Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleJanuary 31, 20240

Contractul de sponsorizare și facilitățile fiscale oferite sponsorilor

Contractele de sponsorizare sunt guvernate de Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, care definește această activitate ca „activitatea care se desfăşoară pe baza unui contract încheiat între sponsor şi beneficiar, care consimt asupra mijloacelor financiare şi a bunurilor materiale care se acordă ca sprijin, precum şi asupra duratei sponsorizării.”

Cine poate fi sponsor?

Legea ne indică: Este considerat sponsor orice persoană fizică sau juridică din România sau din străinătate care efectuează o sponsorizare în condiţiile legii.

De interes este situația persoanelor juridice. Sunt incluse societățile comerciale, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale sau orice alte entități similare care doresc să sprijine o organizație.

Cine este beneficiarul?

„Art. 4. Poate beneficia de sponsorizare orice persoană juridică de utilitate publică, cu sediul în România, care desfăşoară sau urmează să desfăşoare o activitate cu caracter direct umanitar, filantropic, cultural, artistic, educativ, ştiinţific, religios, sportiv sau care este destinată protecţiei drepturilor omului şi educaţiei civice ori calităţii mediului înconjurător.”

Astfel, poate beneficia de sponsorizare:
  • orice persoană juridică nonprofit cu sediul în România, care desfăşoară sau urmează să desfăşoare o activitate care poate fi sponsorizată conform art. 4 din Lege;
  • orice persoană fizică, având domiciliul în România sau aparţinând spiritualităţii româneşti, a cărei activitate constantă într-unul dintre domeniile prevăzute la art. 4 din Lege este recunoscută de către o persoană juridică nonprofit, constituită legal în ţară sau în străinătate, cu activitate susţinută în domeniul pentru care oferă recomandarea.
Ce trebuie să conțină un contract de sponsorizare pentru a fi încheiat valabil?
  • Identitatea părților;
  • Obiectul sponsorizării;
  • Valoarea sprijinului financiar;
  • Durata contractului;
  • Drepturile și obligațiile părților.

Sponsorii pot beneficia de anumite facilități fiscale, conform prevederilor Legii sponsorizării nr. 32/1994 și Codului fiscal. Aceste facilități diferă în funcție de tipul sponsorizării acordate și de categoria entității care primește sponsorizarea.

Persoanele fizice sau juridice române care efectuează sponsorizări în domeniile prevăzute beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizării, dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil, cu excepţia veniturilor din salarii în cazul persoanelor fizice.

În plus, persoanele fizice sau juridice străine care datorează statului român, conform legislaţiei în vigoare, un impozit pentru un venit realizat în România, dar care efectuează sponsorizări în domeniile menționate, beneficiază de reducerea venitului impozabil cu echivalentul în lei al sponsorizării, calculat la cursul de schimb valutar al zilei la data efectuării plăţii, dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil.

În cazul în care facilitățile nu sunt acordate, se poate depune o contestație privind acest aspect la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat. Contestaţiile se introduc în termen de 30 de zile de la data comunicării, de către organul de specialitate al Ministerului Finanţelor, a soluţiei la cererea de acordare a facilităţilor. Însă introducerea contestaţiei nu suspendă obligaţia sponsorului de virare la bugetul de stat ori, după caz, la bugetele locale, a sumelor datorate cu titlu de impozit sau taxe vamale.

Dacă situația nu este remediată pe cale administrativă, partea nemulţumită se poate adresa instanţei judecătoreşti în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei motivate cu privire la contestația depusă.

Pentru mai multe informații sau orice întrebări suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați:

➡ Telefon: (+4) 031 426 0745
📧 Email: office@grecupartners.ro

Suntem aici pentru a vă ajuta și pentru a oferi suportul nostru legal la toate situațiile dumneavoastră.
Așteptăm cu nerăbdare să discutăm cu dumneavoastră.

Denisa Croitoru

Versiunea în engleză și spaniolă a acestui articol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!