Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 031 426 0745
ArticoleOctober 22, 20147

Contrafacerea mărcilor și introducerea cererilor de intervenție

Contrafacerea este o atingere adusă dreptului titularului prin fabricarea, folosirea sau punerea în circulație, fară permisiune, a obiectului protejat printr-un titlu de protecție, sau oricare altă încălcare a drepturilor conferite de titlul de protecție respectiv.

Deși prevazută expres ca fiind infracțiune atât în legea 84/1998 a mărcilor și indicațiilor geografice cât și în legea 64/1991 privind brevetele de invenție și pedepsită cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, se observă în ultimii ani o amploare deosebită a fenomenului de contrafacere.

Titularii drepturilor de proprietate industrială sunt cei mai expusi fenomenului contrafacerii. Astfel, investițiile majore pentru înregistrarea și promovarea propriilor produse vor avea de suferit din cauza scăderii directe a vânzărilor, produsele originale aflându-se în concurență directă cu cele contrafacute. Produsele contrafacute au un preț semnificativ mai mic dar sunt de o calitate îndoielnică iar consumatorii vor fi evident nemulțumiți de calitatea produsului contrafăcut. Drept urmare, aceștia își vor pierde încrederea în produsele titularului de drept, pe viitor reorientându-se către alt producător.

Astfel, titularii drepturilor de proprietate industrială ale caror produse sunt contrafăcute în mod curent, pentru a-și apăra renumele și a contracara fenomenul și urmările contrafacerii, vor avea cheltuieli suplimentare protejării drepturilor de proprietate industrială. Acesta este și motivul pentru care, corporațiile dar și micii producători stabilesc la începutul exercițiilor financiare, bugete speciale protejării drepturilor de proprietate intelectuală, așa numitul “enforcement”.

Metoda prin care titularii drepturilor de proprietate intelectuală pot stopa intrarea în țară a produselor contrafăcute este aceea de a depune la Direcția Generală a Vămilor o cerere de intervenție prin completarea anumitor formulare stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2013 al Comisiei din 04 decembrie 2013. Regulamentul nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de catre autoritățile vamale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului  înlocuiește, începând din 1 ianuarie 2014, vechiul Regulament 1383/2003, extinzând aplicabilitea măsurilor de protecție în vamă atât unei categorii mai largi de drepturi de proprietate intelectuală, cât și unor noi tipuri de încălcări de drepturi.

Există și posibilitatea de a depune o cerere de intervenție la nivelul Uniunii Europene, solicitantul menționând și statele membre în care se solicită intervenția autorităților vamale.

Solicitantul solicită astfel autorităților vamale să intervină cu privire la mărfurile susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală. În momentul aprobării unei cereri, autoritățile vamale vor specifica perioada în decursul căreia vor interveni, iar această perioadă nu depășește un an. La expirarea fiecărei perioade menționate în cerere, se poate depune o cerere de prelungire, menținându-se astfel interesul în stoparea intrării în țară a produselor contrafacute.

Persoanele și entitățile care pot depune o cerere sunt cele menționate la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 608/2013 și sunt în special titularii de drepturi de proprietate intelectuală (titularii de mărci înregistrate, titularii unor desene sau modele industriale înregistrate sau titularii unor brevete de invenție) dar și organismele de gestiune colectivă sau grupurile de producători de produse cu o indicație geografică prevăzute de legislația Uniunii.

Procedura efectivă de depunere a cererii de intervenție dar și procedura de contestare a măsurii reținerii mărfurilor contrafacute sunt prevazute în legea 344/ 2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire.

În acest sens, cererea de intervenție trebuie să conțină date specifice și tehnice privind mărfurile originale, informațiile necesare pentru a le permite autorităților vamale să identifice ușor mărfurile susceptibile de a încălca drepturile de proprietate intelectuală și informații relevante pentru analiza și evaluarea de către autoritățile vamale a riscului de încălcare a dreptului sau a drepturilor de proprietate intelectuală în cauză.

