Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Articole

Învățat e omul care nu termină niciodată de învățat. - Lucian Blaga

În anumite situații, Administrația Națională de Administrare Fiscală va declara societățile care se află în cazurile prevăzute de articolul 92 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Așadar, dacă plătitorul persoană juridică: a) nu îşi îndeplineşte, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege, adică nu a depus pe perioada unui...

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 363 din data de 12.04.2022, a fost publicată Legea nr. 81/2022 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar (”Legea nr. 81/2022”) care transpune prevederile Directivei (UE) 2019/633 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind practicile comerciale neloiale dintre...

Se poate întâmpla ca odată cu încheierea unui contract care implică o creanță, o datorie, părțile să nu fi stabilit încă de la început garanția pe care o va avea creditorul în executarea obligației de către debitor. Practic, între debitor și creditor există o creanță certă, lichidă și exigibilă, însă părțile nu au prevăzut obiectul...

În baza acordului părților și în funcție de specificul muncii desfășurate de către salariat, la momentul încheierii contractului individual de muncă sau prin act adițional la acesta se poate stabili, în mod clar și neechivoc, ca executarea obligațiilor de serviciu să nu se realizeze într-un loc de muncă stabil, ci în mai multe locuri succesive.

 În circuitul comercial se întalnesc suficiente cazuri în care contractul încheiat între părți presupune executarea unei obligații de a face care are ca obiect o prestație din partea debitorului și constă fie în executarea unei lucrări, prestarea unor servicii, predarea unui bun sau soluționarea unei cereri, în cazul unei autorități publice.

Modificarea contractului individual de muncă este reglementat de articolele 41-48 Codul Muncii. Legiuitorul, având scopul de a proteja atât interesele salariatului, cât și pe cele ale angajatorului, a stabilit că regula în aceasta materie este că modificarea contractului individual de muncă  poate avea loc numai prin acordul părţilor. Modificarea unilaterala a contractului constituie o excepție.

Noutatea legislativă din Legea 265/2022 privind Registrul Comerțului întregește cadrul legal și pentru titularii de marcă Denumirea comercială/ firma este numele sub care un profesionist își exercită activitatea. Această denumire este aleasă odată cu înființarea unei firme la ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului) și trebuie să îndeplinească anumite condiții de legalitate, disponibilitate și distinctivitate....