Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleFebruary 29, 20240

Clauza penală – ce este și pe cine avantajează

Clauza penală este mecanismul pus la dispoziția creditorului unei obligații în temeiul art. 1538 Cod Civil:

1.538. – (1) Clauza penală este aceea prin care părţile stipulează că debitorul se obligă la o anumită prestaţie în cazul neexecutării obligaţiei principale.

(2) În caz de neexecutare, creditorul poate cere fie executarea silită în natură a obligaţiei principale, fie clauza penală.”

Astfel, în cazul apariției unui conflict cu privire la executarea contractului, creditorul evită evaluarea judiciară a daunelor interese. În lipsa unei astfel de clauze, instanța de judecată este cea care stabilește întinderea daunelor-interese respectand principiul reparării integrale a prejudiciului în scopul repunerii creditorului în situaţia în care s-ar afla dacă debitorul ar fi executat întocmai prestaţiile la care s-a îndatorat. Debitorul e astfel obligat să plătească despăgubiri creditorului în limita prejudiciului cauzat.

Clauza penală însă permite creditorului să stabilească prin contract valoarea sumei pe care debitorul o plătește ca urmare unei eventuale neexecutări a obligațiilor.

Regula în această materie este că instanța nu poate interveni asupra valorii clauzei. Există însă cateva excepții:

  • Dacă obligația principală a fost executată în parte și a profitat creditorului: neexecutarea totală, chiar dacă este cu mult peste prejudiciul real, nu lasă instanțele să modifice cuantumul datorat de către debitor. Acestea pot interveni însă în cazurile de executare parțială.
  • Penalitatea este vădit excesivă față de prejudiciul ce putea fi prevăzut de părți la încheierea contractului (caz în care ar putea fi considerată clauză abuzivă).

Clauza penală devine exigibilă cand sunt întrunite condițiile răspunderii contractuale a debitorului:

  • existența unei fapte ilicite care constă în nerespectarea obligației (neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a acesteia);
  • existența unui prejudiciu;
  • raportul de cauzalitate între faptă și prejudiciu;
  • vinovăția debitorului.

Creditorul, în caz de neesecutare culpabilă debitorului, are opțiunea de a apela la oricare dintre următoarele mecanisme, dacă a introdus o clauză penală în contract:

  • Executarea silită în natură;
  • Rezoluțiune/reziliere și executarea clauzei penale.

De menționat este totuși faptul că această clauză depinde de existența contractului. Nulitatea obligației principale stipulate în contract va atrage automat și nulitatea clauzei. Însă dacă contractul încetează prin rezoluțiune/reziliere, clauza penală nu se va stinge dacă a fost prevăzută ca remediu pentru neexecutare.

Pentru mai multe informații sau orice întrebări suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați:

➡ Telefon: (+4) 031 426 0745
📧 Email: office@grecupartners.ro

Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a oferi suportul nostru legal la toate situațiile dumneavoastră.
Așteptăm cu nerăbdare să discutăm cu dumneavoastră.

Denisa Croitoru

Versiunea în engleză și spaniolă a acestui articol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *