Cum rămâne cu declarația de beneficiar real în 2021?

Odată cu adoptarea Legii nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și până în prezent a fost dezbătută tema beneficiarului real și a obligației de depunere a declarației privind beneficiarul real la diferite instituții precum ONRC sau Ministerul Justiției.

Legea nr. 129 a suferit până în prezent o serie de modificări, fie prin Ordonanțe de Urgență, fie prin Legi de modificare a acesteia, care au creat o incertitudine în rândul agenților economici în ceea ce privește obligațiile pe care trebuie să le îndeplinească.

În primul rând, trebuie să clarificăm CINE trebuie să depună această declarație de beneficiar real? Răspunsul este oferit de art. 56 din Legea nr. 129/2019 care are următorul conținut:

(1) Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului depun la înmatriculare şi ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor

11)   Sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (1):

  1. a) regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat;
  2. b) persoanele juridice constituite doar din asociaţi persoane fizice, atunci când aceştia sunt singurii beneficiari reali.

Prin urmare, obligația de a depune declarația de beneficiar real la înființare sau în cazul în care apare o modificare la nivelul structurii asociaților societății există doar în cazul în care, în cadrul societății există cel puțin o altă persoană juridică care să dețină calitatea de asociat. Astfel, societățile care sunt compuse exclusiv din asociați persoane fizice nu mai au obligația de a depune această declarație de beneficiar real la înființare/în cazul oricărei modificări la nivelul asociaților. În acest din urmă caz Oficiul Naţional al Registrului Comerţului este obligat să completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor pe baza documentelor care însoţesc cererea de înmatriculare sau pe baza evidenţelor deţinute în cazul societăţilor deja înmatriculate.

În schimb, în cazul în care intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit, doar pentru acele societăți pentru care subzistă în continuare obligația de a depune declarația de beneficiar real, respectiv cele care au în structura asociaților cel puțin o persoană juridică.

O altă întrebare des întâlnită, în cazul acelor societăți care au obligația de a depune declarația de beneficiar real este legată de TERMENUL până la care trebuie depusă această declarație. Din cauza pandemiei, termenul de depunere a fost modificat succesiv, iar în momentul de față Legea prevede că declarația se depune în termen de maxim 90 de zile de la încetarea stării de alertă, respectiv 13 mai 2021, dacă starea de alertă nu va mai fi prelungită ulterior la 12 februarie 2021.

În aceste cazuri, până la expirarea termenului stabilit în Lege, declarațiile pot avea FORMA de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi pot fi transmise la oficiul registrului comerţului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poştă şi curier.

Modificările aduse Legii nr. 129/2019 au avut un impact semnificativ și în ceea ce privește procedura de înființare a asociațiilor și fundațiilor în sensul că sunt aplicabile aceleași reguli: asociațiile în cadrul cărora există doar membrii persoane fizice nu mai au obligația de a depune declarația de beneficiar real la înființare și nici obligația de a depune declarația de beneficiar real anuală care cade doar în sarcina acelor entități care au în componența asociaților/membrilor persoane juridice.

Avocat Silviu Cipu

Leave A Comment