Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745

CONTRACTUL DE COMISION

Contractul de comision este definit de Codul civil ca fiind mandatul care are ca obiect achiziţionarea sau vânzarea de bunuri ori prestarea de servicii pe seama comitentului şi în numele comisionarului, care acţionează cu titlu profesional, în schimbul unei remuneraţii numite comision.

Comitentul este partea ce încredințează un mandat unei alte părți, numită comisionar în vederea achiziționării sau vânzării de bunuri ori prestarea de servicii pe seama sa, dar în numele comisionarului.

Codul civil instituie cerinţa potrivit căreia comisionarul acţionează cu titlu profesional, ceea ce înseamnă că activitatea comisionarului este organizată sub forma unei întreprinderi.

Este de precizat faptul că in practică antreprenorii se gasesc de multe ori în situația în care au nevoie de clarificări referitoare la tipul de contract pe care să il utilizeze în desfășurarea și conducerea business-ului, astfel încât să se plieze pe obiectivele și așteptările colaborării. Din acest motiv, există și riscul de confuzie în ceea ce privește obligațiile asumate prin încheierea unui contract, mai ales atunci cand este vorba de contracte denumite diferit dar care instituie obligații asemănătoare. Astfel, nu puține au fost situațiile în care antreprenorii au încheiat contracte precum contractul de comision, de agenție sau de intermediere, iar în realitatea, acestia doreau să iși asume alte obligații față de cele prevăzute în contractele menționate.

În acest sens, efectele juridice ale contractului de comision ţin de structura acestui contract, în temeiul căruia comisionarul încheie acte juridice în nume propriu, dar pe seama comitentului. De aceea, contractul de comision generează efecte juridice atât între comitent şi comisionar, cat şi între comisionar şi terţ.

Potrivit Codului civil, contractul de comision se încheie în formă scrisă, autentică sau sub semnătură privata. Totodată, dacă prin lege nu se prevede altfel, forma scrisă este necesară numai pentru dovada contractului.

Așadar, pentru a produce efecte juridice depline, dacă actul juridic pe care trebuie să-l încheie comisionarul necesită o anumită formă, pentru indentitate de rațiune contractul de comision trebuie să îmbrace și el aceeași formă.

În situația în care terțul cocontractant nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul încheiat cu comisionarul, comitentul poate exercita acțiunile intemeiate pe contractul cu terțul, subrogându-se la cerere în drepturile comisionarului.

Acestă operațiune se va realiza printr-un contract de cesiune încheiat între comisionar si comitent, prin care primul ii va ceda comitentului acțiunile contra terțului fără nicio contraprestație din partea comitentului.

De partea cealaltă, în situatia în care comitentul nu își îndeplinește anumite obligații față de comisionar, acesta din urmă are dreptul de a reține si a nu preda bunurile comitentului aflate in detenția sa.

Avocat Dragoș Paler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *