Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Avantajele încheierii unui contract de sponsorizare

Legea sponsorizării nr. 32/1994 și Codul fiscal permit societăților comerciale plătitoare de impozit pe profit să ofere sponsorizări organizațiilor din anumite domenii (spre exemplu organizațiilor caritabile) și să beneficieze de facilități fiscale, în anumite condiții prevăzute de lege.

Deductibilitate fiscală

Cheltuiala cu sponsorizarea oferită nu este o cheltuială deductibilă fiscal, dar poate reprezenta un credit fiscal, mai exact, reduce impozitul pe profit de plată cu suma integrală a sponsorizării oferite.

Codul fiscal prevede următoarele limite (minimul dintre):

  • 20% din impozitul pe profit datorat; și
  • 0,5% din cifra de afaceri.

Astfel, facilitatea fiscală acordată prin mecanismul de credit fiscal permite practic sponsorului să plătească efectiv suma respectivă către o organizație fără scop lucrativ și nu în contul impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor. Pentru a fi inclus în calculul impozitului pe anul respectiv, contractul de sponsorizare trebuie încheiat înainte de sfârșitul anului calendaristic, iar plata trebuie efectuată până la finele anului.

În prezent, contribuabilii care efectuează sponsorizări au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective. Declarația se depune până la termenul de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, respectiv până la data de 25 ianuarie a anului următor/data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozitul, în cazul plătitorilor de impozit pe veniturile microintreprinderilor.

Mai mult, conform Codului Fiscal, când cheltuielile legate de sponsorizare depășesc în anul de referință limitele permise pentru credit fiscal, sumele eligibile se reportează:

  • în cazul plătitorilor de impozit pe profit, diferența poate fi dedusă din impozitul pe profit în următorii 7 ani consecutivi;
  • în cazul plătitorilor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, diferența de sumă care nu a putut fi scazută din impozitul datorat se raportează in trimestrele următoare, pe o perioada de 28 de trimestre consecutive.

Publicitate

Sponsorul sau beneficiarul are dreptul să aducă la cunostința publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sponsorului, în mod gratuit.

Ca urmare, există următoarele beneficii rezultate din publicitate:

– Îmbunătățirea imaginii unei companii, a prestigiului si a credibilității prin sponsorizarea unor activități/domenii compatibile cu obiectivele acesteia.

– Promovarea companiei pe piețe noi la nivel local/național.

– Responsabilitatea socială și implicarea companiei în acțiuni umanitare pentru susținerea unor cauze pe care le consideră de interes.

– Asocierea companiei cu programe sociale, culturale, educaționale etc.

– Un mod eficent de a face cunoscut numele companiei, pentru care nu este nevoie de o alocare suplimentara de resurse umane și timp.

  • Instrumentul de acordare a sponsorizărilor

Sponsorizările se acordă ca urmare a încheierii unui contract în forma scrisă, care va respecta prevederile Legii nr. 32/1994.

Activitățile sponsorizate pot fi în domeniile: cultural, artistic, educativ, umanitar, filantropic, sportiv, medico-sanitar etc.

Sponsorizările pot fi acordate în bani și/sau în natură (de ex. produsele/serviciile companiei).

Având în vedere ultimele modificări legislative, în cazul sponsorizărilor efectuate către entități persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unități de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de lege, doar dacă beneficiarul sponsorizării este inscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Până la 1 aprilie 2019, ONG –urile trebuie să solicite înscrierea în registru. Prealabil încheiereii contractului de sponsorizare, sponsorul trebuie să verifice dacă beneficiarul sponsorizării este inscris în registru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *