Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, pe scurt A.N.S.V.S.A. funcționează ca autoritate de reglementare în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică proprie, aflată în subordinea Guvernului, respectiv în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria prim-ministrului.

Misiunea acestei autorități naționale se realizează cu precădere prin protejarea sănătății de-a lungul întregului lanț alimentar – cu alte cuvinte, în fiecare etapă a procesului de producție, de la fermă la consumator – prevenind, astfel, contaminarea alimentelor și promovând igiena alimentară, precum și informarea transparentă a consumatorilor cu privire la alimente, la sănătatea și bunăstarea animalelor.

Pentru unitățile ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale, A.N.S.V.S.A. impune o procedură de autorizație sanitar-veterinară. În vederea obținerii acestui aviz operatorul economic va depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, pe raza căreia se regăsește unitatea, o documentație care va cuprinde:

–        Certificatul unic de înregistrare, respectiv certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului (copie);

–        Actul doveditor al dreptului de proprietate/ folosință asupra spațiului în care se va desfășura activitatea (copie);

–        Memoriul tehnic justificativ cu descrierea activităților de depozitare și de distribuție;

–        Dovadă achitării tarifului de autorizare.

În termen de maximum 25 de zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete, direcția sanitar-veterinară întocmește referatul de evaluare, în baza căruia se emite ulterior (5 zile) autorizația sanitar-veterinară.

Autorizația sanitar-veterinară își păstrează valabilitatea atât timp cât sunt îndeplinite condițiile sanitar-veterinare prevăzute de legislația în vigoare, fiind, totuși, efectuate controale oficiale de către personalul de specialitate cu atribuții specifice din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare.

Lasă un comentariu