Grecu si Asociații

19
May

Obligațiile comercianților privitoare la garanția comercială în spațiul e-commerce.

Curtea de justiție a Uniunii Europene a decis în cauza C-179/21, Victorinox că un comerciant care oferă, pe site-uri precum Amazon, un bun pe care nu l-a produs el însuși trebuie să informeze consumatorul cu privire la garanția producătorului în cazul în care face din aceasta un element central sau decisiv al ofertei sale. În speță, o societate germană care

Read more

18
May

Activitatea PFA-urilor va fi considerată vechime în muncă

Începând cu data de 9 mai 2022, activitatea prestată de către persoanele fizice autorizate va fi luată în considerare ca vechime în muncă. Prin Legea 125/ 2022 se modifică Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, având un singur articol menit să încurajeze activitatea desfășurată de

Read more

17
May

Cum dovedim înmânarea unei copii a contractului individual de muncă către salariat?

  Cum dovedim înmânarea unei copii a contractului individual de muncă către salariat? Semnatura olografa vs. Semnatura electronica   Baza legală a înmânării copiilor în situația încheierii unor contracte sinalagmamtice se află în Codul de Procedură civilă, mai exact în art. 274 alin. (1): Înscrisul sub semnătură privată, care constată un contract sinalagmatic, are putere doveditoare numai dacă a fost

Read more

12
May

Noi obligații în materia protecției consumatorilor, aplicabile comercianților online

Noi obligații în materia protecției consumatorilor, aplicabile comercianților online În lumina unor preocupări din ce în ce mai ample pentru protecția consumatorilor, evidențiate în primul rând la nivel european, Guvernul a adoptat un nou proiect de ordonanță de urgență care aduce modificări în domeniul protecției consumatorului, urmând ca din data de 28 mai 2022 Ordonanța în discuție să intre în

Read more

28
Apr

CONTRACTUL DE COMISION

Contractul de comision este definit de Codul civil ca fiind mandatul care are ca obiect achiziţionarea sau vânzarea de bunuri ori prestarea de servicii pe seama comitentului şi în numele comisionarului, care acţionează cu titlu profesional, în schimbul unei remuneraţii numite comision. Comitentul este partea ce încredințează un mandat unei alte părți, numită comisionar în vederea achiziționării sau vânzării de

Read more

26
Apr

Cum pot asociațiile de proprietari să instaleze sisteme de supraveghere video în mod legal?

Printre cele mai utilizate mijloace de prelucrare a datelor cu caracter personal de către asociațiile de proprietari se numără și sistemele de televiziune cu circuit închis (CCTV sau camerele video), instalate de cele mai multe ori, așa cum rezultă din practică, într-un mod care nu asigură respectarea dreptului la viață privată al locatarilor. Aceste procese de prelucrare a datelor (în

Read more

19
Apr

Concedierea pentru necorespundere profesională

Concedierea, soluția „last resort” la care pot apela angajatorii pentru încetarea contractului individual de muncă din inițiativa acestora, reprezintă o instituție care poate ridica dificultăți în practică, cu precădere atunci când discutăm de concediere pe criteriul necorespunderii profesionale. Concedierea pentru necorespundere profesională este tipul de concediere pentru motive care țin de persoana salariatului. Ea poate fi dispusă unilateral de către

Read more

19
Apr

Radierea unei societăți cu răspundere limitată

Corelativ înființării unei societăți comerciale, există posibilitatea închiderii societății cu răspundere limitată, respectiv radierea acesteia. Radierea unei societăți comerciale se realizează prin aceeași procedură de înregistrare a societății, respectiv prin depunerea documentelor necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Radierea unei societăți va urma două etape, la Oficiul Național al Registrului Comerțului, cea dintăi debutând cu decizia/ hotărârea asociatului/ adunării

Read more

18
Apr

Contractului de leasing financiar vs contractul de leasing operațional

Tratamentul fiscal aplicabil contractului de leasing financiar vs contractul de leasing operațional   Încadrarea operațiunilor de leasing se realizează exclusiv prin aplicarea normelor de drept fiscal conform art. 29 si  art. 7 pct. 7 – 8 din Codul fiscal -Legea 227/2015  şi clauzele contractului de leasing. Dispoziţiile din Codul fiscal privind leasingul se completează cu dispoziţiile dreptului comun în materie

Read more

30
Mar

Telemunca în contextul încetării stării de alertă

Începând cu data de 09.03.2022, starea de alertă pe teritoriul României a încetat. Astfel, încetarea stării de alertă readuce în discuție telemunca și modul în care această modalitatea de lucru se mai poate aplica în continuare. În principal, derularea relațiilor de muncă după încetarea stării de alertă, de la birou sau de la distanță, depinde de modul în care au

Read more