Grecu si Asociații

3
Aug

Cum să transmitem e-mailuri fără să încălcam dispozițiile GDPR?

În primul rând trebuie să răspundem următoarei întrebări: Poate reprezenta transmiterea unui e-mail un incident de securitate? În perioada actuală, majoritatea persoanelor care doresc sa comunice la distanta preferă sa utilizeze mijloace electronice, precum e-mailul. Trebuie însă avut în vedere și riscul de încălcare al dispozițiilor care reglementează modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, în cazul în care

Read more

30
Jul

Hărțuirea morală la locul de muncă

Hărțuirea morală la locul de muncă – cum poate fi prevenită de către angajator?   Hărțuirea morală la locul de muncă este reglementată recent în legislația din România deși, acest aspect a fost intens dezbătut și anterior, atât la nivel european, cât și la nivel național, fiind analizat inclusiv în practica judecătorească națională. Constituie hărțuire morală la locul de muncă

Read more

26
Jul

Criptomonedele și impozitarea profitului obținut

Ce sunt criptomonedele? Criptomonedă sau criptovalută (din engleză CryptoCurrency) este un tip de monedă digitală, virtuală, o monedă surogat, nebancară, folosită ca mijloc de plată, Denumirea de criptomonedă indică faptul că acest mijloc de plată utilizează criptografia și este descentralizat pentru a controla tranzacțiile și preveni dubla cheltuială, o problemă curentă pentru valutele digitale Este foarte important de făcut distincția

Read more

20
Jul

Când pot profesioniștii să apeleze la arbitraj

În prezent, legislația română oferă două posibilități judiciare de soluționare a litigiilor ivite între părțile unui contract, anume în fața instanțelor judecătorești, jurisdicție cu caracter public, fie în fața tribunalelor arbitrale, jurisdicție alternativă cu caracter privat. Potrivit art. 549 din Codul de procedură civilă convenția arbitrală se poate încheia fie sub forma unei clauze compromisorii, înscrisă în contractul principal ori

Read more

15
Jul

Codul de Conduită privind afacerile responsabile cu alimente

În luna iunie 2021, a fost elaborat la nivelul Uniunii Europene Codul de Conduită privind afacerile responsabile cu alimente și practici de marketing. Acest cod se aplică semnatarilor săi, care pot fi asociații europene, operatori din sectorul alimentar și alți actori ai sistemelor alimentare – sau care au legătură cu aceștia – care pot sprijini în mod semnificativ și /

Read more

14
Jul

Proporționalitatea amenzii și reducerea sa conform Instrucțiunilor elaborate Consiliului Concurenței

Consiliul Concurenței a elaborat pe 4 iunie 2021 Ordinul nr. 388 privind punerea în aplicare a Instrucțiunilor pentru completarea Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenței nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 1.037/2019. Acest Ordin a fost publicat în Monitorul Oficial în 23 Iunie 2021, și adaugă un nou

Read more

13
Jul

Hărțuirea morală la locul de muncă

Hărțuirea morală la locul de muncă este un fenomen des întâlnit și controversat, atât în practica profesioniștilor în drept cât și în practica instanțelor de judecată competente, unde litigiile privind fenomenul de hărțuire la locul de muncă încep să fie tot mai răspândite. Astfel, în România, statisticile indică faptul că jumătate dintre angajați sunt stresați la locul de muncă, fiind

Read more

9
Jul

5 lucruri pe care orice antreprenor trebuie să le știe despre contractul colectiv de muncă

Contractul colectiv de muncă stabilește prevederile legale referitoare la drepturile salariaţilor cu caracter minimal aplicabile la nivel de societate – acest lucru însemnând că în contractele individuale de muncă de la nivelul societății vor putea fi acordate mai multe drepturi angajaților, dar nu mai puține. Înainte de începerea negocierilor, angajatorul trebuie să se asigure că salariații șiau ales unul sau

Read more

30
Jun

Concedierea salariaților care se află în concediu pentru creșterea copilului

Noutate legislativă privind concedierea salariaților care se află în concediu pentru creșterea copilului În data de 8 aprilie 2021, a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 363 Ordonanța de urgență nr. 26/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor. Potrivit notei de fundamentare a Ordonanței nr.

Read more

25
Jun

Impreviziunea și forța majora

Este considerat că un contract valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante. Așadar contractul este guvernat de principiul forței obligatorii (art. 1270 Cod Civil), impunându-se părților precum legea. Mai mult, chiar dacă prestațiile au devenit mai oneroase, fie datorită creșterii costurilor executării  propriilor obligații, fie datorită  scăderii valorii contraprestației, părțile sunt ținute să își execute obligațiile. Totuși potrivit

Read more