16
Dec

Clauzele abuzive prezente în contractele încheiate între profesioniști

De cele mai multe ori, atunci cand auzim noțiunea de ,,clauze abuzive”, ne gândim la relația dintre un consumator și un profesionist, astfel cum este definită de Legea nr. 193/2000. Începând cu anul 2013, această noțiune și-a făcut simțită prezența si in relațiile comerciale ce au loc între profesioniști, aceștia fiind persoane fizice sau juridice care exploatează o întreprindere cu

Citește mai mult…

3
Dec

Internship, stagiatură, practică sau ucenicie?

Internship, stagiatură, practică sau ucenicie? Află în ce cadru legal te situezi. În prezent, legislația noastră definește mai multe tipuri de colaborări pentru elevi, studenți și absolvenți. Deși fiecare dintre aceste raporturi juridice este reglemetată de o lege distinctă, foarte des apar confuzii. Pentru că este impotant să știi exact ce tip de contract trebuie să închei, în continuare vom

Citește mai mult…

19
Nov

Scurt ghid privitor la etichetarea produselor cosmetice

Scurt ghid privitor la etichetarea produselor cosmetice  – în conformitate cu Regulamentul 1223/2009  și cu Regulamentul 655/2013 – Ce sunt produsele cosmetice? Produsele cosmetice sunt produse de larg consum, ce joacă un rol important în viața fiecărei persoane. La nivel european, ele sunt definite de Regulamentul 1223/2009 privind produsele cosmetice ca fiind „orice substanţă sau amestec destinate punerii în contact

Citește mai mult…

19
Nov

Competența privind soluționarea acțiunii în contrafacere

Competența privind soluționarea acțiunii în contrafacere în cazul anunțurilor publicitare și ofertelor de vânzare   Protejarea drepturilor ce conferă utilizarea cu titlu exclusiv a unei mărci a reprezentat întotdeauna un punct de interes major pentru titularii acestor drepturi. Indiferent de tipul mărcii pe care îl avem în vedere, utilizarea exclusivă trebuie să aparțină doar titularului, nu și altor terți. În

Citește mai mult…

15
Nov

Numirea și responsabilitatea DPO

Cine poate îndeplini funcția de responsabil cu protecția datelor?   Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor) instituie necesitatea desemnării la nivelul operatorului (angajatorului) sau persoanei imputernicite de operator( spre exemplu, un angajat),

Citește mai mult…

15
Nov

Lipsa acordului vecinilor la înregistrarea mențiunilor la ONRC

Lipsa acordului vecinilor la înregistrarea mențiunilor la Oficiul Național al Registrului Comerțului Dispozițiilor legale ce reglementează societățile în Romania (Legea 31/1990), precum și Legea ce reglementează registrul comerțului (Legea 26/1990) prevăd o serie de obligații în sarcina titularului cererii de înființare a unei societăți atunci când acesta din urmă urmează să își desfășoare activitatea în cadrul unui imobil ce are

Citește mai mult…

12
Nov

Cum să identifici clauzele abuzive din contracte

Cum să identifici clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori Indiferent de ce parte a contractului te afli, indicat este să te ferești de clauzele abuzive. Atât legislația națională cât și cea europeană prevăd expres că orice contract încheiat între comercianți și consumatori pentru vânzare de bunuri sau prestare de servicii trebuie să cuprindă clauze contractuale clare, fără

Citește mai mult…

8
Nov

Raportul măsurilor corective luate de către ANSPDCP

Raportul măsurilor corective luate de către ANSPDCP în urma investigațiilor derulate in anul 2019 În urma investigațiilor întreprinse de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) au fost luate masuri corectiva fata de un numar de 55 de operatori de date cu caracter personal. În continuare urmează să prezentăm cele mai importante măsuri luate de

Citește mai mult…

1
Nov

Etichetarea dispozitivelor medicale conform noilor reglementări europene

Noul Regulament european nr. 745 din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale are scopul de a asigură buna funcționare a pieței interne în ceea ce privește dispozitivele medicale. Acest act normativ stabilește norme referitoare la introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață sau punerea în funcțiune în Uniune a dispozitivelor medicale pentru uz uman și a accesoriilor pentru astfel

Citește mai mult…

29
Oct

Noi obligații în sarcina angajatorilor

În data de 12 iulie 2019 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Directiva (UE) 2019/1158 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului („Directiva Europeana”). Această directivă cuprinde mai multe noțiuni interesante, iar una dintre acestea se referă tocmai

Citește mai mult…