23
Sep

Obligaţia de confidenţialitate în negocierile precontractuale

Confidenţialitatea informţiilor divulgate de părţi în faza precontractuală reprezintă o obligaţie legală, prevazută în mod expres de art. 1184 din Noul Cod Civil care dispune în teza a doua a textului, faptul că încălcarea acesteia atrage răspunderea părţii în culpă. Aceasta obligaţie subzista şi în situaţia în care parţile nu finalizează negocierile printr-un contract, ci doar avansează cererea de ofertă,

Citește mai mult…

19
Sep

Imposibilitatea reprezentării renunțătorului

De ce s-a ales ca în sistemul român de drept să nu poată fi reprezentat renunțătorul la moștenire? Reprezentarea este un procedeu juridic reglementat de Codul civil, prin intermediul căruia, în virtutea legii, se culege o moștenire legală. O cercetare completă a instituției reprezentării ar implica analiza domeniului de aplicare, a condițiilor reprezentării, a modului cum operează și a efectelor

Citește mai mult…

24
Aug

Cum se transferă un nume de domeniu de la R.O.T.L.D.

Procedura prin care ROTLD soluţionează starea unui domeniu.ro deţinut de persoane juridice care şi-au încetat activitatea comercială În cazul în care RoTLD este sesizat că deţinătorul dreptului de folosinţă al unui domeniu.ro, persoană juridică, şi-a încheiat activitatea comercială, se urmează una din procedurile următoare: PROCEDURA 1 – Procedura de transfer drept de folosinţă cu acordul foştilor asociaţi În acest caz,

Citește mai mult…

23
Aug

Plângerile contravenționale împotriva A.N.P.C.

Calitatea procesuală activă şi interesul în materia plângerilor contravenţionale împotriva măsurilor autorităţii naţionale pentru protecţia consumatorilor   În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. 1 N.c.p.c. „oricine are o pretenţie împotriva unei alte persoane ori urmăreşte soluţionarea în justiţie a unei situaţii juridice, are dreptul să facă o cerere înaintea instanţei competenţe.” Coroborând acest articol cu dispoziţiile art. 33 N.c.p.c.

Citește mai mult…

17
Aug

Aspecte privind modificarea cererii de chemare în judecată

Modificarea cererii de chemare în judecată reprezintă facultatea recunoscută prin lege reclamantului, în cadrul unui proces civil, exprimând prerogativa acestuia de a opera schimbări cu privire la  părțile, obiectul sau cauza cererii sale. Aceasta este reglementată în cadrul art. 204 NCPC, astfel: (1) Reclamantul poate să-şi modifice cererea şi să propună  noi dovezi, sub sancţiunea decăderii, numai până la primul

Citește mai mult…

17
Aug

Importanța autorizării codurilor CAEN la Registrul Comerțului

Clasificarea Activităților din Economia Naționala (pe scurt, CAEN) cuprinde lista tuturor activităților pe care o societate le poate desfășura pe teritoriul României. Una dintre principalele tentații care apar atunci când cineva înființează o societate, mai ales în contextul în care nu apelează la asistența unui avocat în cadrul acestei proceduri, este introducerea întregii liste de activități în actul constitutiv al

Citește mai mult…

15
Aug

Depozitul vamal

Depozitul vamal – consecințele neprevederii sale în contractul de transport internațional În cazul contractului de transport de bunuri, care de cele mai multe ori se încheie de către profesioniști, datorită rapidității și urgenței ce impune de obicei în practica transportul, convenția de transport se concretizează de cele mai multe ori în forma unei foi de comandă, eventual semnată de către

Citește mai mult…

14
Jul

Reguli privind comunicarea informațiilor “voluntare” pe ambalajul produselor alimentare

Un scop continuu al legiuitorului european și național este acela al protejării consumatorilor, în special raportat la consumul produselor alimentare ce pot pune în pericol chiar sănătatea acestora. În afara regulilor stricte previne producția, fabricarea, manipularea și depozitarea produselor alimentare, există numeroase alte prevederi imperative aplicabile comunicării comerciale pentru produsele alimentare. Această comunicare se realizează în primul rând prin intermediul

Citește mai mult…

1
Jul

REZILIEREA CONTRACTELOR CU FIRMELE INTRATE ÎN  INSOLVENȚĂ

Practica în contractele încheiate între profesioniști, indiferent de natura lor, este aceea de a stabili exact când și în ce condiții pot și trebuie să înceteze raporturile juridice dintre aceștia, în alte situații decât prin ajungerea la termen, în cazul celor încheiate pe perioada determinată, sau prin denunțarea unilaterală, în cazul contractelor încheiate pe perioada nedeterminată. Numit și „clauză de

Citește mai mult…

18
May

Forța juridică a preavizului în cazul demisiei salariatului

Demisia salariatului este definită de art. 81 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată – Codul Muncii: „Prin demisie se înțelege actul unilateral de voință a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz”. Astfel cum s-a apreciat în jurisprudență[1], demisia este o consecință a principiului libertății muncii, consacrat de

Citește mai mult…