Cum să transmitem e-mailuri fără să încălcam dispozițiile GDPR?

În primul rând trebuie să răspundem următoarei întrebări: Poate reprezenta transmiterea unui e-mail un incident de securitate?

În perioada actuală, majoritatea persoanelor care doresc sa comunice la distanta preferă sa utilizeze mijloace electronice, precum e-mailul.

Trebuie însă avut în vedere și riscul de încălcare al dispozițiilor care reglementează modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, în cazul în care nu sunt luate toate masurile pentru a fi evitate incidentele de securitate.

Incidentul de securitate reprezintă, conform art. 4 alin. 12 din Regulamentul European ” o încălcare a securității care duce, in mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea”.

Ne punem astfel întrebarea: atunci când transmitem un e-mail către mai multe persoane, se produce un incident de securitate? Dacă în e-mailul respectiv, atât câmpul To cât și în CC ori doar unul dintre aceste câmpuri enumera mai multe adrese de e-mail ale unor persoane fizice avem de-a face cu un incident de securitate.

Divulgarea neautorizată a datelor reprezintă așadar o încălcare a securității datelor. Având în vedere posibilitatea descrisa mai sus, este clar faptul ca se produce o divulgare neautorizată de date, fiecare destinatar al e-mailului având acces la adrese ale altor destinatari cuprinși în câmpul To și Cc.

 

Astfel se naște următoarea întrebare: Cum trebuie să se procedeze pentru a evita producerea unui incident de securitate?

În e-mail există posibilitatea de a folosi opțiunea Bcc, optiune care face ca adresele trecute în acest câmp să aibă acces la conținutul respectivului e-mail, însă, celelalte adrese nu sunt vizibile, excepție făcând adresa de e-mail trecută în câmpul To.

Avocat Ada Grozea

Leave A Comment