Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

CCIB emite certificate de avizare a existenţei cazurilor de forţă majoră

Poate constitui caz de forță majoră pandemia Covid-19?

Aceasta este întrebarea care a planat în mediul de afaceri în ultima perioadă, în contextul declarării de către Organizația Mondială a Sănătății a focarului drept pandemie.

Potrivit art. 1351 alin. (2) din Codul Civil, forța majoră reprezintă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

Mai mult, art. art. 1351 alin. (1) din Codul Civil stabilește că, ”dacă legea nu prevede altfel sau părțile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forță majoră sau de caz fortuit.”

 

În aceste condiții, putem califica situația actuală drept forță majoră?

Potrivit comunicatului de presă publicat în data de 16.03.2020, Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, a anunțat că va emite certificate de avizare a existenței cazurilor de forță majoră.

Pentru a veni în sprijinul întregii comunităţi de afaceri, al firmelor membre, dar şi al celor nemembre ale CCIB, pentru a contribui la menținerea unor bune relații contractuale prin evitarea unor situații conflictuale între partenerii de afaceri, generate de situația epidemiologică actuală şi la reducerea, pe cât posibil, a efectelor măsurilor restrictive necesare pentru a limita răspândirea infectării în masă cu SARS-CoV-2, informăm că echipa CCIB tratează cu maximă celeritate toate cererile înregistrate sau în curs de înregistrare cu privire la emiterea de certificate privind avizarea existenței unui caz de forță majoră ca urmare a efectelor crizei coronavirusului şi influenta pe care o are acest eveniment asupra îndeplinirii obligațiilor contractuale care au devenit imposibil de executat în aceste condiții.

 

 In acest context, CCIB a hotărât să acorde firmelor nemembre o reducere de 15% aplicată la taxa de eliberare a certificatelor de forţă majoră. Reamintim, de asemenea, că firmele membre ale CCIB beneficiază de o reducere de până la 50%, în funcţie de nivelul de cotizaţie ales.

 

La solicitarea scrisă a companiilor, Camera de Comerţ şi Industrie a României avizează existenţa cazului de forţă majoră.

Cererea va cuprinde prezentarea situației de fapt, în mod detaliat, precum și a repercusiunilor în relaţia cu partenerul contractual şi argumentarea juridică potrivit căreia evenimentul invocat reprezintă forţă majoră.

Este important de menționat că avizul de existenţă a cazului de forţă majoră se emite în baza documentelor doveditoare depuse exclusiv de solicitant.

 

În acest sens, dosarul va cuprinde în mod necesar:

  • cererea de emitere a avizului, semnată de reprezentantul legal;
  • copie a contractului afectat de evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forţă majoră;
  • atestări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, de la caz la caz (altele decât Camera de Comerţ şi Industrie a României), privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului;
  • notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale.

 

Documentele se prezintă în original sau în copie certificată de solicitant. Solicitantul îşi asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate odată cu solicitarea adresată Camerei de Comerţ şi Industrie a României de avizare a evenimentului de forţă majoră.

Tariful pentru o astfel de solicitare este de 500 EUR (în lei, la cursul BNR din ziua plăţii) + TVA, la care se adaugă reducerile aferente.

Desigur, acest certificat nu produce efectele juridice dorite în situația în care părțile au pevăzut expres în contract că forța majoră nu înlătură răspunderea părților.

 

Avocat Cătălina Nichita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *