Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

Articole

Învățat e omul care nu termină niciodată de învățat. - Lucian Blaga

În contextul provocărilor globale create de pandemie, una din măsurile impuse de necesitatea distanțării sociale, a fost posibilitatea de a munci de la distanță. Chiar dacă beneficiile aduse de telemuncă sunt incontestabile, nu putem trece cu vederea implicațiile fiscale pe care le poate avea plecarea telesalariaților (salariații care își desfășoară activitatea folosind tehnologia informaţiei şi...

Cei ce lucrează în sectorul cultural vor putea avea parte de multiple avantaje, prin obținerea statutului de Lucrător Cultural Profesionist. Pentru a dobândi statutul de Lucrător Cultural Profesionist este necesar ca cei interesați să solicite la registrul Lucrătorilor Culturali Profesioniști care urmează a fi înființat, înregistrarea ca Lucrător Cultural Profesionist. Pentru a le fi aprobată...

În practică, angajatorii doresc să păstreze salariații care prestează activitate de calitate și caută strategii ca aceștia să nu părăească locul de muncă pentru alte companii de pe piață. Unii angajatori se gândesc să stabilească prin contractele de muncă anumite clauze care să lege angajații de societatea lor, însă aceștia trebuie să aibă în vedere...

Regulamentul intern reprezintă un document foarte important pentru raporturile dintre angajator și angajat, alături de contractul individual de muncă și contractul colectiv de muncă. Spre deosebire de ultimele două contracte ce se negociază între părți, regulamentul intern este un act unilateral al angajatorului prin intermediul căruia acesta stabilește clauze esențiale în temeiul cărora își va...

Legea nr. 283/ 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/ 2003 – Codul Muncii aduce schimbări și în ceea ce privește programul individualizat de muncă al salariatului. Astfel, conform articolului 118 din Codul Muncii, cu modificările aduse de recenta lege, angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă pentru toți salariații, cu acordul sau la...

Ca urmare a celor doi ani în care pandemia a schimbat viețile tuturor, s-a extins fenomenul telemuncii, astfel că angajatorii au responsabilitatea de a se adapta noilor condiții. Nicio prevedere legală nu exclude posibilitatea ca, în timpul muncii de acasă, să se producă un eveniment care să fie încadrat drept accident de muncă. Întrucât Legea...