Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleAv. Alina DinuSeptember 17, 20190

Autorizarea produselor biocide care sunt plasate pe teritoriul României

Produsele biocide sunt necesare în controlul organismelor dăunătoare sănătății umane sau animale și a organismelor care deteriorează materialele naturale sau fabricate. Cu toate acestea, produsele biocide pot expune oamenii, animalele și mediul la riscuri datorită proprietăților lor intrinseci și modalităților de utilizare.

Produsele biocide nu ar trebui să fie puse la dispoziție pe piață sau utilizate decât dacă sunt autorizate în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în materie.

Potrivit Regulamentului (UE) nr. 528/2012 privind punerea pe piață și utilizarea produselor biocide, definiția produsului este următoarea:

– orice substanță sau amestec, în forma în care este furnizată utilizatorului, care este compus din, conține sau generează una sau mai multe substanțe active, având scopul de a distruge, de a împiedica, de a face inofensive organismele dăunătoare, de a preveni acțiunea acestora sau de a exercita un efect de control asupra acestora în orice alt mod decât prin simpla acțiune fizică sau mecanică;

– orice substanță sau amestec, compuse din substanțe sau amestecuri care nu intră sub incidența celor prevăzute la prima liniuță, a căror utilizare are scopul de a distruge, de a împiedica sau de a face inofensive organismele dăunătoare, de a preveni acțiunea acestora sau de a exercita un efect de control asupra acestora în orice alt mod decât prin simpla acțiune fizică sau mecanică.

De asemenea, un articol tratat care are în primul rând o funcție biocidă este considerat un produs biocid.

Produsele biocide nu sunt puse la dispoziție pe piață sau utilizate decât dacă sunt autorizate în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile prin depunerea unei cereri, împreună cu documentele aferente la autoritatea competentă. În România, autoritatea competentă în materie de produse biocide este Institutul Național de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății.

Autorizația se poate acorda pentru un singur produs biocid sau pentru o familie de produse biocide, iar potrivit Regulamentului UE aceasta se acordă pentru o perioadă de maxim 10 (zece) ani.

Pentru facilitarea funcționării procedurilor de autorizare și de recunoaștere reciprocă a produselor biocide introduse în statele membre, la nivelul Uniunii Europene s-a analizat oportunitatea stabilirii unui sistem pentru schimbul reciproc de informații. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, se are în vedere crearea unui Registru al produselor biocide.

Statele membre ar trebui să utilizeze acest registru pentru a își pune la dispoziție reciproc informațiile detaliate și documentația științifică prezentată în legătură cu cererile de autorizare a produselor biocide.

Avocat Alina Dinu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!