Av. Cristian Badea

24
Sep

Viza de lungă ședere pentru reîntregirea familiei

Pot cere viza de lungă ședere pentru reîntregirea familiei, sponsorul, posesor al unui permis de ședere temporară valabil pentru o perioadă de un an, al unei Cărți albastre UE, al unui permis ICT, al unui permis mobile ICT, al unui permis de ședere pe termen lung sau beneficiar al statutului de refugiat ori al protecției subsidiare. Prin sponsor se întelege,

Read more

9
Aug

Viza în scop de muncă pentru cetățenii străini

În vederea obținerii unei vize în scop de muncă sunt necesari mai mulți pași, unul dintre aceștia fiind încadrarea în muncă în una dintre categoriile de lucrători: Încadrarea străinilor ca lucrători permanenți: Încadrarea în muncă a cetățenilor străini se poate face prin încheierea unui contract individual de muncă cu normă întreagă pe durata determinată sau nedeterminată. Pentru aceasta, angajatorul român,

Read more

26
Jul

Criptomonedele și impozitarea profitului obținut

Ce sunt criptomonedele? Criptomonedă sau criptovalută (din engleză CryptoCurrency) este un tip de monedă digitală, virtuală, o monedă surogat, nebancară, folosită ca mijloc de plată, Denumirea de criptomonedă indică faptul că acest mijloc de plată utilizează criptografia și este descentralizat pentru a controla tranzacțiile și preveni dubla cheltuială, o problemă curentă pentru valutele digitale Este foarte important de făcut distincția

Read more

25
Jun

Impreviziunea și forța majora

Este considerat că un contract valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante. Așadar contractul este guvernat de principiul forței obligatorii (art. 1270 Cod Civil), impunându-se părților precum legea. Mai mult, chiar dacă prestațiile au devenit mai oneroase, fie datorită creșterii costurilor executării  propriilor obligații, fie datorită  scăderii valorii contraprestației, părțile sunt ținute să își execute obligațiile. Totuși potrivit

Read more