Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Articole

Învățat e omul care nu termină niciodată de învățat. - Lucian Blaga
Obligația de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Obligația de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului general privind protecția datelor nr. 679/2016 Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește  prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor...

Particularitățile obligației de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Particularitățile obligației de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul unui proces decizional automatizat, incluzând crearea de profiluri Art. 13 alin. (2) lit. f) din Regulementul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește  prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și...

Un “upgrade” al Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

La data de 25 mai 2017, Guvernul României a adoptat un proiect de lege care modifică şi completează Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, proiect ce transpune în legislaţia naţională Directiva nr. 2014/26/UE privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe şi acordarea de licenţe multiteritoriale pentru drepturile...

Înregistrarea dispozitivelor medicale pe teritoriul României

Într-un articol anterior intitulat “PUBLICITATEA PRIVIND DISPOZITIVELE MEDICALE ȘI PUNEREA ACESTORA PE PIAȚĂ” (Publicitatea dispozitivelor medicale) , menționam regulile generale aplicabile comercializării dispozitivelor medicale pe piaţa de profil din România, punând accentul pe înţelegerea noţiunii de „dispozitiv medical” astfel cum acesta se regăseşte în legislaţia europeană şi naţională. Mai menţionam în cadrul articolului anterior faptul...

Depozitul vamal

Depozitul vamal – consecințele neprevederii sale în contractul de transport internațional În cazul contractului de transport de bunuri, care de cele mai multe ori se încheie de către profesioniști, datorită rapidității și urgenței ce impune de obicei în practica transportul, convenția de transport se concretizează de cele mai multe ori în forma unei foi de...

Reguli privind comunicarea informațiilor “voluntare” pe ambalajul produselor alimentare

Un scop continuu al legiuitorului european și național este acela al protejării consumatorilor, în special raportat la consumul produselor alimentare ce pot pune în pericol chiar sănătatea acestora. În afara regulilor stricte previne producția, fabricarea, manipularea și depozitarea produselor alimentare, există numeroase alte prevederi imperative aplicabile comunicării comerciale pentru produsele alimentare. Această comunicare se realizează...

Forța juridică a preavizului în cazul demisiei salariatului

Demisia salariatului este definită de art. 81 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată – Codul Muncii: „Prin demisie se înțelege actul unilateral de voință a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz”. Astfel cum s-a apreciat în jurisprudență[1], demisia este o consecință a...

Publicitatea înșelătoare sancționată de către autoritățile competente

Noțiunea de „publicitate înșelătoare” are un înțeles foarte vast, fiind regăsită în numeroase acte normative. Această versatilitate a sa o face îndeosebi periculoasă pentru operatorii economici care urmăresc să atragă, uneori cu orice preț, publicul țintă. Printre definițiile noțiunii de „publicitate înșelătoare” putem enumera după cum urmează: 3 lit. b) din Legea nr. 158/2008 privind...

Formularea unei actiuni la Curtea de Justitie a Uniunii Europene

De la crearea sa, in 1952, misiunea Curtii de Justitie a Uniunii Europene este de a garanta „respectarea legii in interpretarea si aplicarea” tratatelor. In cadrul acestei misiuni, Curtea de Justitie a Uniunii Europene: controleaza legalitatea actelor institutiilor Uniunii Europene; se asigura ca statele membre isi indeplinesc obligatiile rezultate din tratate si interpreteaza dreptul Uniunii...

PUBLICITATEA PRIVIND DISPOZITIVELE MEDICALE

PUBLICITATEA PRIVIND DISPOZITIVELE MEDICALE SI PUNEREA ACESTORA PE PIATA – REGULI GENERALE Conform legislatiei aplicabile in Romania, in comunicarile privind dispozitivele medicale nu trebuie sa se precizeze nicio mentiune speciala (disclaimer), acestea fiind obligatorii doar in cazul medicamentelor si suplimentelor alimentare. Directiva 93/42/CEE din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale, transpusa in legislatia nationala prin...