Av. Dragos Oancea

30
Oct

Clarificări privind noțiunile de operator, împuternicit și operator asociat

În luna septembrie, EDPB a publicat un ghid care conține informații importante și utile cu privire la conceptele de operator de date cu caracter personal, împuternicit și operator asociat. Noțiunile reprezintă puncte cheie în cadrul procedurii de conformare la GDPR, fiind elemente esențiale în descrierea relațiilor dintre operator – împuternicit sau operator – operator. După cum este deja cunoscut, operatorii

Read more

29
Sep

Este suficientă prezentarea poliței RCA în format electronic?

Deja nu mai este o noutate controversata practică a agenților de poliție care sancționează prezentarea de către participanții la trafic a poliției obligatorii RCA în format electronic odată cu restul documentelor. De-a lungul timpului, au existat foarte multe nemulțumiri legate de sancțiunile ce veneau din această direcție, motiv pentru care procesele-verbale încheiate de reprezentanții poliției erau contestate destul de des.

Read more

20
Aug

Cookie-urile și acceptarea lor expresă

Deja întâlnite aproape în cadrul tuturor platformelor web, cookie-urile nu mai sunt o noutate de foarte mult timp. Înainte de aplicarea GDPR, atunci când eram oarecum condiționați să acceptăm cookie-urile pentru a putea accesa o anumită pagină web, nimeni nu acorda atenția necesară acestor fișiere. Ulterior, odată cu aplicarea GDPR, condițiile ce trebuie îndeplinite în ceea ce privește cookie-urile au

Read more

17
Jun

Despre ridicarea permisului de conducere după formularea unei plangeri

Certificatul de grefă nu mai este necesar pentru ridicarea permisului de conducere după formularea unei plangeri   Situația evoluției de la nivel național și internațional privind răspândirea pandemiei coronavirusului SARS-COV-2 a condus în mod natural la instituirea unor măsuri menite să prevină răspândirea și să contribuie la protejarea tuturor cetățenilor. Măsuri precum digitalizarea unor operațiuni care în trecut necesitau prezența

Read more

20
May

Măsuri pentru întoarcerea la locul de muncă în contextul COVID-19

Măsuri pentru întoarcerea la locul de muncă în contextul COVID-19 -recomandările Comisiei Europene-   Comisia Europeană a publicat în luna aprilie un ghid care, deși nu trebuie aplicat în mod obligatoriu, conține anumite direcții ce au ca scop sprijinirea angajatorilor și a persoanelor angajate astfel încât să fie asigurat un nivel corespunzător de protecție într-un mediu de lucru care s-a

Read more

16
Mar

Modificarea locului muncii de către angajator – Coronavirus (COVID-19)

Modificarea locului muncii de către angajator ca măsură de protecție a salariaților   În ultima perioada, numărul cazurilor persoanelor în privința cărora a fost confirmată prezența Coronavirus (COVID-19) a crescut într-un interval extrem de scurt. În acest context, tot mai mulți angajatori își pun serios problema protejării salariaților într-un mod cât mai eficient. În majoritatea cazurilor, atunci când felul muncii

Read more

25
Feb

Suspendarea contractului de muncă în cazul absențelor nemotivate

Printre cazurile permise de Codul Muncii ce au ca rezultat suspendarea contractului individual de muncă se numără și suspendarea ce are ca temei absentarea nejutificată, și, în egală măsură, suspendarea plății drepturilor salariale ce se cuvin angajatului. Mai exact, Codul Muncii precizează că pe durata suspendării contractului individual de muncă din motive imputabile salariatului, acesta nu va beneficia de niciun drept ce derivă din calitatea să de salariat. De asemenea, raportat la modalitățile stabilite de lege prin care contractul individual de muncă poate fi suspendat, cazul de suspendare ce are la baza absentarea nemotivată

Read more

25
Feb

Persoanele cu dizabilități pot avea acces gratuit la evenimente

Deși există de foarte mult timp și sunt întru totul aplicabile, prevederile legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap nu sunt cunoscute de către toate persoanele cu dizabilități care pot beneficia în mod corespunzător de acestea. Scopul dispozițiilor legale mai sus-menționate este reglementarea, printre altele, și a drepturilor acordate persoanelor cu handicap în scopul integrării şi incluziunii

Read more

17
Dec

Primele de sărbători și impozitarea acestora

Având în vedere că se apropie perioada sărbătorilor de iarnă, iar tot mai mulți dintre angajatori doresc să recompenseze activitatea foarte bună a angajaților, apar tot mai des întrebări referitoare la cuantumul sumelor ce pot fi acordate în acest sens, modul în care se acordă și mai ales către cine pot fi acestea acordate. Legislația care reglementează acordarea acestor prime

Read more

19
Nov

Competența privind soluționarea acțiunii în contrafacere

Competența privind soluționarea acțiunii în contrafacere în cazul anunțurilor publicitare și ofertelor de vânzare   Protejarea drepturilor ce conferă utilizarea cu titlu exclusiv a unei mărci a reprezentat întotdeauna un punct de interes major pentru titularii acestor drepturi. Indiferent de tipul mărcii pe care îl avem în vedere, utilizarea exclusivă trebuie să aparțină doar titularului, nu și altor terți. În

Read more