Atunci când sunt reținute mărfuri suspecte, autoritățile vamale vor contacta reprezentantul responsabil cu aspectele juridice în legatură cu obligațiile și drepturile legale ale titularului deciziei de acceptare a cererii și în special, în legatură cu aspectele juridice ale procedurilor administrative de reținere a mărfurilor suspecte. Titularul drepturilor de proprietate intelectuală trebuie să răspundă în cel mult 10 zile lucrătoare la această notificare, precizând dacă mărfurile sunt sau nu contrafăcute (având posibilitatea să solicite extinderea acestui termen cu înca 10 zile lucrătoare). Titularul cererii de intervenție are dreptul să inspecteze produsele reținute și să solicite mostre ale acestora pentru scopul analizei.

Dacă, urmare a analizei, titularul drepturilor de proprietate intelectuală încălcate constată că mărfurile reținute sunt contrăfacute și comunică acest lucru autorităților vamale în termenul legal, atunci mărfurile sunt confiscate și sunt distruse sub supraveghere vamală, pe cheltuiala titularului drepturilor de proprietate intelectuală (cu excepția cazului în care persoana responsabilă de introducerea mărfurilor pe teritoriul U.E. contestă măsura confiscării și a distrugerii).

Astfel, în același termen de 10 zile, persoana fizică sau juridică ce a introdus în țară produse suspecte de contrafacere (conform legii 344/2005 declarantul/deţinătorul/destinatarul mărfurilor), poate depune o opoziție expresă la distrugerea bunurilor, urmând ca instanța de judecată să stabilească dacă persoana respectivă a încălcat drepturile titularului sau nu.

De cele mai multe ori, în momentul în care sunt descoperite marfuri contrafacute, autoritățile statului demarează în paralel acțiuni penale împotriva autorului contrafacerii sau a persoanei responsabile de introducerea mărfurilor pe teritoriul României (inclusiv pentru încălcarea legislației fiscale). În acest context, organele de urmărire penală dispun, de regulă, măsuri asiguratorii cu privire la mărfurile reținute de autoritățile vamale (sechestru).

De remarcat este că desfășurarea normală a procesului penal nu este condiționată de instituirea unor astfel de măsuri. Organele de urmărire penală ar putea să păstreze ca material probator câteva mostre ale produselor contrafăcute, restul produselor putând fi distruse chiar și pâna la emiterea unei soluții de către instanțele de judecată. În practică, însă, organele de urmărire penală așteaptă ca instanța de judecată să se pronunțe cu privire la soarta mărfurilor contrafacute.

În România exista un cadru legal special privind valorificarea produselor confiscate, distrugerea mărfurilor confiscate putându-se face doar în prezența unei comisii constituită din reprezentanți ai mai multor autorități de stat (poliție, direcții ale finanțelor publice, ANPC, agenții județene pentru protecția mediului). În practică, s-a observat că întrunirea acestei comisii poate să depăsească un an.

În cazul procedurii simplificate de distrugere a bunurilor, mărfurile suspectate de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală pot fi distruse cu acordul titularului de drepturi (explicit sau tacit, prin lipsa opoziției), fară a mai fi necesar să se stabilească încălcarea efectivă a drepturilor menționate; autoritățile vamale au obligația de a oferi titularului de drepturi oportunitatea de a inspecta bunurile.

Dacă, în termen de 10 zile lucratoare de la data primirii notificării privind reținerea mărfurilor și/sau suspendarea operațiunii de vămuire, titularul dreptului nu face dovada formulării unei acțiuni civile în justitie sau a unei plângeri penale, autoritatea vamală dispune eliberarea mărfurilor și/sau acordarea liberului de vamă, dacă celelalte condiții legale sunt îndeplinite.

În situația în care titularul dreptului formulează o acțiune civilă în instanța sau o plângere penală, autoritatea vamală reține mărfurile pâna la data când hotarârea judecătorească ramâne definitivă și irevocabilă.

