Articole

9
Feb

Calea de atac în materia achizițiilor publice

Calea de atac în materia achizițiilor publice – contestația la CNSC Achizițiile publice reprezintă modalitatea în care autoritățile statului ori alte entități care beneficiază de finanțare (completă sau nu) din partea statului, pot cumpăra bunuri sau servicii de la entități private. De altfel, respectarea normativelor prevăzute de legislatia achizițiilor publice reprezintă singura metodă prin care autoritățile contractante au posibilitatea de

Read more

5
Feb

Audierea martorilor

Audierea martorilor – Hotărârea din 6 octombrie 2020 în Cauza GIURGI împotriva ROMÂNIEI   În 14 ianuarie 2021 a fost publicată Hotărârea Curtii Europene a Drepturilor Omului pronunțată în cauza Giurgi împotriva României. În esență, Curtea a reținut faptul că neascultarea unui martor, mai ales în situația în care era vorba despre singura mărturie a unei persoane care asistase direct

Read more

21
Jan

Reguli speciale privind comercializarea suplimentelor alimentare, validate de CCR

În ceea ce privește reglementarea etichetării, promovării și comercializării suplimentelor alimentare, Parlamentul României a adoptat un proiect de lege, ce a făcut obiectul controlului de constițuționalitate de către Curtea Constituțională, în urma obiecției făcute de către Președintele României, prin care se susține încălcarea principiului bicamerismului. Curtea Constituțională, în cadrul controlului anterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată,

Read more

19
Jan

Obligații noi GDPR pentru agricultori

Obligații noi GDPR pentru comercianții de substanțe din categoria “precursori de explozivi restricționați” și pentru agricultori   Începând cu 1 februarie 2021 se va aplica Regulamentul UE cu nr. 2019/1148 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi. În cazul în care are motive rezonabile să creadă că o anumită substanță care nu

Read more

18
Jan

Principalele modificări ale Codului de procedură fiscală și ale Codului Fiscal

Principalele modificări ale Codului de procedură fiscală și ale Codului Fiscal, aplicabile începând cu data de 24 decembrie 2020 La finalul anului 2020 a fost adoptată Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 ( Codul de procedură fiscală) și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (”Legea nr. 295/2020”), prin care au fost aduse o serie de modificări și

Read more

14
Jan

Condica de prezență și semnătura olografă a angajaților

Principala întrebare a fiecărui angajator în ceea ce privește condica de prezență este dacă aceasta trebuie să poarte în mod obligatoriu semnătura olografă a angajaților. Evidența programului de lucru al angajaților, generic numită condica de prezență, este un subiect controvorsat, mai ales în ceea ce privește forma acesteia. Art. 119 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii prevede faptul că

Read more

8
Jan

Modificări ale legislației privind asociațiile și fundațiile

Recent, a fost modificată legislația care reglementează înființarea si funcționarea asociațiilor și fundațiilor, respectiv Ordonanța Guvernului nr. 26/2000. Modificările sunt benefice, apreciem, întrucât ele vin să facă mai suple procedurile ce vizează organizațiile non-guvernamentale (ONG), în același timp aliindu-se cu noile prevederilor în materia societăților (Legea nr. 31/1990). Ca atare, în acest articol vom prezenta cele mai importante modificări ale

Read more

5
Jan

Concordatul preventiv

Procedura concordatului preventiv reprezinta un remediu oferit de Legea 85/2014 („Legea”) privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Concordatul preventiv reflectă implementarea, la nivel practic, a principiului prevăzut de articolul 4 pct. 10 din Lege, care dispune ca normele acesteia sunt bazate pe favorizarea, în procedurile de prevenire a insolvenţei, a negocierii/renegocierii amiabile a creanţelor. Ce este concordatul

Read more

4
Jan

Desființarea fără autorizație a construcțiilor – termen de prescripție

Termenul de prescripție aplicabil răspunderii contravenționale pentru executarea sau desființarea fără autorizație a construcțiilor    În Monitorul Oficial al României nr. 1047 din 9 noiembrie 2020, a fost publicată Decizia nr. 16/2020 pronunțată de ICCJ cu ocazia soluționării recursului în interesul legii privind perioada în care contravenientul persoană fizică sau juridică poate fi sancționat contravențional prin raportare la prescripția contravențională,

Read more

21
Dec

Aspecte importante privind comercializarea dispozitivelor medicale

Dat fiind contextul actual, interesul față de produse precum dispozitivele medicale și echipamentele individuale de protecție a crescut semnificativ, motiv pentru care din ce în ce mai mulți operatori economici doresc să desfășoare activități în domeniu. Chiar dacă spectrul dispozitivelor medicale este unul larg, menționăm câteva exemple: măști medicale, pulsiometre și chiar testele pentru COVID-19. Astfel, menționăm câteva aspecte relevante

Read more