Articole

3
Mar

Concediul medical în interiorul perioadei de probă

Concediul medical în interiorul perioadei de probă. Poate înceta în mod legal contractul de muncă?   Perioada de probă stipulată în cuprinsul unui contract individual de muncă reprezintă acea perioadă de timp în care salariatului îi sunt verificate aptitudinile și care, de regulă, este fie de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție, fie de cel mult

Read more

3
Mar

Drepturile de autor ale dezvoltatorilor software

Contract de colaborare sau contract de muncă Sunt foarte multe companii care dezvoltă prin intermediul colaboratorilor ori prin intermediul propriilor angajați, creații precum: aplicații software, conținut audio, video sau text. Protecția tuturor acestor creații, precum și posibilitatea ca ele să facă parte a patrimoniului companiei sunt aspecte extrem de importante pentru funcționarea unei asemenea companii. Dreptul de autor asupra unui

Read more

2
Mar

Se poate obține brevet pentru a proteja un program de calculator?

Pentru ca foarte multe startup-uri din domeniul IT&C urmăresc atragerea de investiții, este foarte important ca anterior efectuării unui asemenea pas să își protejeze în mod corespunzător creația. Finanțările pentru sectorul IT&C sunt destinate inovațiilor, iar inovarea este strâns legată de brevetabilitate. În acest context, din ce în ce mai multe persoane sunt interesate de obținerea unui brevet” sau “patent”.

Read more

2
Mar

Набуття статусу біженця в Румунії

Набуття статусу біженця в Румунії Права та обов’язки   Набувачем міжнародного захисту є іноземець або особа без громадянства, яким надано статус біженця або яким надано додатковий захист відповідно до закону. Компетентні органи забезпечують доступ до процедури надання притулку будь-якому іноземному громадянину або громадянину без громадянства, який знаходиться на території Румунії або на кордоні, з моменту прояву волі, вираженої в письмовій

Read more

28
Feb

ПЕРЕХІД КОРДОНУ НЕПОВНОЛІТНІМИ БЕЗ БАТЬКІВ

Румунська влада забезпечує дотримання принципу єдності сім’ї відповідно до положень закону. Неповнолітній без супроводу – це неповнолітній, іноземний громадянин або особа без громадянства, який в’їжджає на територію Румунії без супроводу батьків або повнолітньої особи, яка відповідає за це відповідно до румунського законодавства і фактично не перебуває під опікою такої особи, а також неповнолітній, який залишився без супроводу після в’їзду на

Read more

28
Feb

TRECEREA GRANIȚEI DE CĂTRE MINORII FĂRĂ PĂRINȚI

Autoritățile române asigură respectarea principiului unității familiei, în conformitate cu prevederile legii. Minorul neînsoţit este minorul, cetăţean străin sau apatrid, care intră pe teritoriul României neînsoţit de părinţi sau de o persoană majoră care să fie responsabilă pentru acesta potrivit legii române şi nu este luat efectiv în îngrijire de o astfel de persoană, precum şi minorul care este lăsat

Read more

25
Feb

Dobândirea statutului de refugiat în România

Dobândirea statutului de refugiat în România Drepturi și obligații Beneficiar al protecției internaționale este cetățeanul străin sau apatridul căruia i s-a recunoscut statutul de refugiat sau i s-a acordat protecția subsidiară, în condițiile legii. Autoritățile competente asigură accesul la procedura de azil, oricărui cetățean străin sau apatrid, aflat pe teritoriul României ori la frontieră, din momentul manifestării de voință, exprimată

Read more

17
Feb

Metode de urgentare a solutionării cererilor pentru obținerea cetățeniei române

Cetățenia română este legătura și apartenența unei persoane fizice la statul român, dobândirea acesteia fiind facută prin naștere, prin adopție sau la cerere. În perioada 2010-2022, Autoritatea Națională pentru Cetățenie a înregistrat peste 935.000 de cereri privind cetățenia română, fiind aprobate sau respinse prin ordin al Președintelui ANC peste 792.000 de cereri. Potrivit raportului de activitate al Autorității Naționale pentru

Read more

17
Feb

Cum se calculează cifra de afaceri atunci când trebuie notificată o concentrare economică către Consiliul Concurenței

În viața oricărei companii, intervine un moment de creștere în care următorul prag al dezvoltării este, fie vânzarea efectivă a business-ului, fie a unei părți din acesta, ori atragerea unei investiții de tip private equity ori venture capital sau chiar fuziunea cu o altă companie – în sens larg tranzacții. Odată cu oricare dintre operațiunile de mai sus, trebuie luat

Read more

16
Feb

Obligația unor societăți de a stabili și implementa politici și mecanisme de control

Obligația unor societăți de a stabili și implementa politici, mecanisme de control şi proceduri interne de administrare a riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului   Legea 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului a adus în sarcina unor persoane juridice, calificate de lege drept entități raportoare, o serie de obligații, precum: Obligația de

Read more