Important de reținut pentru titularii de drepturi de proprietate intelectuală este faptul că aceștia  se angajează prin semnarea cererii de intervenție să suporte următoarele costuri:

 • costurile de stocare și manipulare a mărfurilor reținute de autoritățile vamale
 • costurile de furnizare a eșantioanelor de mărfuri reținute
 • costurile de distrugere (inclusiv, dacă este cazul, de reciclare sau eliminare a mărfurilor în afara circuitelor comerciale)

Bineințeles, titularul va avea dreptul de a solicita prin intermediul instanței despăgubiri de la persoana care i-a încălcat drepturile inclusiv cheltuielile de distrugere.

În cazurile în care nu este depusă o cerere de intervenție, autoritățile vamale pot totuși ex officio să facă o notificare, caz în care titularul mărcii trebuie să depună o cerere de intervenție în cel mult patru zile lucrătoare de la data notificării. În caz contrar, mărfurile vor fi eliberate.

Autor: Av. Elena Grecu

7 comments

 • Ramona

  June 29, 2015 at 8:06 am

  Buna ziua,

  Daca as dori sa comand de pe site-ul Aliespress un ceas (care ,orientandu-te dupa pret) nu pare a fi
  original ,dar se presupune ca eu nu as intui acest lucru ,inseamna ca dupa cele scrise mai sus de d-voastra acest lucru ar putea fi sanctionat de politistul vamal care efectueaza controlul la oficiul postal.Ce sanctiuni as putea suporta eu ca pers.fizica care comanda doar un ceas?
  Cu stima,
  Ramona D.

  Reply

  • Grecu și Asociații

   July 6, 2015 at 1:01 pm

   Buna ziua,

   Situatia descrisa de dumneavoastra ar urma sa fie analizata in raport cu art. 2. alin. (3) din Legea nr. 344/2005 privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire, care dispune ca: „prezenta lege nu se aplica bunurilor aflate in bagajul calatorilor sau in colete trimise sau primite de persoane fizice cu caracter necomercial, bunuri care se incadreaza in limita permisa de lege pentru a fi scutite de la plata drepturilor de import si pentru care nu exista indicii materiale ca marfurile ar face parte dintr-un trafic comercial”. Avand in vedere faptul ca ati comanda un singur ceas, ar fi greu sa se puna problema ca dumneavoastra l-ati achizitiona in scopuri comerciale.

   Desigur, in cazul existentei unei cereri de interventie vamala, exista posibilitatea ca acel ceas sa fie oprit in vama si sa nu mai ajunga la dumneavoastra, insa, in orice caz, autorul contrafacerii ar fi comerciantul de la care urmeaza sa achizitionati ceasul, nu dumneavoastra.

   Pentru a evita situatii neplacute, precum cea descrisa mai sus, va recomandam sa evitati marfurile contrafacute.

   GrecuLawyers

   Reply

 • Ceausoglu George

  December 7, 2018 at 9:42 am

  Buna ziua,
  Am comandat pe emag o pereche e cizme Galliano. Am primit o pereche de cizme care nu au legatura cu brandul respectiv. I-am contactat pe cei de la emag si m-au indrumat sa ii sun pe furnizorii lor (nu inteleg de ce). In fine, i-am contactat pe acestia care mi-au dat un raspuns socant: “asa se numesc incaltarile….asta nu inseamna ca sunt produse de firma Galliano! Noi suntem o firma din Galati”.
  Ce considerati ca este de facut? Nu vreau sa las lucrurile asa.

