30
Sep

Divulgarea operei postume

Scrisorile de dragoste ale lui Emil Cioran catre o tanara profesoara de filosofie din Germania au facut valva in aceasta tara deoarece prezentau o alta fata a cunoscutului scriitor. Volumul apărut la Editura Weidle din Bonn in 2001 il prezenta pe Cioran ca fiind “maestrul neîntrecut al aforismelor despre moarte, prins în mrejele unei iubiri si unei drame epistolare în

Citește mai mult…

30
Sep

Utilitatea inregistrarii marcilor

Marca  (varianta romaneasca a brandului) reprezinta un semn care are rolul de a permite consumatorului să deosebeasca intre ele doua sau mai multe produse identice sau similare. Desigur, in masura in care produsele nu sunt evident diferite, recunoasterea acestora nu constituie nici o problema pentru consumator; de exemplu, punand alaturi un autoturism, un strung, o imprimanta, o revista si un

Citește mai mult…

28
Sep

Modificari privind societatile comerciale incepand cu data de 1 septembrie 2012.

Incepand cu data de 1 septembrie 2012, s-a modificat legislatia privind societatile comerciale. Astfel toate societatile care contin particula “societate comerciala”, vor fi obligate sa isi modifice actul constitutiv la Registrul Comertului, eliminand particula “comercial”. Termenul scadent pentru implementarea acestei modificari este de 1 septembrie 2014. Procedura modificarii actului constitutiv este scutita de plata taxelor.

26
Sep

Tarife unice la Registrul Comertului

Hotararea Guvernului nr. 902/2012 a stabilit introducerea unor taxe unice, privind diferite operatiuni dupa cum urmeaza: 1.  Inregistrare in registrul comertului a persoanelor juridice:  autorizare constituire, inmatriculare, autorizare functionare prin declaratie pe

25
Sep

Noul Cod civil pe înţelesul tuturor

PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ – instituţie care a suferit unele modificări prin Codul Civil; – reglementată în articolele 2.500-2.544, care constituie dreptul comun în materia prescripţiei extinctive. DISPOZIŢII GENERALE – obiectul prescripţiei extinctive – ceea ce se stinge prin prescripţie, dacă nu a fost exercitat în termenul prevăzut de lege, este dreptul material la acţiune; – drept la acţiune = dreptul de

Citește mai mult…

24
Sep

Documente care trebuie depuse obligatoriu la ITM privind detasarea salariatilor

Prin detasare intelegem schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia. in mod exceptional, cu mentiunea ca felul muncii se poate modifica numai cu consimtamantul scris al salariatului.

24
Sep

Concedierea pentru necorespundere profesionala vs. concedierea disciplinara

Astfel, potrivit art. 61 lit. d) din Codul muncii,  republicat, angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat. Asadar, evaluarea constituie temei al concedierii individuale pentru necorespundere profesionala in baza art. 61 lit. d) din Codul muncii, republicat. Totodata, criteriile avute in

Citește mai mult…

24
Sep

Obligatia angajatorului de compensare a concediului de odihna pana la data reintegrarii

Art. 80 alin. (1) din Codul muncii republicat prevede ca în cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanța va dispune anularea ei și va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care a

24
Sep

Modificarea onorariilor executorilor judecatoresti

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 569 din data de 10 august  2012 a fost publicat Ordinul ministrului justitiei nr. 2561/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului justitiei nr. 2.550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti. In conformitate cu noile reglementari, nu mai exista nicio distinctie intre tipurile de activitati, stabilindu-se tarife

Citește mai mult…

24
Sep

Noutati privind contractul de drepturi de autor

Potrivit art. 50 din Codul fiscal, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010, venitul net din drepturile de proprietate intelectuala se stabileste prin scaderea din venitul brut a urmatoarelor cheltuieli: a) o cheltuiala deductibila egala cu 20% din