Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745
Andreea BatogArticoleDecember 18, 20182

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, pe scurt A.N.S.V.S.A. funcționează ca autoritate de reglementare în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică proprie, aflată în subordinea Guvernului, respectiv în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria prim-ministrului.

Misiunea acestei autorități naționale se realizează cu precădere prin protejarea sănătății de-a lungul întregului lanț alimentar – cu alte cuvinte, în fiecare etapă a procesului de producție, de la fermă la consumator – prevenind, astfel, contaminarea alimentelor și promovând igiena alimentară, precum și informarea transparentă a consumatorilor cu privire la alimente, la sănătatea și bunăstarea animalelor.

Pentru unitățile ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale, A.N.S.V.S.A. impune o procedură de autorizație sanitar-veterinară. În vederea obținerii acestui aviz operatorul economic va depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, pe raza căreia se regăsește unitatea, o documentație care va cuprinde:

–        Certificatul unic de înregistrare, respectiv certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului (copie);

–        Actul doveditor al dreptului de proprietate/ folosință asupra spațiului în care se va desfășura activitatea (copie);

–        Memoriul tehnic justificativ cu descrierea activităților de depozitare și de distribuție;

–        Dovadă achitării tarifului de autorizare.

În termen de maximum 25 de zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete, direcția sanitar-veterinară întocmește referatul de evaluare, în baza căruia se emite ulterior (5 zile) autorizația sanitar-veterinară.

Autorizația sanitar-veterinară își păstrează valabilitatea atât timp cât sunt îndeplinite condițiile sanitar-veterinare prevăzute de legislația în vigoare, fiind, totuși, efectuate controale oficiale de către personalul de specialitate cu atribuții specifice din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare.

2 comments

 • Rosu Stefania

  June 20, 2019 at 4:46 am

  Pentru deschiderea unui pet shop ar fi nèvoie de un doctor veterinar

  Reply

  • Grecu si Asociații

   July 18, 2019 at 9:10 am

   Buna ziua,

   Este necesar a avea angajat medic veterinar/farmacist doar in situatia in care in incinta pet-shop-ului urmeaza sa comercializati medicamente.

   Multumim!
   Echipa Grecu si Asociatii

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *