Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Cazierul comercial

Cazierul comercial a fost introdus în legislația de protecția consumatorilor din România în mai anul acesta, printr-o ordonanță de urgență, iar din data de 14 septembrie 2022 este oficial detaliat printr-un ordinul nr. 584/ 2022 ANPC. Conform ordonanței, implementarea cazierului ar trebui să fie efectuată până în noiembrie, cel târziu.

Prin OUG nr. 58/ 2022 s-au modificat trei acte normative în materia drepturilor consumatorilor și obligațiile pe care le au  profesioniștii față de aceștia. Ordonanța introduce amenzi mai mari pentru includerea clauzelor abuzive în contracte, amenzi ce le revin comercianților ce utilizează și se folosesc de recenzii false și neverificate, totodată, aceasta cuprinde și anumite remedii pentru consumatori.

OUG nr. 58/ 2022 a implementat o idee nouă și anume, cazierul comercial. Acesta este o fișă de evidență sau mai precis un document, în care ANPC va trece faptele și sancțiunile aplicate profesioniștilor și vor rămâne inserate acolo, pentru o perioadă de 3 ani de la întocmirea acestuia. Desigur, nu se include și situația în care sancțiunea este contestată iar profesionistul obține câștig de cauză.

Art. V. (1) Pentru încălcările în mod repetat ale drepturilor consumatorilor, operatorii economici sancţionaţi pentru abaterile din domeniul protecţiei consumatorilor vor fi consemnaţi în cazier comercial pentru o perioadă de 3 ani de la întocmirii documentului de control. Anularea documentului de control de către instanţa de judecată conduce la radierea sancţiunii din cadrul cazierului comercial.

(2) Datele cuprinse în cazierul comercial vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(3) Implementarea şi instrucţiunile referitoare la cazierul comercial se realizează de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4) Cazierul comercial reprezintă fişa de evidenţă în care Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor consemnează faptele/ şi sancţiunile aplicate operatorilor economici prin documentele de control”, este precizat în OUG nr. 58/2022.

Scopul înscrierii într-un cazier al faptelor și sancțiunilor aplicate de inspectorii ANPC este reprezentat de cunoașterea sancțiunii ce se va impune la următorul control unde se constată anumite probleme, desigur existând posibilitatea să fie identice cu cele anterioare.

Datele din cazier vor putea fi comunicate organelor penale, instanței de judecată, iar orice operator va putea cere un extras din cazierul său – dar nu și din al altora.

Cazierul comercial cuprinde următoarele date:

 1. structura din cadrul Autorității care a încheiat documentul de control;
 2. datele de identificare ale comisarului ce introduce datele: numele și prenumele, precum și numărul legitimației;
 3. denumirea operatorului economic/profesionistului, cu indicarea tuturor datelor de identificare, adresa sediului social, adresa punctului de lucru;
 4. seria/numărul și data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenției;
 5. numărul și data ordinului sau deciziei emise în baza procesului-verbal de constatare a contravenției;
 6. descrierea abaterii;
 7. indicarea actului normativ încălcat/articolului/alineatului/literei;
 8. sancțiunea aplicată, cu indicarea actului normativ/articolului/alineatului/literei, a cuantumului și, dacă este cazul, cu precizarea minimului aplicat în cazul în care actul normativ permite aplicarea minimului;
 9. indicarea măsurilor dispuse;
 10. indicarea sancțiunilor complementare;
 11. instanța și numărul de dosar, în cazul în care procesulverbal de constatare a contravenției, ordinul sau decizia a fost contestată;
 12. data radierii;
 13. alte menț

Avocat Ana Maria Nistor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *