Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Articole

Învățat e omul care nu termină niciodată de învățat. - Lucian Blaga

În contextul provocărilor globale create de pandemie, una din măsurile impuse de necesitatea distanțării sociale, a fost posibilitatea de a munci de la distanță. Chiar dacă beneficiile aduse de telemuncă sunt incontestabile, nu putem trece cu vederea implicațiile fiscale pe care le poate avea plecarea telesalariaților (salariații care își desfășoară activitatea folosind tehnologia informaţiei şi...

Obligația firmelor de a introduce în Regulamentul Intern a prevederilor cu privire la hărțuirea la locul de muncă, potrivit legii nr. 167/2020.   Ce prevederi ar trebui să regăsim în regulamentele interne pentru a preveni actele de hărțuire la locul de muncă? Obligația aceasta vizează absolut toate firmele, inclusiv pe cele care nu s-au confruntat...

Protecția consumatorilor nu reprezintă un deziderat de ordin strict național, aceasta fiind o preocupare atentă și a autorităților și insituțiilor de la nivelul Uniunii Europene. Tocmai din acest motiv, pentru a crea un climat stabil la nivel european care să asigure protecția acordată sănătății și siguranței consumatorilor autoritățile europene au adoptat un nou regulament privind...

Verificarea disponibilității unei firme se face la solicitarea persoanei interesate de către Oficiul Registrului Comerțului, înainte de întocmirea actelor constitutive sau, după caz, de modificare a firmei, conform Legii nr. 265/2022 privind Registrul Comerțului și pentru modficarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în Registrul Comerțului. Verificarea disponibilității firmei și rezervarea acesteia...

Intermedierea în transporturile rutiere este definită de O.G. nr. 27/2011 ca fiind activitatea unei intreprinderi cu scop patrimonial care constă în preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier național și/sau internațional, acestea urmând a fi executate de intermediar, în numele său, prin intermediul unuia sau mai multor operatori de transport. Această activitate este,...

Detașarea transnațională a fost gândită ca o modalitate de rupere a barierelor din calea liberei circulații a forței de muncă pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene. Astfel, aceasta și-a găsit reglementarea pentru prima oară prin Directiva 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii. Conform Directivei 96/71/CE detașarea transnațională se întamplă atunci când:...

În ultimii ani am fost martorii unui avans tehnologic spectaculos, remarcat atât la nivel internațional, cât și în ceea ce privește inovațiile de la nivelul României. Atât inteligența artificială, cât și realitatea virtuală și augumentată au avut un impact major asupra societății, vizând din ce în ce mai multe ramuri de activitate și reprezentând reale...

Vămuirea la domiciliu este o măsură de fluidizare a traficului de mărfuri, adoptată de către birourile vamale din România începând cu luna august 2020, în contextul pandemiei COVID-19. Deși această procedură este mult mai simplă decât cea clasică, nu este încă răspândită în rândul companiilor și automat, nu atât de folosită.

Printr-o propunere legislativă recentă, atât comercianții având magazine fizice, cât și cei ce activează în mediul online sunt pasibili de noi obligații în ceea ce privește produsele fabricate exclusiv din materii provenind din România. În concret, toți comercianții ce desfășoară relații comerciale cu produse provenite din materii prime de pe teritoriul național vor avea obligația...

Legislația romană prevede că sucursala este un dezmembrământ fără personalitate juridică a unei societății (conform art.43 din Legea nr.31/1990), astfel încât nu beneficiază de un patrimoniu propriu, distinct de cel al societății mamă, care să poată fi supus procedurii insolvenței separat de patrimoniul societății mamă. Prin urmare, toate datoriile înregistrate în urma activității comerciale desfășurată...