Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Contestația la tabelul preliminar în procedura insolvenței

Ulterior deschiderii procedurii de insolvență și transmiterii de către administratorul judiciar a notificării privind deschiderea procedurii insolvenței către creditori, aceștia din urmă au dreptul de a formula o cerere de admitere a creanței la masa credală a debitorului.

Astfel, toate creanțele deținute împotriva debitorului pot fi recuperate sau, cel puțin, solicitate în procedura colectivă de insolvență, orice altă procedură judiciară sau extrajudiciară fiind suspendată de drept.

După analizarea cererilor de admitere a creanței, administratorul judiciar va întocmi și publica în Buletinul Procedurilor de Insolvență tabelul preliminar al creanțelor.

Odată cu publicarea tabelului în BPI, administratorul judiciar va trimite imediat notificări creditorilor ale căror creanțe sau drepturi de preferință au fost trecute parțial în tabelul preliminar sau au fost înlăturate, precizând motivele care au stat la baza acestor decizii.
Acești creditori au dreptul de a contesta tabelul preliminar, în sensul că supun judecătorului sindic spre analiză decizia administratorului judiciar de a nu înscrie sau de a înscrie parțial creanța acestora în tabelul preliminar.

Creanțele trecute sau, după caz, netrecute în tabelul preliminar pot fi contestate de către debitor, creditori sau orice persoană interesată, într-un termen de 7 zile de la data publicării în BPI a tabelului preliminar.

Contestația va fi însoțită de taxa judiciară de timbru și de toate înscrisurile de care partea înțelege să se folosească în dovedirea susținerilor sale. Aceasta trebuie comunicată, cu confirmare de primire, administratorului judiciar, creditorului a cărui creanță se contestă și administratorului special, dacă acesta a fost desemnat.
Procedura insolvenței și, mai ales, contestarea tabelului preliminar au multe particularități, astfel încât societatea noastră vă poate însoți și facilita acest demers juridic.

Pentru mai multe informații sau orice întrebări suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați:

➡ Telefon: (+4) 031 426 0745
📧 Email: office@grecupartners.ro

Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a oferi suportul nostru legal la toate situațiile dumneavoastră.
Așteptăm cu nerăbdare să discutăm cu dumneavoastră.

Avocat Daniel Pavelescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *