Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745
ArticoleAv. Mihuț RaduSeptember 21, 20210

Contractul de factoring

CE ESTE?

Contractul de factoring este un contract de creditare, încheiat între o entitate bancară sau o instituție financiară nebancară (parte denumită factor) și o societate furnizoare de produse sau servicii (parte denumită aderent). Practic, vorbim de o varietate a contractului de cesiune, fiind vorba de o convenţie prin care aderetul (cedentul), cesionează către factor (cesionar), creanțe pe care le deţine din activităţi comerciale față de un debitor aderentului, imediat sau la o dată ulterior stabilită, în limita creanţelor cesionate.

În general factorul, prin contractul de factoring, îşi păstrează un drept de regres în sensul recuperării de la aderent a sumelor neîncasate de la debitor.

 

CARE SUNT VARIAȚIILE CONTRACTULUI DE FACTORING?

În practică se identifică mai multe tipuri de contracte de factoring, după cum urmează:

 1. Factoring tradițional (old line factoring) – factorul achită aderentului facturile în momentul în care întră în posesia lor;
 2. Factoring la scandență (maturity factoring) – factorul achită aderentului facturile la dată scadenței lor;
 3. Factoring fără notificare – factorul se comportă că un mandatar al aderentului și nu suportă riscul neplății facturii de către debitorul cedat;
 4. Factoring cu regres – riscul de neplată al facturii de către debitorului cedat aparține aderentului. În cazul în care debitorul nu achită suma datorată, factorul se poate îndrepta împotriva aderentului pentru sumele neachitate de debitor.
 5. Factoring fără regres – riscul de neplată al debitorului cedat este transferat factorului. În cazul în care debitorul nu achită suma datorată, factorul este responsabil de recuperarea plățîi, fără posibilitatea de a se îndreptă împotriva aderentului.

 

CE AVANTAJE ADUCE CONTRACTUL DE FACTORING?

Contractul de factoring următoarele avantaje:

 1. Pentru aderent:
 • Aderentul obţine o încasare imediată şi irevocabilă a valorii nominale a facturilor;
 • Riscul factorului pentru neplată este o garanţie pentru aderent;
 • Gestiunea contului „clienţi” se ţine de factor;
 • Se scurtează ciclul de rotaţie a fondului de rulment, ceea ce implică mărirea cifrei de afaceri;
 • Aderentului îi rămân doar două obligaţîi: a. să plătească comisionul; b. să garanteze existenţa creanţei;
 • Operațiunile de factoring sunt mai puțîn costisitoare decât organizarea unui compartiment propriu de urmărire și colectare a creanțelor;
 1. Pentru factor:
 • Devine proprietarul creanţelor garantate de aderent şi beneficiază de încasarea comisionului;
 • Operaţiile între părţi sunt evidenţiate într-un „cont curent” care permite compensarea, iar creanţa apare bine conturată la lichidarea contului.

Avocat Mihuț Radu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *