Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311

Cum rămâne cu declarația de beneficiar real în 2021?

Odată cu adoptarea Legii nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și până în prezent a fost dezbătută tema beneficiarului real și a obligației de depunere a declarației privind beneficiarul real la diferite instituții precum ONRC sau Ministerul Justiției.

Legea nr. 129 a suferit până în prezent o serie de modificări, fie prin Ordonanțe de Urgență, fie prin Legi de modificare a acesteia, care au creat o incertitudine în rândul agenților economici în ceea ce privește obligațiile pe care trebuie să le îndeplinească.

[boc_button href=”https://greculawyers.ro/contact-greculawyers/” btn_content=”Contact depunere declarație” target=”_self” size=”btn_medium” color=”btn_theme_color” btn_style=”” border_radius=”btn_rounded” icon=”” icon_pos=”” icon_effect=””]

În primul rând, trebuie să clarificăm CINE trebuie să depună această declarație de beneficiar real? Răspunsul este oferit de art. 56 din Legea nr. 129/2019 care în prezent, după modificarile operate in 30 aprilie 2021, are următorul conținut:

“(1) Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor.

(11) Sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (1) regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat.

(…)

(4) Declaraţia anuală se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculată persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.”

Prin urmare, obligația de a depune declarația de beneficiar real trebuie indeplinită la înființare, anual și ori de câte ori apare o modificare la nivelul structurii asociaților societății, indiferent dacă în cadrul societătii există numai asociați persoane fizice. Astfel, a revenit obligația societăților care sunt compuse exclusiv din asociați persoane fizice de a depune această declarație de beneficiar real.

[boc_button href=”https://greculawyers.ro/contact-greculawyers/” btn_content=”Contact depunere declarație” target=”_self” size=”btn_medium” color=”btn_theme_color” btn_style=”” border_radius=”btn_rounded” icon=”” icon_pos=”” icon_effect=””]

O altă întrebare des întâlnită, în cazul acelor societăți care au obligația de a depune declarația de beneficiar real este legată de TERMENUL până la care trebuie depusă această declarație. Din cauza pandemiei, termenul de depunere a fost modificat succesiv, iar prin OUG nr. 191/2020 s-a prevăzut că documentul poate fi depus în 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

Totuși, având în vedere că obligația de a depune anual declarația a fost reintrodusă, există o incertitudine dacă se prelungește în continuare termenul de depunere si pentru declarațiile de anul acesta sau subzistă obligația de a le depune în 15 zile de la data limită a intocmirii situațiilor financiare anuale.

[boc_message type=”e.g. information, success, attention, warning_msg”]

Pentru depunere declarație de beneficiar real vă rugăm sa ne contactați

la adresa declaratii@greculawyers.ro sau la telefon 075 318 32 07.

[/boc_message]

Indiferent de situație, apreciem că până la expirarea termenului de 90 de zile de la data încetării stării de alertă, declarațiile pot avea FORMA de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi pot fi transmise la oficiul registrului comerţului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poştă şi curier.

În privința asociațiilor și fundațiilor, modificările aduse Legii nr. 129/2019 continuă să se aplice: asociațiile în cadrul cărora există doar membrii persoane fizice nu mai au obligația de a depune declarația de beneficiar real la înființare și nici obligația de a depune declarația de beneficiar real anuală care cade doar în sarcina acelor entități care au în componența asociaților/membrilor persoane juridice.

Update (11.05.2021) – Avocat Mihuț Radu

Avocat Silviu Cipu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!