Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleAv. Bianca DanNovember 29, 20230

Contractul de donație

Ce este contractul de donație?

Este contractul prin care o parte, numită donator, înstrăinează cu titlu gratuit și irevocabil un bun sau un drept real ori de creanță din patrimoniul său către cealaltă parte, numită donator, fără a urmări să primească ceva în schimb de la aceasta.

 Reglementarea contractului de donație

Contractul de donație este reglementat de Noul Cod Civil, în Cartea a IV-a, Titlul III, Capitolul II, art. 1011-1033 NCC.

Care sunt efectele contractului de donație?

În principiu, contractul de donație are ca efect strămutarea, în mod irevocabil, a dreptului real sau de creanță din patrimoniul donatorului în patrimoniul donatarului.

Transmiterea dreptului real operează de îndată ce s-a realizat acordul de voințe al parților, în forma cerută de lege, în afară de situația în care actul juridic este afectat de vreun termen sau de vreo condiție.

Dacă dreptul transmis este unul de creanță, se aplică regulile privind cesiunea de creanță cu titlu gratuit.

Care sunt obligațiile donatorului?

  1. În primul rând, principala obligație a donatorului este aceea de a preda bunul donat cu respectarea clauzelor contractuale și de a-l păstra până la predare.
  1. În al doilea rând, în sarcina donatorului se află și obligația de garanție. Ca regulă, având în vedere faptul că donația este un contract cu titlu gratuit, donatorul nu este responsabil pentru evicțiunea față de donatar pentru bunurile dăruite, însă dispunătorul răspunde pentru dol și culpă gravă în executarea donației. Prin excepție, donatorul garantează pentru evicțiune în una dintre următoarele situații:
  • În cazul în care și-a asumat în mod expres această obligație;
  • În cazul în care evicțiunea decurge din fapta sa ori dintr-o împrejurare care afectează dreptul transmis, pe care a cunoscut-o și nu a comunicat-o donatarului la încheierea contractului;
  • În cazul donației cu sarcini, însă numai până la valoarea sarcinilor.

De asemenea, donatorul nu va răspunde nici pentru vicii, decât dacă pagubele suferite de donatar au fost produse de viciile ascunse ale bunului, iar acestea erau cunoscute de donator, care nu le-a comunicat donatarului, precum și în cazul donației cu sarcini.

Care sunt obligațiile donatarului?

  1. Printre obligațiile donatarului, se numără obligația de recunoștiință față de donator. Datorită faptului că donația reprezintă un contract unilateral, în sarcina donatorului nu se naște nicio obligație în afară de îndatorirea morală de recunoștință.
  2. În cazul donației cu sarcini, având în vedere că donația devine un contract sinalagmatic, donatarul are obligația de a executa sarcinile.

Pentru mai multe informații sau orice întrebări suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați:

➡ Telefon: (+4) 031 426 0745
📧 Email: office@grecupartners.ro

Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a oferi suportul nostru legal la toate situațiile dumneavoastră.
Așteptăm cu nerăbdare să discutăm cu dumneavoastră.

Avocat Bianca Dan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *