Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Condiţii de prelungire a dreptului de şedere temporară

Străinilor care au intrat în România în baza unei vize de lungă şedere, precum şi celor care sunt exceptaţi de la obligativitatea obţinerii vizei de lungă şedere li se poate prelungi dreptul de şedere temporară de către Oficiul Român pentru Imigrări sau de formaţiunile sale teritoriale, în condiţiile prevăzute de Lege.

Dreptul de şedere temporară în România se poate prelungi succesiv pentru perioade de până la un an, numai dacă:

a) sunt îndeplinite în continuare condiţiile cu privire la intrarea în România;

b) nu sunt semnalaţi de autorităţile competente că prezintă un pericol pentru apărarea şi securitatea naţională ori sănătatea publică;

c) nu a intervenit, pe perioada şederii în România, vreunul dintre motivele de nepermitere a intrării;

d) posedă document de călătorie valabil;

e) solicită prelungirea dreptului de şedere pentru acelaşi scop pentru care i s-a acordat viza de lungă şedere sau i s-a prelungit dreptul de şedere în baza căruia se află pe teritoriul României;

f) a respectat anterior scopul pentru care i s-a aprobat şederea în România;

g) face dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit şi locuieşte efectiv la adresa la care declară că are reşedinţa pe teritoriul României.

În cazul străinilor care beneficiază de un drept de şedere pentru reîntregirea familiei, dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit se poate face de către sponsorul sau cetăţeanul român ai cărui membri de familie sunt şi cu care aceştia locuiesc efectiv.

h) prezintă dovada asigurării sociale de sănătate. La prima prelungire a dreptului de şedere, străinii pot prezenta o asigurare de sănătate pentru toate riscurile acoperite în mod obişnuit pentru cetăţenii români;

i) prezintă dovada achitării taxelor aferente prelungirii dreptului de şedere şi a costului documentului ce se emite în acest scop;

j) sunt îndeplinite condiţiile generale precum şi condiţiile speciale de prelungire a dreptului de şedere în funcţie de scopul pentru care este solicitată aceasta.

Totodata străinii sunt obligaţi ca, la expirarea valabilităţii documentelor să întreprindă demersurile necesare prelungirii valabilităţii sau reînnoirii acestora.

Cu toate acestea, prelungirea dreptului de şedere temporară se poate acorda şi pentru perioade mai mari de un an.

Mai trebuie mentionat ca străinilor a căror şedere pe teritoriul României este în interesul statului român li se prelungeşte dreptul de şedere temporară, la solicitarea expresă a Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului sau autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate adresată Inspectoratului General pentru Imigrări, dacă nu prezintă pericol pentru ordinea publică ori securitatea naţională.

 

Avocat Cristian Badea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!