Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Articole

Învățat e omul care nu termină niciodată de învățat. - Lucian Blaga
Reorganizarea judiciară

Reorganizarea judiciară reprezintă procedura ce se aplică debitorului împotriva căruia s-a deschis procedura insolvenței și are ca scop achitarea datoriilor acestuia către creditorii înscriși în tabelul definitiv de creanțe. Această procedură presupune întocmirea, aprobarea, confirmarea, implementarea și respectarea unui plan de reorganizare. Planul de reorganizare poate fi propus de către  debitor în termen de 30...

Deschiderea procedurii insolvenței împotriva debitorului

Metode de recuperare a creanțelor – 7. Deschiderea procedurii insolvenței împotriva debitorului   Recuperarea creanțelor se finalizează cu executarea, prin orice metodă permisă de lege, a sumelor câștigate în instanță. În cazul în care, după obținerea unei hotărâri judecătorești executorii, debitorul nu achită în mod voluntar debitul, iar debitorul persoană juridică se află în imposibilitate...

Beneficii și facilități oferite angajaților

Beneficiile echilibrului între viața privată și activitatea profesională pot aduce îmbunătățiri pe diverse planuri cum ar fi, de exemplu, sănătatea mintală, sănătatea fizică, reducerea la minimum a stresului legat de muncă, sporirea atenției, creșterea angajamentului și a productivității la locul de muncă. Pentru a le oferi angajaților posibilitatea de a avea un ritm mult mai...

Executarea silită

Metode de recuperare a creanțelor – 6. Executarea silită Recuperarea creanțelor trebuie să aibă ca finalitate încasarea de către creditor a tuturor sumelor ce îi revin din partea debitorilor. În acest sens, procesul de recuperare al creanțelor nu se finalizează cu obținerea unei hotărâri judecătorești favorabile ci se finalizează cu executarea, voluntară sau silită, a...

Procedura arbitrajului

Arbitrajul este institutia prin care partile incredinteaza arbitrilor, liber desemnati de ele, misiunea de a transa litigiile lor. Astfel, o definiţie ce ar putea fi dată instituţiei arbitrajului ar fi ca acesta reprezintă o procedură de soluţionare a unui litigiu prin intermediul unei justiţii private, în cadrul căreia fiecare dintre părţi are dreptul de a-şi...

Excluderea asociațiilor dintr-o societate cu răspundere limitată

Conform art. 222 din Legea 31/1990, poate fi exclus din societatea cu raspundere limitată: Asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat Chiar dacă asociatul nu și-a respectat obligația de aport, demersurile pentru excluderea acestuia din societate nu pot fi inițiate decât după punerea sa în întârziere, cerință legală imperativă, care...

Importanța planului de conformare în domeniul dreptului concurenței

Dreptul concurenței este un domeniu juridic care reglementează comportamentul agenților economici pe piață, în scopul de a asigura o concurență loială și eficientă în beneficiul consumatorilor și al dezvoltării economice. Încălcarea normelor de dreptul concurenței poate avea consecințe grave pentru companii, cum ar fi: amenzi, despăgubiri, interdicții, sancțiuni penale sau reputaționale. Acest lucru este demonstrat...

Demisie fără respectarea termenului de preaviz

În situația în care un angajat își dorește să demisioneze fără să respecte termenul de preaviz, dar angajatorul refuză și insistă ca angajata să respecte această perioadă pot exista mai multe situații: Dacă angajatorul nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute în contractul individual de muncă, angajata poate demisiona fără preaviz conform articolului 81 alin. (8) din...

Sancționarea disciplinară a angajatului

Sancționarea disciplinară a angajatului. Importanța Regulamentului Intern în companie Sancționarea disciplinară a angajaților este un subiect foarte important în lumea afacerilor și al muncii, deoarece este o modalitate utilizată de către angajatori pentru a impune regulile și normele în cadrul firmei. Sancționarea angajaților se referă la aplicarea unor măsuri punitive față de cei care încalcă...

Cererea de chemare în garanție în procesul civil

Procedurile judiciare au o varietate diversă, nu de puține ori existând posibilitatea ca una dintre părți să poată să se îndrepte cu o cerere separată în garanție sau în despăgubiri, dar strâns legată de obiectul litigiului, împotriva unei terțe persoane. Pentru a evita soluționarea separată a acestei cereri, dar și pentru a asigura o interpretare...