  Reply

  • Grecu si Asociații

   December 10, 2018 at 12:11 pm

   Buna ziua,

   In situatia expusa puteti incerca sa va adresati Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului solicitand restituirea sumei de bani pe care ati achitat-o urmare a publicitatii inselatoare pentru produsul achizitionat care a influentat decizia dumneavoastra privind cumpararea acestuia.
   Puteti, de asemenea, in masura in care va aflati in termenul de 14 zile calendaristice de la data incheierii contractului la distanta (de la momentul confirmarii comenzii) sa va exercitati dreptul de retragere din contract si sa primiti contravaloarea produsului achitionat fara a va justifica decizia.

   Daca va mai putem fi de ajutor, nu ezitati sa ne contactati!

   O zi frumoasa!
   Grecu si Asociatii

   Reply

  • Grecu si Asociații

   February 26, 2019 at 7:37 am

   Buna ziua, revenim cu un raspuns la problema expusa de dumneavoastra:

   In mod normal, magazinul online trebuie sa onoreze comenzile primite si acceptate in conditiile agreate la momentul plasarii acesteia, chiar si in cazul in care in mod eronat a fost afisat un pret mai mic, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei nr. 21/2000 privind protectia consumatorilor. Desi consumatorul are dreptul de a achizitiona produsul la pretul afisat de Vanzator, in cazul in care acesta este derizoriu, iar cumparatorul ar putea profita de o greseala evidenta, magazinul online nu mai are obligatia de a onora comanda. In aceasta situatie, pretul fiind unul neserios, cumparatorul nu va putea pretinde executarea contractului.
   Mentionam faptul ca in situatia Ventum din 5 februarie toti cumparatorii produselor au fost notificati cu privire la anularea comenzilor plasate. Se poate considera ca preturile afisate pe marketplace erau derizorii (din cunostintele noastre, majoritatea reprezentau aproximativ 10 % din pretul normal), motiv pentru care masura anularii comenzilor ar putea fi justificata.

   O zi frumoasa!
   Grecu si Asociatii

   Reply

 • Costin Dediu

  April 7, 2019 at 8:44 am

  Buna ziua,
  va rog mult sa ma ajutati intr-o problema pe care o intampin acum, exact pe baza legilor dreptului de autor, astfel:
  am comandat pe eBay.com un set de capacele pentru jantele la masina, 4 buc, un plic de 25cm x 20 cm, pe care ofiterul vamal nu vrea sa mi-l elibereze, pe motiv ca aceste capacele au sigla Hyundai si aduc atingere titularului marcii. Pentru a mi le elibera imi solicita factura, dovada ca sunt originale, dovada ca magazinul de la care le-am comandat are dreptul sa vanda produse marca Hyundai , etc..
  Mentionez ca sunt doar patru bucati, cate roti are o masina in mod normal, plicul e primit pe numele meu – persoana fizica si nu am mai primit un colet din extern din …2013 cred.
  Toate argumentele mele conform carora legea se aplica doar la produsele destinate vadit recomercializarii nu au avut nici un efect asupra lucratorului vamal, acesta explicandu-mi ca nu e diferenta intre colete primite pe persoana fizica sau juridica, trebuie sa-i aduc documentele sau trimite bunurile inapoi. Ce ma sfatuiti sa fac in aceasta situatie?
  Multumesc anticipat ,
  Costin Dediu

  Reply

  • Grecu si Asociații

   April 19, 2019 at 10:40 am

   Buna ziua,

   Intr-adevar lucratorul vamal este in eroare fata de calitatea dumneavoastra de persoana fizica, insa in acelasi timp, daca prezentati documentele de provenienta ar trebui sa va elibereze marfa, cata vreme ar dovedi ca nu purtati o raspundere ci marfa are factura si este distribuita printr-un retailer. Daca nu puteti arata documente nu va putem propune nicio solutie. Daca totusi aveti facturile, impreuna cu o cerere de eliberare a marfurilor, puteti sa va adresati oficiului vamal. Daca si in acest caz vor refuza sa va elibereze marfa, puteti formula o plangere impotriva refuzului, care va fi solutionata intr-un termen scurt.

   O zi placuta!
   Grecu si Asociatii

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *