Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Avantajele instituirii unor canale de raportare internă în contextul Legii avertizorilor de integritate

Pentru a fi asigurată și, totodată, promovată integritatea la nivelul întreprinderii, legea prevede obligația instituirii de canale de raportare internă, în anumite cazuri[1]. Aceste canale reprezintă nu doar un mecanism de identificare a potențialelor atingeri aduse dispozițiilor legale, ci și un pilon în construirea unei culturi organizaționale transparente și durabile.

Unul dintre avantajele semnificative pe care le implică canalele de raportare internă este reprezentat de capacitatea companiilor de a identifica și, implicit, remedia încălcările legii  având impact asupra acestora înca din stadiile incipiente. Astfel, pot fi semnalate comportamente inadecvate, abuzuri ori chiar tentative de frauda, iar conducerea organizației poate acționa în consecință în vederea minimizării impactului negativ produs sau susecptibil a se produce al unor astfel de încălcări.

În plus, prin instituirea unor canale de raportare internă se poate asigura un nivel de protecție sporit avertizorilor de integritate. Raportarea atingerilor aduse dispozițiilor legale de către aceștia, fara a avea teama represaliilor, stimulează dezvăluirea unor informații de interes public și, totodată, contribuie la eliminarea factorului inhibitor în procesul de raportare. Mai mult decât atât, instituirea unor canale de raportare internă nu doar că reprezintă un instrument de dezvoltare internă, dar asigură și alinierea cu cerințele legale în vigoare.

De asemenea, alături de obligația de instituire a unor canale de raportare internă, persoanele juridice de drept privat care au cel puțin 50 de angajați au obligația inclusiv de a stabili proceduri de raportare internă și pentru efectuarea de acțiuni subsecvente. Aceste din urmă proceduri constituie un set de etape și reguli instituite la nivelul întreprinderii în vederea facilitării procesului de aducere la cunoștință a potențialelor încălcări ale legii constatate. În esență, procedurile de raportare internă includ aspecte privind confidențialitatea raportărilor, cazurile de clasare a acestora, drepturile și obligațiile raportorilor, măsuri de protecție, de sprijin și reparatorii, protecția identității persoanei vizate și a terțelor persoane etc.

În plus, pot fi incluse măsuri specifice de ocrotire a avertizorilor împotriva represaliilor, respectiv prin intermediul acestora se poate realiza clarificarea responsabilității personalului și a organelor de conducere în gestionarea raportărilor primite. Mai mult decât atât, la nivelul întreprinderii se poate introduce inclusiv un canal de raportare online, gestionat în conformitate cu prevederile legale naționale și europene incidente.

Pe cale de consecință, instituirea unor canale interne de raportare oferă posibilitatea gestionării la nivelul întreprinderii a raportărilor efectuate, menține un control ridicat asupra modalității de soluționare a acestora, implicând inclusiv o serie de beneficii în raport cu timpul de răspuns. De asemenea, o importanță sporită trebuie acordată inclusiv procedurilor de raportare internă, care trebuie să fie comunicate într-o manieră clară și accesibilă tuturor angajaților, astfel încât să fie asigurată o implementare eficientă.

Pentru mai multe informații sau orice întrebări suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați:

➡ Telefon: (+4) 031 426 0745
📧 Email: office@grecupartners.ro

Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a oferi suportul nostru legal la toate situațiile dumneavoastră.
Așteptăm cu nerăbdare să discutăm cu dumneavoastră.

Avocat Mihaela Bălău

[1] Respectiv, în sarcina autorităților, instituțiilor publice – inclusiv structurilor fără personalitate juridică ale acestora – , altor persoane juridice de drept public (indiferent de numărul de angajați), persoanelor juridice de drept privat care au cel puțin 50 de angajați – conform art. 9 alin. (1) Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

One comment

  • Marian

    December 18, 2023 at 3:52 pm

    Instituirea acestor canale nu doar că asigură o cultură organizațională transparentă și durabilă, dar și protejează avertizorii, contribuind la dezvăluirea informațiilor de interes public fără teama de represalii. Este vitală implementarea unor astfel de proceduri pentru a asigura conformitatea cu cerințele legale și pentru a facilita o gestionare eficientă a raportărilor la nivelul întreprinderilor.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *