Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Articole

Învățat e omul care nu termină niciodată de învățat. - Lucian Blaga
TRECEREA GRANIȚEI DE CĂTRE MINORII FĂRĂ PĂRINȚI

Autoritățile române asigură respectarea principiului unității familiei, în conformitate cu prevederile legii. Minorul neînsoţit este minorul, cetăţean străin sau apatrid, care intră pe teritoriul României neînsoţit de părinţi sau de o persoană majoră care să fie responsabilă pentru acesta potrivit legii române şi nu este luat efectiv în îngrijire de o astfel de persoană, precum...

Dobândirea statutului de refugiat în România

Dobândirea statutului de refugiat în România Drepturi și obligații Beneficiar al protecției internaționale este cetățeanul străin sau apatridul căruia i s-a recunoscut statutul de refugiat sau i s-a acordat protecția subsidiară, în condițiile legii. Autoritățile competente asigură accesul la procedura de azil, oricărui cetățean străin sau apatrid, aflat pe teritoriul României ori la frontieră, din...

Metode de urgentare a solutionării cererilor pentru obținerea cetățeniei române

Cetățenia română este legătura și apartenența unei persoane fizice la statul român, dobândirea acesteia fiind facută prin naștere, prin adopție sau la cerere. În perioada 2010-2022, Autoritatea Națională pentru Cetățenie a înregistrat peste 935.000 de cereri privind cetățenia română, fiind aprobate sau respinse prin ordin al Președintelui ANC peste 792.000 de cereri. Potrivit raportului de...

Înregistrarea rezidenței pentru cetățenii Uniunii Europene

Cetățenii unui stat din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau Confederația Elvețiană care doresc să locuiască pentru o perioadă mai mare de 3 luni pe teritoriul României trebuie să își înregistreze rezidența la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din Județul în care urmează să locuiască. Pentru acestea vor putea fi emise documente precum:...

Modificări aduse prin Ordonanța nr. 3 din 25 august 2021 în domeniul achizițiilor publice

Modificări aduse prin Ordonanța nr. 3 din 25 august 2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice   Ordonanța 3 din 25.08.2021 aduce o serie de modificări în domeniul achizițiilor publice, principalele dintre acestea vizând: Redefinirea termenului de subcontractant/subantreprenor – ca fiind orice operator economic care nu este parte a unui...

Modificări aduse prin Instrucțiunea nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică

Modificări aduse prin  Instrucțiunea nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru   Datorită unor interpretări diferite asupra unor prevederi ale legislației speciale în materia achizițiilor publice/sectoriale privind modificarea contractelor, dar și a anumitor interpretări formulate de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene[1], legiuitorul român a fost nevoit să adopte o...

Viza de lungă ședere pentru reîntregirea familiei

Pot cere viza de lungă ședere pentru reîntregirea familiei, sponsorul, posesor al unui permis de ședere temporară valabil pentru o perioadă de un an, al unei Cărți albastre UE, al unui permis ICT, al unui permis mobile ICT, al unui permis de ședere pe termen lung sau beneficiar al statutului de refugiat ori al protecției...

Viza în scop de muncă pentru cetățenii străini

În vederea obținerii unei vize în scop de muncă sunt necesari mai mulți pași, unul dintre aceștia fiind încadrarea în muncă în una dintre categoriile de lucrători: Încadrarea străinilor ca lucrători permanenți: Încadrarea în muncă a cetățenilor străini se poate face prin încheierea unui contract individual de muncă cu normă întreagă pe durata determinată sau...

Criptomonedele și impozitarea profitului obținut

Ce sunt criptomonedele? Criptomonedă sau criptovalută (din engleză CryptoCurrency) este un tip de monedă digitală, virtuală, o monedă surogat, nebancară, folosită ca mijloc de plată, Denumirea de criptomonedă indică faptul că acest mijloc de plată utilizează criptografia și este descentralizat pentru a controla tranzacțiile și preveni dubla cheltuială, o problemă curentă pentru valutele digitale Este...

Impreviziunea și forța majora

Este considerat că un contract valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante. Așadar contractul este guvernat de principiul forței obligatorii (art. 1270 Cod Civil), impunându-se părților precum legea. Mai mult, chiar dacă prestațiile au devenit mai oneroase, fie datorită creșterii costurilor executării  propriilor obligații, fie datorită  scăderii valorii contraprestației, părțile sunt ținute să...