Av. Alexandru Teodorescu

20
Aug

Anularea instrucţiunii nr.1/2019 emisă de Agenția Națională pentru Achiziții Publice – implicații juridice

În data de 30.07.2020, Curtea de Apel București a pronunțat o hotărâre prin care a dispus anularea Instrucţiunii nr.1/2019 emisă de Agenția Națională pentru Achiziții Publice. Deși, la acest moment, hotărârea nu este definitivă, putând să fie atacată cu recurs, implicațiile acesteia sunt demne de analizat, întrucât, în ipoteza  menținerii hotărârii instanței de fond și în calea de atac, condițiile

Read more

27
Jul

Noi reguli aplicabile marketplace-urilor – Regulamentul UE 1150/2019

Începând cu data de 12 Iulie 2020, a intrat în vigoare Regulamentul 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, care reprezintă prima reglementare serioasă la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește activitățile comerciale specifice platformelor de tip marketplace. Având natura juridică

Read more

22
Jun

Asemănări și deosebiri între litispendență și conexitate

Litispendența și conexitatea reprezinta două instituții procesual civile extrem de importante pentru sistemul judiciar românesc, rolul acestora fiind acela de a asigura o practică judiciară unitară, precum și de a evita pronunțarea unor hotârâri diferite în cauze identice. Mai mult decât atât, litispendența și conexitatea își găsesc aplicare inclusiv în procesul civil internațional unde, chiar dacă modul de acțiune este

Read more

2
Jun

Concedierea în contextul Covid 19

Deși este un subiect delicat și la care, cu siguranță nu ne face plăcere să ne gândim, contextul economic actual, respectiv criza generată de epidemia de COVID – 19, ne obligă să aducem în discuție acest subiect. Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului presupune, în esență desființarea postului unui salariat, ca urmare, în cele mai multe situații,

Read more

16
Apr

Drepturile de proprietate intelectuală în contextul relațiilor de muncă

Drepturile de proprietate intelectuală reprezintă unul din motoarele cele mai serioase de dezvoltare ale societății. Într-un studiu mai vechi (2010) publicat de OHIM (actualul Oficiu de Proprietate Intelectuale al Uniunii Europene – EUIPO), la nivelul României, industriile care utilizează intensiv drepturile de proprietate intelectuală generează aproximativ 45% din Produsul Intern Brut al României, una dintre cele mai ridicate cote din

Read more

17
Mar

COVID 19 și soarta închirierilor de bunuri imobile

COVID-2019 este o nouă tulpină de coronavirus care a apărut în centrul Chinei la sfârșitul anului 2019 și continuă să se răspândească pe tot globul. În ceea ce privește COVID-2019, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a încadrat acest flagel ca fiind pandemie, iar la nivelul țării noastre, începând cu data de 16 Martie 2020, a fost declarată stare de urgență

Read more

24
Feb

Titlul executoriu european – executarea silită a creanțelor necontestate în Uniunea Europeană

Într-un articol recent, scriam despre executarea silită a hotărârilor judecătorești în Uniunea Europeană și arătam care este metoda pe care un creditor o are de urmat pentru a pune în executare o astfel de hotărâre. Sigur, după aflarea acestor informații, apare întrebarea firească: Dar alte titluri executorii cum pot fi executate în Uniune? Răspunsul este furnizat de Regulamentul (CE) Nr.

Read more

11
Feb

Scurt ghid privind executarea silita a hotărârilor în țările membre UE

Finalitatea procesului civil este reprezentată de executarea silită. Deși suntem tentați să ne imaginăm că aceasta este partea cea mai ușoară (doar am câștigat procesul, nu-i așa, ce se mai poate întâmpla rău?!), executarea silită este cel puțin la fel de importantă precum celelalte faze ale unui proces civil și trebuie condusă cu toată responsabilitatea și diligența, în caz contrar

Read more

20
Dec

Despre majorarea de capital social prin prime de emisiune sau equity

Presupunem că, în calitate de asociat al unei asemenea companii, sunteți contactat de un potențial investitor, care își exprimă intenția de a intra în compania dumneavoastră, și, totodată, de a face o investiție în aceasta, iar ideea vă surâde, întrucât ați ajuns la un nivel de dezvoltare care cere noi investiții. În activitatea unei companii, poate să apară momentul în

Read more

19
Oct

Contractul de împrumut neîncheiat în formă scrisă

Contractul de împrumut neîncheiat în formă scrisă – recuperarea sumei împrumutate   Cu toții ne-am aflat cel puțin o dată în situația în care am primit, ori am acordat o sumă de bani cu titlu de împrumut, sumă care a trebuit să fie ulterior restituită. De asemenea, nu puține sunt situațiile când, din varii motive, împrumutul este acordat fără încheierea

Read more