Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Articole

Învățat e omul care nu termină niciodată de învățat. - Lucian Blaga

Fiind parte integrantă din Planul de Acțiune pentru Economia Circulară al Comisiei Europene, propunerea de directivă aflată în dezbatere la nivel unional vizează consolidarea dreptului la reparație a bunurilor. Astfel, cunoscută și sub denumirea de Directiva R2R (Right to Repair), inițiativa legislativă urmărește, în concret, a se recurge la repararea bunurilor în detrimentul înlocuirii acestora...

Contribuabilii dețin 45 zile la dispoziție de la primirea actelor administrative fiscale pentru depunerea contestației în cazul în care considera că anumite drepturi le-au fost încălcate. Exista însă mai multe excepții de la acest termen. Contestația se depune în termen de 45 de zile de la data la care este comunicat titlul de creanță sau...

Prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă –  noi obligații în sarcina angajatorilor   Apariția, în data de 12 octombrie 2023, a HG nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de...

Codul CAEN (acronim ce provine de la ‘’Clasificarea Activităților din Economia Națională’’) cuprinde activitățile economice pe care le poate desfășura o societate după înregistrarea la Registrul Comerțului. Conform legislației în vigoare o societate poate obține venituri din activități diverse, iar asta înseamnă că poate avea mai multe coduri CAEN. Orice societate poate avea însă un...

Obligația operatorilor economici din sectorul agroalimentar de raportare lunară a stocurilor de produse În contextul intrării în vigoare a Legii nr. 105/2023, a fost impusă în sarcina operatorilor economici din industria agroalimentară obligația de a furniza date statistice de evidență a stocurilor de produse. Raportarea se realizează lunar, până la data de 15 a lunii...

Întrucât munca la distanță a fost adoptată de numeroși angajatori după pandemie, Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (AESSM) pune la dispoziție un nou instrument online interactiv de evaluare a riscurilor (OiRA), care să vină în sprijinul atât al angajatorilor, cât și al telesalariaților, în vederea asigurării unor spații de lucru mai sigure...

Despre societatea cu participație străină – Constituire, personalitate juridică, naționalitate- Când avem în vedere constituirea unei societăți cu participare străină, ne referim la aceleași reguli aplicabile societăților de naționalitate română. Există însă câteva aspecte specifice demne de menționat: Actul constitutiv, având același rol bine cunoscut de către societățile românești, este desigur esențial și în constituirea...

Cesiunea de părți sociale presupune cedarea unor părți sociale deținute de către un asociat, persoană fizică ori persoană juridică, unui alt asociat ori unei persoane din afara societății care devine astfel asociat în firmă. Asociatul care cedează părți sociale are calitatea de cedent, în vreme ce persoana care le preia are calitatea de cesionar. Tipuri...

Metode de recuperare a creanțelor ➡ punctul 2.  Cererea de valoare redusă   Atunci când demersurile extrajudiciare de executare voluntară a creanțelor nu au avut efect, un creditor își poate valorifica drepturile folosind atât proceduri rapide și eficiente cât și proceduri standard. Criteriile specifice diferitelor creanțe sunt luate în calcul pentru identificarea celei mai bune...

Codul de procedură civilă pune la dispoziția părților implicate într-un litigiu care se află pe rolul instanțelor judecătorești, posibilitatea de a renunța fie la judecata aflată în desfășurare, fie chiar la dreptul pe care una dintre părți îl pretinde pe această cale. În continuare vom prezenta care sunt diferențele majore dintre cele două posibilități și...