Deja întâlnite aproape în cadrul tuturor platformelor web, cookie-urile nu mai sunt o noutate de foarte mult timp. Înainte de aplicarea GDPR, atunci când eram oarecum condiționați să acceptăm cookie-urile pentru a putea accesa o anumită pagină web, nimeni nu acorda atenția necesară acestor fișiere. Ulterior, odată cu aplicarea GDPR, condițiile ce trebuie îndeplinite în ceea ce privește cookie-urile au devenit cu mult mai exigente, în special în ceea ce privește libertatea de care dispun utilizatorii atunci când acceptă cookie-urile.

Într-un ghid recent, Comitetul European pentru Protecția Datelor (EDPB) a simțit nevoia să intervină asupra următoarelor aspecte ce nu erau foarte bine clarificate în celelalte documente existente:

  • Valabilitatea consimtamântului acordat de persoana vizată la momentul la care interacționează cu așa-numitele “cookie walls”;
  • În ce situații scrolling-ul în cadrul unei pagini web poate valora consimțământ valabil exprimat.

Conceptul de “cookie wall” reprezintă o modalitate destul de des întâlnită în practică, prin intermediul căreia titularii platformelor încearcă să condiționeze accesul la website de acceptarea diferitelor cookie-uri. Astfel, cookie wall-urile fac ca vizualizarea conținutului să depindă de exprimarea consimțământului cu privire la cookie-uri. Concluziile EDPB au fost clare în ceea ce privește faptul că acest lucru este în totală contradicție cu posibilitatea ce trebuie oferită persoanelor vizate de a alege liber în ce măsură datele lor cu caracter personal sunt prelucrate. În acest sens, după cum a precizat EDPB, în situația în care un website pune în aplicare un script ce va împiedica vizionarea conținutului fără acceptarea cookie-urilor, acesta nu constituie consimțămânț valabil, dat fiind faptul că utilizatorul nu are posibilitatea de a face o alegere liberă.

O altă clarificare adusă de EDPB este de a confirma că interacțiunile “de bază” cu un website nu pot constitui un consimțămânț valabil exprimat. Cu privire la această situație, deținătorii platformelor web utilizează mențiuni conform cărora “scrolling-ul” (derularea) sau glisarea pe pagina echivalează cu acceptarea expresă a politicilor lor. Aceste acțiuni pot fi dificil de diferențiat de alte activități sau interacțiuni ale unui utilizator astfel încât determinarea faptului că a fost obținut un consimțămânț neechivoc nu va fi întotdeauna posibilă. Totodată, dacă derularea poate constitui consimțământ, ar trebui să fie posibil, de asemenea, să fie retras. EDPB concluzionează astfel că într-un asemenea caz, va fi dificil să fie oferită o modalitate de a retrage consimțământul într-o manieră atât de ușoară precum acordarea acestuia.

Ghidul publicat de EDPB nu a făcut altceva dacat să clarifice aspecte deja cunoscute pentru majoritatea persoanelor. În ciuda acestor precizări, încă există un număr mare de platforme web ce utilizează în cadrul practicilor astfel de metode.

Avocat Dragoș Oancea

Lasă un comentariu