23
Feb

Investitorii străini în mediul de afaceri românesc.

Investițiile străine. Garanțiile și facilitatile acordate investitorilor străini în mediul de afaceri românesc.   Construirea unei  imagini pozitive asupra României privind aspectul investițiilor străine, în sensul în care țara noastră să fie percepută de către investitorii străini ca o destinație atractivă de business trebuie să pornească de la premisa conferirii unui avantaj competitiv de către statul român în această direcție.

Citește mai mult…

23
Feb

Anchete antitrust în comerțul online inițiate de UE

Anchete antitrust în comerțul online inițiate de UE Pe fondul cercetărilor întreprinse în sectorul comerțului electronic de către Comisia Europeană și pentru a da eficiență rezultatelor acestora, au fost declanșate trei investigații distincte pentru practici anticoncurențiale împotriva unor mari producatori de electronice (între care Philips), a șase companii de jocuri video, precum și împotriva unor touroperatori (Thomas Cook). Investigațiile sunt

Citește mai mult…

22
Feb

Personalitatea juridică în situația dizolvării unei societăți

Personalitatea juridică în situația dizolvării unei societăți Conform Legii nr 31/1990 privind Legea Societăților, o societate se poate dizolva pe baza celor stipulate la art. 227, și anume prin:    1. Trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii; În cazul acesta, durata societății a fost stabilită de către asociați de la înființarea societății, de comun acord, fără să mai fie ulterior

Citește mai mult…

25
Jan

Rolul reprezentanțelor societăților străine în cadrul tranzacțiilor comerciale

            Apariția reprezentațelor societăților pe teritoriul altor state decât cele în care societățile-mama sunt inființate este dictată, de regulă, de rațiuni ce au la bază facilitarea derulării operațiunilor în procesul tranzacțiilor comerciale. Prin intermediul acestor structuri, o serie de acte și fapte juridice necesare desfășurării activităților societăților care le înființează vor fi efectuate pe teritoriul țării în care reprezentanțele sunt

Citește mai mult…

25
Jan

Program de practică desfășurat de auditorii de justiție 2017

            În urma unui protocol privind colaborarea dintre Institutul Național al Magistraturii și Uniunea Națională a Barourilor din România în perioada 16.01.-12.02.2017 se desfășoară stagiul de practică destinat auditorilor de justiție în vederea aprofundării activităților specifice exercitării profesiei de avocat, în oricare dintre formele de exercitare a acesteia.             Încântați de existența acestui protocol și de posibilitatea unui schimb de

Citește mai mult…

4
Jan

Concedierea colectivă în reglementările naționale

Concedierea colectivă în reglementările naționale. Nelegalitatea și netemeinicia deciziilor de concediere.   Condițiile concedierii colective  Urmare a dificultăților economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării activității a unui agent economic, concedierea poate afecta unul sau mai mulți salariați. De regulă, concedierea pentru aceste motive este individuală. Însă dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, concedierea  este colectivă, determinând în sarcina

Citește mai mult…

4
Jan

Executarea silită a creanțelor

Executarea silită a creanțelor. Titlu executoriu.  În conformitate cu prevederile articolului 226 Cod de Procedură Fiscală, executarea silită a creanțelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis, potrivit prevederilor fiscale, de către organul de executare competent în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal debitorul sau al unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. În titlul

Citește mai mult…

3
Jan

Arbitrajul – justiție privată de origine convențională

Arbitrajul – justiție privată de origine convențională Deși mai puțin familiar publicului larg, arbitrajul este o instituție accesibilă în soluționarea litigiilor comerciale, prin întelegerea părților. Arbitrajul este o jurisdicție alternativă față de tribunal sau judecătorie, având caracter privat și care oferă posibilitatea părților participante la încheierea unui contract să prevadă ca orice litigiu decurgând din sau în legătură cu respectivul

Citește mai mult…

2
Dec

Protejarea pitch-ului publicitar

Ce este pitch-ul, din punct de vedere legal? Pitch-ul se situează, din punct de vedere al legislației în materia proprietății intelectuale, la granița dintre idee și operă, în sensul că nu reprezintă doar ideea pe baza căreia urmează să fie creată opera, dar nici nu reprezintă o operă propriu – zisă. Pentru a putea ajunge la un acord cu un

Citește mai mult…

18
Nov

Trecerea de la impozit pe venitul microintreprinderilor la impozit pe profit

Societățile comerciale române sunt impozitate, actualmente, în funcție de un plafon al nivelului veniturilor totale ale societății. Astfel, dacă suma veniturilor totale în 2016 este situată sub plafonul de 100.000 de euro, societatea este obligată să plătească impozit pe venitul microintreprinderilor( până în 2015, acest plafon era de 65.000 euro). Per a contrario, dacă veniturile totale depășesc acest plafon, societatea

Citește mai mult…