Av. Cristian Badea

8
Mar

Tranzitul în România

Orice refugiat care dorește să traverseze Romania trebuie sa declare acest lucru la punctul de trecere al frontierei. Momentan orice traversare a spațiului Schengen necesita viza Schengen, insa, inca din ziua de 27.02.2022 Miniştrii de Externe din UE au mandatat Comisia Europeană cu pregătirea propunerilor de acordare a protecţiei pentru refugiații ucraineni. Astfel, totate persoanele care vin din Ucraina vor

Read more

7
Mar

ТРАНЗИТ В РУМУНІЇ

Будь-який біженець, який бажає перетнути Румунію, повинен заявити про це на пункті перетину кордону. На даний момент для будь-якого перетину Шенгенської зони потрібна шенгенська віза, але з 27.02.2022 міністри закордонних справ ЄС доручили Європейській комісії підготувати пропозиції щодо надання захисту українським біженцям. Таким чином, усі особи, які приїдуть з України, отримають захист і матимуть право подати заяву про надання притулку

Read more

2
Mar

Набуття статусу біженця в Румунії

Набуття статусу біженця в Румунії Права та обов’язки   Набувачем міжнародного захисту є іноземець або особа без громадянства, яким надано статус біженця або яким надано додатковий захист відповідно до закону. Компетентні органи забезпечують доступ до процедури надання притулку будь-якому іноземному громадянину або громадянину без громадянства, який знаходиться на території Румунії або на кордоні, з моменту прояву волі, вираженої в письмовій

Read more

28
Feb

ПЕРЕХІД КОРДОНУ НЕПОВНОЛІТНІМИ БЕЗ БАТЬКІВ

Румунська влада забезпечує дотримання принципу єдності сім’ї відповідно до положень закону. Неповнолітній без супроводу – це неповнолітній, іноземний громадянин або особа без громадянства, який в’їжджає на територію Румунії без супроводу батьків або повнолітньої особи, яка відповідає за це відповідно до румунського законодавства і фактично не перебуває під опікою такої особи, а також неповнолітній, який залишився без супроводу після в’їзду на

Read more

28
Feb

TRECEREA GRANIȚEI DE CĂTRE MINORII FĂRĂ PĂRINȚI

Autoritățile române asigură respectarea principiului unității familiei, în conformitate cu prevederile legii. Minorul neînsoţit este minorul, cetăţean străin sau apatrid, care intră pe teritoriul României neînsoţit de părinţi sau de o persoană majoră care să fie responsabilă pentru acesta potrivit legii române şi nu este luat efectiv în îngrijire de o astfel de persoană, precum şi minorul care este lăsat

Read more

25
Feb

Dobândirea statutului de refugiat în România

Dobândirea statutului de refugiat în România Drepturi și obligații Beneficiar al protecției internaționale este cetățeanul străin sau apatridul căruia i s-a recunoscut statutul de refugiat sau i s-a acordat protecția subsidiară, în condițiile legii. Autoritățile competente asigură accesul la procedura de azil, oricărui cetățean străin sau apatrid, aflat pe teritoriul României ori la frontieră, din momentul manifestării de voință, exprimată

Read more

17
Feb

Metode de urgentare a solutionării cererilor pentru obținerea cetățeniei române

Cetățenia română este legătura și apartenența unei persoane fizice la statul român, dobândirea acesteia fiind facută prin naștere, prin adopție sau la cerere. În perioada 2010-2022, Autoritatea Națională pentru Cetățenie a înregistrat peste 935.000 de cereri privind cetățenia română, fiind aprobate sau respinse prin ordin al Președintelui ANC peste 792.000 de cereri. Potrivit raportului de activitate al Autorității Naționale pentru

Read more

21
Jan

Înregistrarea rezidenței pentru cetățenii Uniunii Europene

Cetățenii unui stat din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau Confederația Elvețiană care doresc să locuiască pentru o perioadă mai mare de 3 luni pe teritoriul României trebuie să își înregistreze rezidența la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din Județul în care urmează să locuiască. Pentru acestea vor putea fi emise documente precum: Certificatul de înregistrare (pentru cetățenii

Read more

14
Dec

Modificări aduse prin Ordonanța nr. 3 din 25 august 2021 în domeniul achizițiilor publice

Modificări aduse prin Ordonanța nr. 3 din 25 august 2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice   Ordonanța 3 din 25.08.2021 aduce o serie de modificări în domeniul achizițiilor publice, principalele dintre acestea vizând: Redefinirea termenului de subcontractant/subantreprenor – ca fiind orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică și

Read more

10
Dec

Modificări aduse prin Instrucțiunea nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică

Modificări aduse prin  Instrucțiunea nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru   Datorită unor interpretări diferite asupra unor prevederi ale legislației speciale în materia achizițiilor publice/sectoriale privind modificarea contractelor, dar și a anumitor interpretări formulate de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene[1], legiuitorul român a fost nevoit să adopte o serie de modificări în materia

Read more