28
Oct

Impactul în business al modificărilor aduse la Ordonanța privind francizele

După mai bine de 20 de ani de la Ordonanța nr. 52 din 28 august 1997 privind regimul juridic al francizei Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 79 din 9 aprilie 1998, prin Legea nr. 179/2019 se aduc o serie de modificări, unele de formă, altele de esență legislativă. Impactul cel mai mare însă, îl va avea modificarea

Citește mai mult…

7
Oct

Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal

Printre principalele responsabilități ale operatorilor de date cu caracter personal se numără încheierea unor acorduri de prelucrare cu partenerii de afaceri către care transmit sau există posibilitatea de a dezvălui anumite date cu caracter personal ale persoanelor vizate cu care intră în contact în activitatea lor economică. Încheierea unui acord este necesară dacă există deja un contract în derulare și

Citește mai mult…

16
May

Leasingul operațional de programe pentru calculator – soluție pentru antreprenori

Dreptul de utilizare a programelor pentru calculator, soft-urilor, aplicațiilor web precum și altor creații intelectuale care se subscriu acestei categorii, ca drept patrimonial de autor, poate face obiectul operaţiunilor de leasing operațional. Condiția încheierii în mod valabil a unui astfel de contract este ca titularul dreptului de autor să autorizeze această operaţiune. Contactul de leasing este acel contract prin care

Citește mai mult…

16
Apr

Refuzul delegării de către angajat

Delegarea constituie o modificare unilaterală a contractului individual de muncă, în ceea ce privește locul muncii, ce poate fi dispusă de către angajator în vederea îndeplinirii de către salariat a unor sarcini, pentru acesta, în afara locului obișnuit de muncă. Delegarea presupune o schimbare cel puțin la nivel teritorial a locului de desfășurare a muncii, de la un sediu la

Citește mai mult…

18
Dec

Transferul de date cu caracter personal

Transferul de date cu caracter personal. Despre eficacitatea regulilor corporatiste obligatorii. Fluxul transfrontalier de date cu caracter personal poate expune persoanele vizate la un risc sporit în ceea ce privește capacitatea reală de a iși exercita drepturile instituite de GDPR. După cum prevede Regulamentul 2016/679,  persoana vizată trebuie să beneficieze într-un mod veritabil de toate drepturile sale, iar recomandarea pentru

Citește mai mult…

18
Jul

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri statistice vs marketing

Regulamentul general privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 679/2016 (GDPR) stabilește principiul potrivit căruia operatorii pot prelucra datele personale doar în scopurile pentru care au fost colectate inițial. Există totuși o excepție de la acest principiu, aceea că prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri

Citește mai mult…

26
Mar

5 reguli noi privind supravegerea video a angajaților conform GDPR

Potrivit unui proiect legislativ pentru măsuri de punere în aplicare a Regulamentului  UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date  (GDPR), înregistrat la Senat în data de 14.03.2018 (pentru mai multe informații: https://goo.gl/XSd5vf), în cazul în care sunt utilizate mijloace electronice de supraveghere a angajaților, inclusiv prin supraveghere

Citește mai mult…

8
Jan

Răspunderea solidară a societăților participante la divizare, în fața creditorilor

În contextul unei permanente schimbări economice la nivel mondial, societățile se confruntă adesea cu necesitatea reorganizării, motivele putând fi multiple, enumerând nelimitativ scopul unei mai bune gestiuni a patrimoniului constituit, obținerea de fonduri stucturale care să conducă la dezvoltare, sau chiar pentru a își consolida poziția dobândită în segmenul de piață din care fac parte. Una dintre modalitățile de reorganizare

Citește mai mult…

11
Aug

Obligatiile unei societati în calitate de tert poprit

În cadrul procedurilor de executare silită, una din modalităţile de recuperare a debitelor alături de executarea mobiliară, imobiliară, sau a fructelor şi veniturilor imobilelor este poprirea. Potrivit art. 781 alin. 1 din Codul de procedură civilă: “Sunt supuse urmăririi silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmaribile datorate debitorului ori deţinute în numele

Citește mai mult…

27
Jun

Beneficiul ajutorului de şomaj pentru salariaţii unei firme în faliment

Pentru a beneficia de indemnizaţie de şomaj trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj; b) lipsa unui loc de muncă sau venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare (500 lei conform art. 33¹ din Legea

Citește mai mult…