Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Articole

Învățat e omul care nu termină niciodată de învățat. - Lucian Blaga
Procedura ofertei de plată și consemnării

Deși pare greu de crezut, există suficiente cazuri în care un creditor care are dreptul de a primi o plată sub forma unei sume de bani sau a unui bun, refuză primirea acestora din diverse motive, fie prin evitarea unui dialog cu un debitor, atunci când acesta solicită detalii privind contul bancar sau stabilirea unei...

Contestația la tabelul preliminar în procedura insolvenței

Ulterior deschiderii procedurii de insolvență și transmiterii de către administratorul judiciar a notificării privind deschiderea procedurii insolvenței către creditori, aceștia din urmă au dreptul de a formula o cerere de admitere a creanței la masa credală a debitorului. Astfel, toate creanțele deținute împotriva debitorului pot fi recuperate sau, cel puțin, solicitate în procedura colectivă de...

Cererea de admitere a creanței și tabelul preliminar

În urma deschiderii procedurii insolvenței, administratorul judiciar provizoriu va transmite tuturor creditorilor menționați în lista depusă de către debitor o notificare, cu cel puțin 10 zile înainte de împlinirea termenului-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor care va cuprinde termenele limită pentru depunerea de către creditori a opozițiilor la sentința de deschidere a procedurii,...

Deschidere a procedurii insolvenței de către debitorul aflat în stare de insolvență

Obligația de formulare a cererii de deschidere a procedurii insolvenței de către debitorul aflat în stare de insolvență Insolvența este acea stare a patrimoniului unui debitor care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile, această stare fiind prezumată atunci când debitorul nu a plătit datoria sa față de...

Măsurile asiguratorii în procesul civil

Formularea unei cereri de chemare în judecată în vederea recuperării unei sume de bani de la un debitor este urmată, nu de puține ori, de încercările debitorului de a-și diminua patrimoniul prin înstrăinarea bunurilor. Or, având în vedere că un proces civil întemeiat pe una dintre procedurile speciale de recuperare a creanțelor (ordonanța de plată...

Desfășurarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase pe teritoriul României

Desfășurarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase pe teritoriul României de către operatori economici din cadrul Uniunii Europene   Operațiunile cu metale prețioase și pietre prețioase presupun efectuarea de acte sau fapte de comerț privind cele două categorii de bunuri, care au ca obiect fie producerea sau prelucrarea acestora, fie vânzarea către persoane...

Licența pentru activitățile conexe transportului rutier

Intermedierea în transporturile rutiere este definită de O.G. nr. 27/2011 ca fiind activitatea unei intreprinderi cu scop patrimonial care constă în preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier național și/sau internațional, acestea urmând a fi executate de intermediar, în numele său, prin intermediul unuia sau mai multor operatori de transport. Această activitate este,...

Executarea silită a obligațiilor de a face

 În circuitul comercial se întalnesc suficiente cazuri în care contractul încheiat între părți presupune executarea unei obligații de a face care are ca obiect o prestație din partea debitorului și constă fie în executarea unei lucrări, prestarea unor servicii, predarea unui bun sau soluționarea unei cereri, în cazul unei autorități publice.

Caracterul intreruptiv de prescripție al notificării de punere în întârziere formulată de către creditor

Prescripția extinctivă este reglementată în Titlul I din Cartea a VI-a a Codului civil în cadrul articolelor 2.500 – 2.544 C.civ, definiția legislativă a acesteia fiind redată de art. 2.500 alin. (1) C.civ. în care se precizează că “Dreptul material la acțiune, denumit în continuare dreptul la acțiune, se stinge prin prescripție, dacă nu a...