Contencios administrativ

Ca principiu de drept, a fost instituita prezumtia legalitatii actelor care emana de la autoritati, fie ele administrative sau nu.

In realitate insa lucrurile nu stau tot timpul astfel, iar pagubitii sunt entitatile de buna-credinta care nu de putine ori sunt sanctionate contraventional fie fara drept, fie cu gresita aplicare a legii, fara o analiza corespunzatoare a situatiei de fapt in care se gasesc.

Echipa de avocati Grecu&Asociatii intelege provocarile pe care le intampina clientii nostri in situatiile limita in care termenele de contestatie sunt prevazute limititiv de lege, iar timpul de actiune trebuie folosit cu maxima eficienta si aplicare pe problema administrativa.

Potrivit unei modificari legislative recente, in materia contenciosului administrativ, daca in urma admiterii unei actiuni impotriva unei autoritati publice, executarea hotararii definitive nu se face de bunavoie in cel mult 30 de zile de la data ramanerii definitive a acesteia, se va recurge la procedura executarii silite. La cererea creditorului, instanta de executare aplica persoanei obligate, conducatorului autoritatii, o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie, pe zi de intarziere, care se face venit la bugetul de stat si acorda reclamantului penalitati in conditiile art. 906 din Noul cod de procedura civila. (Art. 20 Legea 554/2004 a contenciosului administrativ – republicata).

Know-how-ul avocatilor Grecu& Asociatii va fi aplicat pe fiecare situatie in parte, venind in intampinarea clientilor nostri colaborand in urmatoarele domenii:

 1. Plangeri prealabile in fata autoritatilor pentru indeplinirea procedurilor obligatorii;
 2. Plangeri impotriva proceselor-verbale de constatare a contraventiei cu solicitarea aplicarii masurii suspendarii pana la solutionare;
 3. Consultanta si asistenta in fata instantelor de judecata competente;
 4. Cereri de chemare in judecata pentru anulare acte administrative de la autoritati;
 5. Cereri intemeiate pe Legea 554/2004 a contenciosului administrativ;
 6. Actiuni in anularea deciziilor de impunere emise in mod gresit de autoritati;
 7. Asistenta in faza de executare silita a hotararilor judecatoresti pana la solutionare;

Cadrul juridic legislativ este reprezentat de:

 • Legea 554/2004 a contenciosului administrativ
 • Ordonanta 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;
 • Ordonanta 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (Codul rutier);
 • Codul de procedura fiscala aprobat de Legea 207/2015;
 • Noul cod de procedura civila.