Aleksandr Sergheevici Pușkin nr. 8, sector 1, București, C.P. 011996
(+4) 0745 007 311
ArticoleAv. Mihuț RaduDecember 13, 20220

Declararea și reactivarea unei firme inactive fiscal

În anumite situații, Administrația Națională de Administrare Fiscală va declara societățile care se află în cazurile prevăzute de articolul 92 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.

Așadar, dacă plătitorul persoană juridică:

 1. a) nu îşi îndeplineşte, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege, adică nu a depus pe perioada unui semestru calendaristic una sau mai multe declarații fiscale: 112, 100, 300, 301, 390 VIES, sau 394.
 2. b) se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
 3. c) despre care organul fiscal central constată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
 4. d) apare cu inactivitate temporară înscrisă la registrul comerţului;
 5. e) a cărui durată de funcţionare a societăţii este expirată;
 6. f) nu mai are organe statutare;
 7. g) a cărui durată de deținere a spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată, va fi declarat ca inactiv de ANAF.

În vederea reactivării, care se realizează tot de către Administrația Națională de Administrare Fiscală, societatea trebuie să îndeplinească cumulativ urmatoarele condiții:

 • să îşi îndeplinească toate obligaţiile declarative prevăzute de lege – această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care obligaţiile fiscale au fost stabilite prin decizie de către organul fiscal;
 • să nu înregistreze obligaţii fiscale restante;
 • organul fiscal central să constate că aceştia funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
 • să nu se afle în situaţia pentru care a fost declarat inactiv, în cazul contribuabililor declaraţi inactivi aflaţi în inactivitate temporară inscrisă la Registrul Comertului/au durata de funcţionare a societaţii expirată /nu mai are organe statutare/durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu este expirată .

În situaţia în care un contribuabil îndeplineşte cumulativ condiţiile de reactivare poate solicita reactivarea, prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat.

Reactivarea persoanelor juridice declarate inactive fiscal se face de către organul fiscal prin decizie, care se înscrie de către organul fiscal în Registrul contribuabililor inactivi/ reactivați ținut de ANAF.

Avocat Mihut Radu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Conținut protejat!!