18
May

Este legală colectarea CNP-ului de magazinele on-line în vederea facturării clienţilor?

Comerţul on-line nu numai că a devenit un fenomen de amploare, dar s-a şi dezvoltat atât de mult încât a schimbat modul în care se desfăşoară afacerile actualmente. Nicio companie de succes nu poate ignora acest segment din moment ce din perspectiva consumatorilor comerţul on-line reprezintă un instrument pentru a achiziţiona rapid, comod şi care se desfăşoară în timp real.

Citește mai mult…

17
May

Înregistrarea în Revisal a reducerii salariale

Înregistrarea în Revisal a reducerii salariale ca sancţiune disciplinară Potrivit art. 159 din Codul Muncii, salariul reprezintă contraprestația muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă, exprimată în bani. În acelaşi timp, salariul este un element obligatoriu al contractului individual de muncă, după cum statuează art. 17 alin. (4), impunându-se astfel înregistrarea sa în Revisal. Modificarea salariului poate opera

Citește mai mult…

10
May

Actiune de control privind comercializarea vinului si a bauturilor alcoolice fermentate

Potrivit comunicatului de presa publicat de A.N.P.C., Incepand din 03.05.2017, comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor au demarat o ampla actiune de control in colaborare cu Serviciul de Investigare al Criminalitatii Economice avand ca obiect modul de respectare a prevederilor legale, conformitatea, modul de etichetare, prezentare, publicitate si comercializare a vinului si a bauturilor alcoolice fermentate.   Se vor verifica

Citește mai mult…

18
Apr

Înregistrarea dispozitivelor medicale pe teritoriul României

Într-un articol anterior intitulat “PUBLICITATEA PRIVIND DISPOZITIVELE MEDICALE ȘI PUNEREA ACESTORA PE PIAȚĂ” (Publicitatea dispozitivelor medicale) , menționam regulile generale aplicabile comercializării dispozitivelor medicale pe piaţa de profil din România, punând accentul pe înţelegerea noţiunii de „dispozitiv medical” astfel cum acesta se regăseşte în legislaţia europeană şi naţională. Mai menţionam în cadrul articolului anterior faptul că punerea pe piaţă a

Citește mai mult…

18
Apr

Recuperarea taxei judiciare de timbru în cazul admiterii contestației la executare

Persoana interesată sau vătămată prin executarea silită poate formula contestație împotriva oricărui act de executare silită, în temeiul art. 712 din Codul de procedură civilă. Aflată în această postură, persoana vătămată prin executare trebuie să se conformeze tuturor obligaţiilor procesuale ce derivă din calitatea de contestator. În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată pe care aceasta trebuie să le angreneze

Citește mai mult…

17
Mar

Confiscarea bunurilor

Confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii Consideraţii generale          Măsura confiscării bunurilor se aplică în mod complementar sancţiunilor principale dispuse de organele de control ale autorităţilor, în anumite condiţii deosebite, care pot rezulta fie din normă generală care dispune cu privire la regimul juridic al contravenţiilor, respectiv OG 2/2001, fie din legi speciale. În principal, în procedura de

Citește mai mult…

16
Mar

Contractul de leasing

Contractul de leasing. Dreptul de opțiune al locatarului. Contractul de leasing este reglementat de OG. nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de asigurare. Este important a se face distincţie între contractul de leasing şi operaţiunea de leasing. În primul caz raportul juridic se naşte între Locator şi Locatar, pe când în cel de-al doilea, vorbim despre o operaţiune

Citește mai mult…

16
Mar

Formele atipice de muncă

Formele atipice de muncă. Necesitatea flexibilizării relațiilor de muncă  în actualul context social. Deși piatra de temelie a relaţiilor de muncă în țara noastră și în Uniunea Europeană rămâne contractul pe durată nedeterminată cu normă întreagă, prin nevoia lucrătorilor și a angajatorilor de alte forme de muncă, mai flexibile decât cele clasice, contractele atipice au evoluat, și-au consolidat poziția in

Citește mai mult…

16
Mar

RCA-ul și mecanismul compensării directe

  Legislaţie aplicabilă. Reglementarea în domeniul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto (RCA) a cunoscut importante modificări spre finalul anului 2016, reforma sistemului asigurărilor RCA din România fiind generată de evoluţia legislaţiei naţionale şi comunitare. Iniţial, a fost adoptată O.U.G. nr. 54/2016, act normativ care stabileşte cadrul general privind asigurarea RCA.  În aplicarea acestei ordonanţe, Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.)

Citește mai mult…

23
Feb

Investitorii străini în mediul de afaceri românesc.

Investițiile străine. Garanțiile și facilitatile acordate investitorilor străini în mediul de afaceri românesc.   Construirea unei  imagini pozitive asupra României privind aspectul investițiilor străine, în sensul în care țara noastră să fie percepută de către investitorii străini ca o destinație atractivă de business trebuie să pornească de la premisa conferirii unui avantaj competitiv de către statul român în această direcție.

Citește mai mult…