Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleOctober 19, 20230

Cesiunea de părți sociale

Cesiunea de părți sociale presupune cedarea unor părți sociale deținute de către un asociat, persoană fizică ori persoană juridică, unui alt asociat ori unei persoane din afara societății care devine astfel asociat în firmă.

Asociatul care cedează părți sociale are calitatea de cedent, în vreme ce persoana care le preia are calitatea de cesionar.

Tipuri de cesiune de părți sociale
 1. Raportat la numărul de părți sociale cedate:
 • cesiune totală de părți sociale (este cedata întreaga societate)
 • parțială (este cedată doar o parte dintre părțile sociale deținute)
 1. Raportat la relația pe care cesionarul o are cu societatea:
 • cesiune internă (părțile sociale sunt cedate către un asociat existent în societate)
 • cesiune externă (părțile sociale sunt preluate de către o persoană din afara societății, care astfel devine asociat nou în cadrul societății).

Cesiunea de părți sociale este o procedură pe care societățile o pot aplica atunci când un asociat dorește să iasă din societate ori când se dorește ca altă o persoană să intre în societate, dar fără să aducă aport la capitalul social. Astfel, asociații existenți îi cedează o parte din părțile lor sociale.

Cesiunea de părți sociale implică atât încheierea unui contract de cesiune între persoana care cedează părțile sociale și persoana care le preia, cât și adoptarea unei hotărâri a asociaților care să permită efectuarea acestei operațiuni. Procedura de înregistrare a modificării trebuie urmată în fata Oficiului Registrului Comerțului și se poate desfășura atât online cât și offline.

Pentru a înregistra cesiunea de părți sociale sunt necesare următoarele documente, solicitate de ONRC:

 • cererea de înregistrare;
 • hotărârea adunării generale a asociaților/decizia asociatului unic;
 • actul constitutiv actualizat, în original;
 • actele de identitate ale persoanelor fizice (în copie certificată de parte) ori de pe certificatele de înregistrare ale persoanelor juridice care dobândesc calitatea de asociați;
 • declarația privind beneficiarii reali actualizată;
 • declarațiile pe proprie răspundere ale asociaților care intră în societate.

Pentru mai multe informații sau orice întrebări suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați:

➡ Telefon: (+4) 031 426 0745
📧 Email: office@grecupartners.ro

Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a oferi suportul nostru legal la toate situațiile dumneavoastră.
Așteptăm cu nerăbdare să discutăm cu dumneavoastră.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!