Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Concediul medical în interiorul perioadei de probă

Concediul medical în interiorul perioadei de probă. Poate înceta în mod legal contractul de muncă?

 

Perioada de probă stipulată în cuprinsul unui contract individual de muncă reprezintă acea perioadă de timp în care salariatului îi sunt verificate aptitudinile și care, de regulă, este fie de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție, fie de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcțiile de conducere.

Pentru a fi aplicabile aceste dispoziții, este necesar ca în contractul individual de muncă sa fie inserată o clauză care să reglementeze perioada de probă pentru respectivul salariat, durata perioadei de probă a acestuia și mențiunea că pe durata perioadei de probă, salariatul beneficiază de toate drepturile și are toate obligațiile prevăzute în legislația muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum și în contractul individual de muncă.

Pe lângă posibilitatea pe care inserarea unei clauze privind perioada de probă o oferă angajatorului de a verifica aptitudinile salariatului și dacă acesta se potrivește locului de muncă, se naște, în beneficiul ambelor părți, și posibilitatea încetării contractului individual de muncă, fie din inițiativa angajatorului, fie din inițiativa salariatului, fără motivare și fără a mai exista o perioadă de preaviz, fie pe durata perioadei de probă, fie la sfârșitul acesteia.

 

Ținând cont de faptul că pe durata perioadei de probă, salariatul beneficiază de toate drepturile prevăzute în legislația muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum și în contractul individual de muncă, discutăm inclusiv de dreptul salariatului de a beneficia de concediu medical, în cadrul perioadei de probă.

Totuși, facilitatea pe care legiuitorul o oferă de a înceta oricând contractul individual de muncă, în interiorul perioadei de probă nu poate fi aplicată în timpul în care salariatul se află în concediu medical.

Raționamentul este unul simplu: În timpul perioadei de probă, discutăm de un contract individual de muncă valabil încheiat între părți, care își produce efectele cu privire la executarea drepturilor și obligațiilor de fiecare parte. Atunci când contractul individual de muncă este suspendat (de pildă, pe durata concediului medical),  sunt de asemenea suspendate toate termenele privind încheierea, executarea, modificarea și încetarea lui, inclusiv cel prevăzut pentru perioada de probă.

În aceste condiții, după reluarea activității, adică din momentul în care salariatul se întoarce din concediul medical și contractul este repus în executare, va reîncepe să curgă termenul prevăzut pentru perioada de probă, iar contractul va putea înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la inițiativa oricăreia dintre părți, fără a fi necesară motivarea acesteia.

Mai exact, salariatul care, deși se află în perioada de probă, este în concediu medical, nu poate fi notificat privind încetarea raportului de muncă și nici nu poate, la rândul său, să beneficieze de dreptul de a notifica angajatorul că intenționează să înceteze raportul de muncă, ambii având obligația de a aștepta momentul în care reîncepe executarea contractului, respectiv revenirea la muncă a angajatului.

În cazul în care angajatorul îl notifică pe salariat în timpul în care acesta este în concediu medical, notificarea nu poate produce efecte juridice, iar salariatul al cărui contract a încetat astfel poate sesiza instanța competentă, în termen de 45 de zile calendaristice de la data la care a luat cunoștință de măsura dispusă.

Ca o scurtă paranteză, reamintim de faptul că angajatorii care nu plătesc indemnizațiile concediilor medicale, deși salariații care le prezintă au acest drept, riscă amenzi cuprinse între 3.500 și 6.000 leidacă luăm în calcul sesizarea casei de asigurări de sănătate, iar în cazul unui litigiu ce are ca obiect modul de calcul și de plată a indemnizațiilor, angajatorul poate fi obligat și la plata de daune-interese.

 

Avocat Elena Manea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *