Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745
ArticoleAv. Felicia VoicuSeptember 20, 20210

Cerințe privind conformitatea produselor introduse pe piața UE

Înainte ca un produs să poată fi comercializat într-o țară din UE, trebuie să existe certitudinea  faptului că acesta respectă normele care se aplică în țara respectivă și pe teritoriul Uniunii. Odată aprobat spre vânzare într-o țară, produsul poate fi, în principiu, comercializat oriunde în UE. În practică, însă, deși cu titlu de excepție, statele membre ale UE își păstrează dreptul, în anumite cazuri, de a restricționa accesul pe piața lor pentru produsele deja vândute în altă țară din UE.

În fiecare etapă a procesului de introducere pe piață a unui produs trebuie respectate diverse norme în ceea ce privește: planificarea, fabricarea, importul (pentru produsele fabricate în afara UE), distribuția și vânzarea către consumatorii sau utilizatorii finali. Toți acești parametri sunt subsumați noțiunii de cerințe referitoare la produs.

Legislația UE stabilește o serie de cerințe esențiale pentru a se asigura că produsele comercializate în UE respectă standarde ridicate de protecție a sănătății, siguranței și mediului. Aceste cerințe pot viza: produsul propriu-zis (inflamabilitate, proprietăți electrice, igienă etc.); procesul de fabricare a produsului; performanța produsului (de ex., eficiența energetică).

În majoritatea cazurilor, legislația definește rezultatele care trebuie obținute sau pericolele care trebuie eliminate, dar nu indică si soluții tehnice. În astfel de cazuri, standardele armonizate pot ajuta în demonstrarea certitudinii că produsele respective sunt conforme cu legislația aplicabilă. Noțiunea de standarde armonizate cuprinde o categorie specifică a standardelor europene, elaborate de un organism european de standardizare ca urmare a unei cereri (a acordării unui „mandat”) din partea Comisiei Europene.  Aproximativ 20 % din toate standardele europene au fost elaborate ca urmare a unei cereri de standardizare formulate de Comisia Europeană.

Standardele armonizate pot fi folosite pentru a demonstra că produsele sau serviciile se conformează cerințelor tehnice prevăzute de legislația UE relevantă. Astfel, deși utilizarea standardelor armonizate este de obicei voluntară, acestea reprezintă un real punct de sprijin întrucât stabilesc specificațiile tehnice considerate a fi adecvate sau suficiente pentru conformarea la cerințele tehnice prevăzute de legislația UE.

Trebuie reținut, însă, un aspect important: în prezent, utilizarea standardelor armonizate este opțională, iar producătorii sau furnizorii de servicii pot utiliza alte soluții tehnice pentru a îndeplini cerințele legale referitoare la conformitatea produselor.

Pentru a afla care sunt cerințele referitoare la produse, poate fi consultată baza de date a Serviciului de asistență pentru comerț. Această bază de date a Serviciului de asistență pentru comerț oferă informații despre: normele și reglementările referitoare la produse; autoritățile competente care pot fi contactate pentru informații despre cerințele specifice referitoare la produse; cotele de TVA și accizele aplicabile produselor, în țara UE în care acestea urmează să fie comercializate.

Există norme privind produsele care nu sunt armonizate la nivelul Uniunii, ceea ce înseamnă că specificațiile ar putea fi diferite de la o țară UE la alta. În astfel de cazuri, trebuie să fie  respectate doar normele aplicabile în țara din UE în care urmează să se comercializeze produsul.

Regula este cea conform căreia, dacă produsele respectă cerințele din țara de proveniență (membră UE), alte țări din UE nu pot să interzică punerea pe piață a produselor, să oblige persoana responsabilă să procedeze la modificarea produselor ori să ceară efectuarea de teste suplimentare, decât dacă se poate dovedi că produsele nu îndeplinesc cerințele tehnice și de calitate din țara de proveniență și nu oferă un nivel similar de siguranță. Acesta este principiul recunoașterii reciproce, unul dintre principiile fundamentale care se aplică în domeniul liberei circulații a mărfurilor (consacrat prin Regulamentul (UE) 2019/515 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru).

Avocat Felicia Voicu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *