Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Ce semnificație are începerea recensământului pentru angajat și pentru angajator?

De la începutul lunii februarie, a început Recensământul Populației și Locuințelor din România.

Etapa premergătoare a acestui proces debutează cu preluarea datelor din surse administrative, pentru a se observa populația țării prezență în bazele de date ale statului.

 Însă etapa care interesează cu adevărat atât angajatul, cât și angajatorul este cea a autorecenzării.

Practic, prima etapă, autorecenzarea, va începe din data de 14 martie.

De la această dată salariatul are dreptul de a solicita o zi liberă plătită angajatorului, iar cel din urmă are obligația de a o acorda. Este o situație similară unei alteia recent întâlnită în zilele contemporane, luând în considerare ziua liberă acordată pentru vaccinarea împotriva virusului SarsCov2. Astfel, salariatul și angajatorul se vor pune de acord în privința zilei libere care urmează a fi primită. Însă, în cazul în care din diferite motive, ziua liberă nu poate fi acordată pe parcursul a 12 luni, salariatul nu va putea solicita compensarea zilei libere în bani.

De asemenea, salariatul nu poate invoca parcurgerea procedurii pentru mai mulți membri ai familiei/ persoane apropiate în vederea obținerii mai multor zile libere. Această zi este personală, se acordă numai o dată pentru fiecare subiect.

Un alt aspect important pentru ambele părți, este procedura prin care autorecenzarea se va desfășura, dar și cum va putea fi dovedită. Astfel, articolul 49 din OUG 19/2020 clarifică modul în care dovada poate fi obținută: prin generarea de către site-ul unde se va face acest lucru a unui cod de confirmare a încheierii cu success a autorecenzării.

Pentru a obține ziua liberă, salariatul are îndatorirea de a completa formularul înainte de acordarea acesteia, și nu după. Prezentarea dovezii autorecenzării duce către accesul la aceasta zi liberă, într-un termen de 12 luni de la data realizării cu success a procedurii, astfel cum menționează art. 49 alin. 3 al Ordonanței mai sus-menționate “Angajatorii persoanelor care fac dovada autorecenzării on-line au obligația de a le acorda acestora ziua liberă, plătită, prevăzută la alin. (1), la o data stabilită de comun acord cu persoanele îndreptățite. Ziua liberă plătită se acorda în termen de maximum 12 luni de la data realizării cu succes a autorecenzării”.

În acest sens, concluzionăm că importantă este data la care angajatului i-a fost generat codul, și nu data la care a solicitat angajatorului ziua liberă.

Există însă și un termen limită în care se poate efectua autorecenzarea, și anume luna mai. În acest caz, fiind menționată numai ultima lună disponibilă parcurgerii acestei proceduri, înțelegem faptul că ultima zi a lunii mai este cea care ne situează încă în termenul de valabilitate.

Deși Codul Civil prevede ca termen general de prescripție termenul de 3 ani de la data nașterii dreptului, în acest caz se derogă de la regulă, dreptul salariatului de a solicita acordarea zilei libere prescriindu-se în termen de 12 luni de la data la care salariatul a intrat în posesia codului generat de site-ul recensământului.

Avocat Diana Dulamă

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *