Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Articole

Învățat e omul care nu termină niciodată de învățat. - Lucian Blaga

Metode de recuperare a creanțelor – 1.  Somația de plată   Strategiile de recuperare a creanțelor trebuie adaptate în funcție de anumite criterii specifice, cum ar fi profilul debitorului, valoarea creanței, atitudinea debitorului, solvabilitatea debitorului, natura creanței etc. Astfel, este necesar a fi luate în seamă atât metodele judiciare (prin intermediul instanțelor de judecată) de...

Salariații care au în întreținere copii în vârstă de până la 11 ani beneficiază, la cerere, de 4 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă. Aceste prevederi nu se aplică situațiilor în care natura sau felul muncii nu...

Legea 140/2023 a introdus in Codul Muncii un nou caz de suspendare a contractului individual de muncă, respectiv cazul desfășurării, pe bază de contract încheiat în condițiile legii, a unei activități specifice în calitate de asistent maternal, asistent personal al persoanei cu handicap grav sau asistent personal profesionist. Acest nou caz de suspendare se adauga...

În ipoteza în care o persoană fizică sau juridică a obținut o decizie favorabilă într-un litigiu împotriva unei autorități publice, aceasta are posibilitatea punerii în executare a hotărârii definitive prin intermediul unui executor judecătoresc. În cazul obligatiei de „a da” (sume de bani, de exemplu), executorul judecătoresc obtine executarea silită prin metodele specifice, executând conturile...