Articole

11
Jan

Contractul de asociere în participaţie – (Joint Venture)

Asocierea în participaţie are actualmente sediul materiei în art. 1949-1954 din noul Cod Civil iar potrivit definiției pe care o identificam în legislatie contractul de asociere în participaţie este contractul prin care o persoană acordă uneia sau mai multor persoane o participaţie la beneficiile şi pierderile uneia sau mai multor operaţiuni pe care le întreprinde. Conform noilor reglementări, contractul de

Read more

10
Jan

Caracterul executoriu al promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare

Promisiunea sinalagmatică de vânzare-cumpărare este un contract prin care părțile se obligă să încheie în viitor un contract de vânzare, precizând în conținutul promisiunii clauzele esențiale ale vânzării viitoare, unele clauze accesorii (clauza penală, clauza de arvună, de dezicere etc.) și chiar clauze privind viitorul contract care se execută anticipat, iar de regulă, consimțământul părților poartă asupra încheierii în viitor

Read more

7
Jan

Obligațiile operatorilor economici prin raportare la directiva (UE) 2019/1937

Obligațiile operatorilor economici prin raportare la directiva (UE) 2019/1937 și legea privind protecția avertizorilor în interes public   Parlamentul European și Consiliul au adoptat la 23 octombrie 2019 Directiva nr. 1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii. Această Directivă stabileste, în linii generale, atât în sarcina persoanelor de drept public, cât și în sarcina persoanelor de drept

Read more

6
Jan

Grecu și Asociații a asistat VISUAL FAN S.A. (Allview) în obținerea unei decizii de neobiecțiune din partea Consiliului Concurenței

Grecu și Asociații a asistat VISUAL FAN S.A. (Allview) în obținerea unei decizii de neobiecțiune din partea Consiliului Concurenței, pentru achiziția unui pachet de participații în cadrul INTERVISION TRADING-RO S.R.L. La sfârșitul anului trecut, VISUAL FAN S.A., deținătoare a brandului Allview a dobândit un procent semnificativ din capitalul social al societății INTERVISION TRADING-RO S.R.L. deținătoare a brandului AKAI. În conformitate

Read more

3
Jan

Cum ne protejăm magazinul online în cazul unui control

Cum ne protejăm magazinul online în cazul unui control din partea autorităților? Indiferent că este vorba despre o simplă platformă de vânzări online sau despre un marketplace, orice comerciant din mediul virtual poate fi vizat de un control al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. În calitate de profesionist este imperios sa fii informat asupra mențiunilor si documentelor ce trebuie sa

Read more

14
Dec

Modificări aduse prin Ordonanța nr. 3 din 25 august 2021 în domeniul achizițiilor publice

Modificări aduse prin Ordonanța nr. 3 din 25 august 2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice   Ordonanța 3 din 25.08.2021 aduce o serie de modificări în domeniul achizițiilor publice, principalele dintre acestea vizând: Redefinirea termenului de subcontractant/subantreprenor – ca fiind orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică și

Read more

10
Dec

Modificări aduse prin Instrucțiunea nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică

Modificări aduse prin  Instrucțiunea nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru   Datorită unor interpretări diferite asupra unor prevederi ale legislației speciale în materia achizițiilor publice/sectoriale privind modificarea contractelor, dar și a anumitor interpretări formulate de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene[1], legiuitorul român a fost nevoit să adopte o serie de modificări în materia

Read more

2
Dec

Cum se poate administra o societate pe acțiuni?

Societatea pe acțiuni este o entitate care are personalitate juridică, putându-și asuma obligații proprii, ceea ce presupune și posibilitatea creditorilor societății de a se îndrepta împotriva acesteia în vederea executării obligațiilor asumate. Creditorii societății se pot îndrepta și împotriva acționarilor societății însă numai în limita părții din capitalul social subscris de fiecare dintre aceștia.  În acest sens sunt prevederile art.

Read more

24
Nov

Internare în spital + malpraxis = Covid-19

Internare în spital + malpraxis = Covid-19 Ce poți face în acest caz? Noi îți spunem!   Te-ai internat în spital cu o problemă, a apărut o altă problemă! Sună cunoscut pentru noi și sistemul nostru medical, nu? Tot ce trebuie să știi este că dacă infecția a debutat la 14 zile de la internare, te poți îndrepta legal împotriva

Read more

23
Nov

Limita dintre comunicările comerciale permise și SPAM

În decursul ultimilor ani, publicitatea a devenit un element din ce în ce mai important pentru orice afacere. Aceasta a ajuns să fie considerată una dintre cele mai eficiente moduri de comunicare a firmelor cu publicul-țintă. Deși ar părea că aceasta aduce doar beneficii pentru companii, dacă nu sunt respectate întocmai prevederile legale, există un risc foarte mare să apară

Read more