Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Articole

Învățat e omul care nu termină niciodată de învățat. - Lucian Blaga
Licențierea societăților specializate în domeniul pazei și protecției

Desfășurarea activităților de pază și protecție este reglementată de Legea nr. 333/2023, fiind necesar ca, anterior începerii activității, societatea specializată în acest domeniu să obțină o licență eliberată de Inspectoratul General al Poliției Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informații. Societățile specializate de pază și protecție pot avea unul sau mai multe dintre...

Importanța păstrării de către salariat a documentelor profesionale

Încă de la începerea desfășurării raporturilor de muncă, salariatul intră în posesia mai multor documente de interes care îl vizează, printre care contractul individual de muncă, fișa postului ori regulamentul intern al societății angajatoare. Suplimentar, angajatul intră inevitabil în contact cu anumite informații discutate în procesul de recrutare ori de informare prealabilă, în cazul în...

Influența GDPR asupra tehnologiilor de recunoaștere facială

Într-o lume din ce în ce mai digitalizată, protecția datelor cu caracter personal a devenit o prioritate. În paralel, tehnologiile de recunoaștere facială au evoluat din ce în ce mai mult și sunt utilizate în diverse domenii precum retail, sănătate sau publicitate. GDPR impune o serie de reguli stricte din punct de vedere al datelor...

Succintă prezentare a contractului de transport de bunuri

Definiție. Potrivit art. 1955 din Codul civil: „Prin contractul de transport, o parte, numită transportator, se obligă, cu titlu principal, să transporte o persoană sau un bun dintr-un loc în altul, în schimbul unui preţ pe care pasagerul, expeditorul sau destinatarul se obligă să îl plătească, la timpul şi locul convenite.” Așadar observăm două trăsături...

Amenzile GDPR și implicațiile acestora

Regulamentul (UE) 2016/679, cunoscut sub numele de Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), stabilește norme stricte pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aplicabile fiecarei companii, în calitatea acesteia de operator de date cu caracter personal. Acesta introduce sancțiuni severe pentru nerespectarea prevederilor privind protecția datelor, astfel ca în cele ce urmează vor fi prezentate tipurile...

Modificarea legii nr. 241/2005: măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale

Legea nr. 126 din 10 mai 2024 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității de combatere a evaziunii fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative a modificat in mod notabil Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Una dintre cele mai importante schimbări constituie incriminarea nereținerii la sursă a impozitelor și...

Despre controlul voluntar al A.N.P.C.

Ce este controlul voluntar? Controlul voluntar este un mecanism pus la dispoziția operatorilor economici cu activitatea pe teritoriul României de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor care are rolul de a preîntâmpina eventualele nereguli care apar în cadrul unui control ce poate avea consecințe pecuniare. Conform art.3 (1) lit. w din HG 700/2012 A.N.P.C. “acordă...

Stabilirea paternității copilului din afara căsătoriei

În situația în care tatăl din afara căsătoriei nu îl recunoaşte pe copil, paternitatea acestuia se poate stabili prin hotărâre judecătorească. Avantajele de stabilire a paternității presupun că, în primul rând, pe toate actele de stare civilă ale copilului va fi trecut și numele tatălui. Totodată, acesta poate beneficia de pensie de întreținere. Beneficiile sunt...

ICCJ – Clarificări privind termenul de preaviz în cazul concedierilor

Dispozițiile Codului muncii prevăd existența dreptului la preaviz al salariatului in cazul concedierilor ce constă în perioada de timp pe care angajatorul trebuie să o acorde salariaților anterior încetării efective a contractului de muncă. Termenul de preaviz nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare, fiind conceput drept un sprijin pentru părțile implicate,...

Recuperarea și confiscarea bunurilor provenite din infracțiuni

În contextul consolidării luptei împotriva criminalității organizate și a obținerii de profituri ilegale, Consiliul Uniunii Europene a adoptat recent o directivă[1] care vine să completeze cadrul unional legal în ceea ce privește confiscarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni. În acest sens, s-a considerat aceea că veniturile extrem de ridicate generate de formele grave de...

error: Conținut protejat!!