Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
Av. Raluca ComanescuAugust 24, 20160

Cum se transferă un nume de domeniu de la R.O.T.L.D.

Procedura prin care ROTLD soluţionează starea unui domeniu.ro deţinut de persoane juridice care şi-au încetat activitatea comercială

În cazul în care RoTLD este sesizat că deţinătorul dreptului de folosinţă al unui domeniu.ro, persoană juridică, şi-a încheiat activitatea comercială, se urmează una din procedurile următoare:

PROCEDURA 1 – Procedura de transfer drept de folosinţă cu acordul foştilor asociaţi

În acest caz, solicitantul trimite către RoTLD următoarele documente:

 1. a) FORMULARUL DE SESIZARE, care va fi semnat şi ştampilat (după caz), ataşându-se copia actului de identitate a semnatarului (FORMULAR 1a), în ORIGINAL;
 2. b) Unul din următoarele documente:
 • Certificatul Constatator obţinut de la Registrul Comerţului cu menţiunea datelor de identificare a societăţii comerciale, asociatului unic / asociaţilor şi starea actuală (la dată solicitării), în ORIGINAL, sau
 • Hotărâre Judecătorească de radiere a societăţii comerciale, în COPIE, sau
 • Monitorul Oficial în care a fost publicată radierea firmei din care să reiasă cine au fost asociaţii/acționarii la momentul radierii, în COPIE.
 1. c) Acordul de transfer în ORIGINAL după caz:
 • FORMULAR 2a – se aplică atunci când fostul asociat este persoană juridică şi cedează domeniul unei persoane juridice;
 • FORMULAR 2b – se aplică atunci când fostul asociat este persoană juridică şi cedează domeniul unei persoane fizice;
 • FORMULAR 2c – se aplică atunci când fostul asociat este persoană fizică şi cedează domeniul unei persoane fizice;
 • FORMULAR 2d – se aplică atunci când fostul asociat este persoană fizică şi cedează domeniul unei persoane juridice.

După analizarea documentelor, în cazul în care se aprobă transferul, reprezentantul RoTLD va transmite, cheia de Transfer a Dreptului de Folosinţă (trade), pe adresa de e-mail menţionată în acordul de transfer.

Viitorul deţinător va completa, în termen de 15 zile calendaristice (perioada de validitate a cheii de transfer), formularul online de transfer de la www.rotld.ro – secţiunea transfer Drept de Folosinţă (trade) pct.3.

În urmă analizării documentelor şi a formularului online de Transfer Drept de Folosinţă (trade), în cazul în care sunt îndeplinite toate condiţiile de trasfer, reprezentantul RoTLD va emite factură proforma în vederea finalizării procedurii.

PROCEDURA 2  – Procedura de suspendare, ştergere şi reînregistrare a domeniului solicitat

În cazul în care, actualul deţinător al domeniului.ro nu mai există şi fostul asociat/foştii asociaţi nu pot fi contactaţi, solicitantul va transmite, prin poştă sau curier, către RoTLD următoarele documente:

 1. a) FORMULARUL DE SESIZARE, care va fi semnat şi ştampilat (după caz), ataşându-se copia actului de identitate a semnatarului (FORMULAR 1b), în ORIGINAL;
 2. b) Unul din următoarele documente:
 • Certificatul Constatator obţinut de la Registrul Comerţului cu menţiunea datelor de identificare a societăţii comerciale şi starea actuală (la dată solicitării), în ORIGINAL, sau
 • Hotărâre Judecătorească de radiere a societăţii comerciale, în COPIE, sau
 • Monitorul Oficial în care a fost publicată radierea firmei, în COPIE;

După primirea şi analizarea documentelor, reprezentantul RoTLD va notifica, la rândul său, actualul deţinător al domeniului, menţionând o dată limită de maxim 30 de zile calendaristice, până la care deţinătorul să-şi prezinte punctul de vedere privind dreptul de folosinţă al numelui de domeniu respectiv, dacă este cazul, să actualizeze datele.

După expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice, în cazul în care deţinătorul domeniului nu a putut fi contactat şi nu a actualizat datele, domeniul va fi suspendat pentru o perioada de 90 de zile calendaristice. După expirarea celor 90 de zile calendaristice, reprezentantul RoTLD va lua o decizie privind dreptul de folosinţă al numelui de domeniu .ro:

– În situaţia în care se decide anularea domeniului şi solicitantul are marca înregistrată pentru numele respectiv, reprezentantul RoTLD va transmite prin email solicitantului cheia de Transfer a Dreptului de Folosinţă (trade). Solicitantul va completa, în termen de 15 zile calendaristice (perioada de  validitate a cheii de transfer), formularul online de transfer de la www.rotld.ro – secţiunea transfer Drept de Folosinţă (trade) pct.3. După efectuarea plăţii se va înregistra domeniul pe numele solicitantului ce are marca înregistrată.

– În situaţia în care se decide anularea domeniului şi solicitantul NU are marca înregistrată pentru numele respectiv, reprezentantul RoTLD va pune domeniul în starea de “PendingDelete“ pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice, după care domeniul va fi şters în mod automat şi va deveni disponibil pentru înregistrare, conform principiului “primul venit primul servit”. Solicitantul va primi notificare prin e-mailul de corespondenţă, cu privire la programarea domeniului la ştergere, starea domeniului putând fi vizualizată la www.rotld.ro secţiunea “Whois”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *