Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleMarch 4, 20240

Cererea de chemare în garanție în procesul civil

Procedurile judiciare au o varietate diversă, nu de puține ori existând posibilitatea ca una dintre părți să poată să se îndrepte cu o cerere separată în garanție sau în despăgubiri, dar strâns legată de obiectul litigiului, împotriva unei terțe persoane.

Pentru a evita soluționarea separată a acestei cereri, dar și pentru a asigura o interpretare unitară a probatoriului administrat într-o cauză, legea procesuală reglementează instituția chemării în garanție. Astfel, partea interesată dintr-un proces civil poate să cheme în garanție o terță persoană împotriva căreia s-ar putea îndrepta ulterior finalizării litigiului inițial, primar.

Cererea de chemare în garanție va fi făcută în forma prevăzută pentru cererea de chemare în judecată și se va depune cel mai târziu până la terminarea cercetării procesului în fața primei instanțe de către reclamant sau intervenientul principal sau odată cu depunerea întâmpinării de către pârât. Aceasta va fi comunicată celui chemat în garanție, împreună cu copii de pe cererea de chemare în judecată, întâmpinare și de pe înscrisurile de la dosar.

Chematul are dreptul de a formula întâmpinare în termenul judiciar stabilit de instanța de judecată și are posibilitatea de a formula, la rândul său, o cerere de chemare în garanție împotriva unui alt terț. Cererea este supusă procedurii admisibilității în principiu, chematul în garanție devenind parte în proces numai după admiterea în principiu a cererii de chemare în garanție.

Chematul în garanție va prelua procedura în stadiul în care se află, dar va putea solicita administrarea de probe. Cererea de chemare în garanție se judecă odată cu cererea principală, dar dacă judecarea celei din urmă este întârziată, instanța poate dispune disjungerea ei care va fi suspendată până la soluționarea cererii principale. Drepturile procesuale ale părților trebuie utilizate în mod oportun, societatea noastră având o echipă cu vastă experiență în soluționarea litigiilor care presupun și formularea unei cereri de chemare în garanție, astfel că vă putem asista în orice demers judiciar.

Pentru mai multe informații sau orice întrebări suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați:

➡ Telefon: (+4) 031 426 0745
📧 Email: office@grecupartners.ro

Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a oferi suportul nostru legal la toate situațiile dumneavoastră.
Așteptăm cu nerăbdare să discutăm cu dumneavoastră.

Avocat Daniel Pavelescu

Versiunea în engleză și spaniolă a acestui articol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *