serie de acte normative emise de Legiuitorul European, prin care

Citește mai mult…

21
Jan

Interpretarea clauzei de neconcurență în contractele comerciale internaționale

Interpretarea unui contract de comerț internațional și implicit a clauzelor ce îl compun este o operațiune prin care se determină înțelesul termenilor folosiți prin raportare la voința internă a părților manifestată în cuprinsul dispozițiilor contractuale. Acest procedeu se realizează printr-o expunere a regulilor de interpretare a contractelor comerciale internaționale ținând cont de evoluția modului de realizare a acestuia în practica

Citește mai mult…

16
Jan

Publicitatea „datelor personale” ale persoanelor juridice

Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, s-a declanșat o adevărată “revoluție europeană” pentru protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice. Au fost purtate numeroase discuții și dezbateri despre ce reprezintă și care este interpretarea corectă a termenilor

Citește mai mult…

21
Dec

Acreditarea firmelor de HR ca agenții de plasare a forței de muncă

În zilele în care ne desfășurăm activitatea, sunt tot mai des întâlnite companiile care desfășoară servicii de recrutare personal, acestea constituindu-se în foarte multe cazuri în adevărate departamente externalizate de HR – recrutare pentru o foarte mare parte dintre actorii economici. Aceste companii de recrutare se dovedesc a fi o resursă foarte importantă pentru firmele din piața din România, întrucât

Citește mai mult…

20
Dec

Lipsa dovezii calității de reprezentant vs. lipsa calității de reprezentant

Pe întreg parcursul procesului civil, în prima instanță, în apel și în recurs, legea română îngăduie părților să își conducă personal procesul, indiferent de etapa în care el se găsește sau gradul instanței care este competentă să judece, deoarece potrivit art. 80 alin. (1) „Părțile pot să exercite drepturile procedurale personal sau prin reprezentant. Reprezentarea poate fi legală, convențională sau

Citește mai mult…

19
Dec

Reglementarea internship-ului în România

Prin Legea privind internshipul nr.176/2018, în vigoare din 18 august, a fost reglementată, pentru prima oară în România, modalitatea de efectuare a programelor de internship pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani în scopul dezvoltării abilităților profesionale ale internilor în îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților din domeniul în care se organizează programul de internship, desfășurării unor activități și familiarizarea cu

Citește mai mult…

18
Dec

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, pe scurt A.N.S.V.S.A. funcționează ca autoritate de reglementare în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică proprie, aflată în subordinea Guvernului, respectiv în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria prim-ministrului. Misiunea acestei autorități naționale se realizează cu precădere prin protejarea sănătății de-a lungul întregului

Citește mai mult…

18
Dec

Transferul de date cu caracter personal

Transferul de date cu caracter personal. Despre eficacitatea regulilor corporatiste obligatorii. Fluxul transfrontalier de date cu caracter personal poate expune persoanele vizate la un risc sporit în ceea ce privește capacitatea reală de a iși exercita drepturile instituite de GDPR. După cum prevede Regulamentul 2016/679,  persoana vizată trebuie să beneficieze într-un mod veritabil de toate drepturile sale, iar recomandarea pentru

Citește mai mult…